Basic HTML 5 + CSS 3 and jQuery

Basic HTML 5 + CSS 3 and jQuery

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเขียน HTML5 และ CSS3 ซึ่งเป็น Version ล่าสุดหลังจากที่ทาง W3C ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง Standard 2 ตัวนี้มานานมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เพิ่มความสามารถต่างๆ เข้ามามากมายทำให้เราสามารถสร้าง Web ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่ง Tool อย่าง Flash อีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีความสามารถในเรื่องของการทำ Responsive Web Design ได้ด้วย หลังจากจบหลักสูตรนี้ไปท่านจะสามารถใช้งาน HTML5 และ CSS3 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้มือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน jQuery ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การเรียกใช้งาน jQuery สิ่งที่ทำให้ jQuery แตกต่างจาก Javascript Framework ตัวอื่นๆ ในหลักสูตรนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้งานในเบื้องต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะการอบรมจะมีทฤษฏีประกอบการทำ Workshop เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อแนะนำพื้นฐานการใช้งาน HTML5 และ CSS3 สำหรับผู้เริ่มต้น
 • ประยุกต์ใช้ HTML5 และ CSS3 ในการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive design
 • เพื่อแนะนำพื้นฐานการใช้งาน Javascript framework jQuery
 • เรียนรู้การตกแต่งเว็บแบบไดนามิกด้วย jQuery
 • ประยุกต์ใช้ jQuery ในการเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์

 

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนา Application ด้วย HTML5 และ CSS3 เบื้องต้น
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนา Application ด้วย JavaScript Framework ยอดนิยมอย่าง jQuery
 • IT Managers
 • Developers
 • เข้าใจพื้นฐาน HTML และ CSS หากไม่มีพื้นฐานจะมีการแนะนำให้
 • เข้าใจหลักการติดตั้งและถอนการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้
 • Programming experience
 • Understanding of HTML and HTTP
 • 30 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 8,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 8,010 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1 Intro to HTML5 and CSS3

 • What is HTML5
 • What is CSS3
 • The varied browser market
 • The growing mobile market

Module 2 HTML5 Markup

 • A basic HTML5 template
 • Doctype
 • The html element
 • The head element
 • HTML5 FAQ
 • New elements for defining page structure

Module 3 HTML5 Forms

 • HTML5 form attributes
 • Search
 • Email
 • URL
 • Telephone numbers
 • Numbers
 • Ranges
 • Colours
 • Dates and Times
 • Other new form input types
 • Changes to existing form controls and attributes

Module 4 HTML5 Audio and Video

 • Video container formats
 • Video codecs
 • Audio codecs

Module 5 HTML5 Audio and Video (continued)

 • Browser support for audio and video
 • Enabling native controls
 • Support for multiple formats
 • MIME types
 • Custom controls
 • Accessible media

Module 6 Introduction to CSS3

 • CSS selectors
 • CSS3 colours and opacity
 • Rounded corners
 • Drop shadows
 • Text shadows

Module 7 CSS3 Gradients and Multiple Backgrounds

 • Linear gradients
 • Radial Gradients
 • Repeating gradients
 • Multiple background images
 • Background size

Module 8 CSS3 Transformations and Transitions

 • Transformations: translate, scale, rotate, skew
 • Transitions: property, duration, timing, delay, multiple transitions
 • Animation

Module 9 Embedded Fonts and Columns

 • Web fonts with @font-face
 • Font considerations
 • CSS3 multivolume layout
 • Media Queries and browser support

Module 10 Responsive Web Design

 • CSS3 Design Layout webpage
 • CSS3 Media queries for responsive web
 • HTML5 Media for responsive web

Module 11 jQuery Fundamental

 •  ทำไมต้องเป็น jQuery
 • การนำ jQuery เข้ามาใช้งานใน project

Module 12 jQuery Selector

 • หลักการทำงานของ selector
 • การ select โดยใช้ ID
 • การ select โดยใช้ Attribute Value
 • การใช้งาน selector feature อื่นๆ

Module 13 Interacting with DOM

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ DOM
 • การทำงานกับ node ลูก
 • การกำหนดค่า properties หรือ attributes ให้กับ node ใดๆ
 • การกำหนด Style

Module 14 Event handler

 • Handling Events
 • Click Event
 • Change Event
 • Bind function
 • Hover Event

Module 15 jQuery UI

 • การใช้งาน jquery UI เบื้องต้น
 • Style and Themes
 • Options
 • Events
 • Method

Module 16 jQuery Navigator

 • DropDown Menu
 • Breadcrumbs
 • Tree

 

 

26/01/2023 09:35:12