Basic Programming (พื้นฐานการเขียนโปรแกรม)

Basic Programming (พื้นฐานการเขียนโปรแกรม)

สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งด้านเว็บไซต์ และ desktop โดยจะปูพื้นเทคนิคทางด้านโปรแกรมมิ่ง อาทิ เรื่องของข้อมูล ตัวแปร เงื่อนไข การวนลูป การเขียนฟังก์ชัน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลที่น่าสนใจ อาทิ Microsoft Access, Excel, และ MySQL คอร์สนี้จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับมือใหม่ที่ต้องการปูพื้นการเขียนโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้น

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2018

ลงทะเบียนจอง    ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • ฝึกฝนแนวคิดการริเริ่มเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้น
 • เขียนโปรแกรมอย่างง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นได้
 • ประยุกต์ออกแบบโปรแกรมง่าย ๆ เพื่อต่อยอดได้

กลุ่มเป้าหมาย:

 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการปูพื้นการเขียนโปรแกรมตั้งแต่พื้นฐาน
 • นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน

ความรู้พื้นฐาน:

 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการติดตั้ง/ถอนการติดตั้ง โปรแกรมพื้นฐาน
 • มีความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายพื้นฐาน
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้

 

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 12 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 3,500 บาท โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

เนื้อหาการอบรม:

เริ่มต้นทำความรู้จักการเขียนโปรแกรม

 • แนะนำตัววิทยากร
 • การเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นในการเรียน
 • การตั้งค่าเครื่องมือเบื้องต้น
 • พื้นฐานโปรแกรมมิ่งที่ควรรู้จัก
 • รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมมิ่งเพื่อประยุกต์ใช้งาน
 • ตัวอย่างโปรแกรมมิ่งพื้นฐาน ทั้งบนเว็บไซต์ และ Desktop

พื้นฐานโปรแกรมมิ่งด้วยภาษา C

 • โครงสร้างของภาษา C
 • Data type รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของภาษา C
 • การแสดงผลข้อมูลในภาษา C
 • ตัวแปรและการใช้งานในภาษา C
 • รู้จักการเขียนเงื่อนไขในภาษา C
 • การทำซ้ำ (Loop) ในภาษา C
 • การเขียนฟังก์ชัน และการนำฟังก์ชันมาใช้งานในภาษา C
 • แนวทางการต่อยอดใช้งานในภาษา C
 • Workshop พัฒนาโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษา C

พื้นฐานการจัดการด้านข้อมูล (Database)

 • รู้จักฐานข้อมูล (Database)
 • แนวทางการออกแบบฐานข้อมูลใน Microsoft Excel และ Access
 • การสร้างฐานข้อมูลใหม่ การเพิ่ม การแก้ไข การลบข้อมูลในฐานข้อมูล
 • รู้จักคำสั่ง SQL สำหรับการจัดการฐานข้อมูล
 • การจัดเก็บข้อมูลและการสร้างความสัมพันธ์ (relation) ให้กับฐานข้อมูล
 • รู้จักฐานข้อมูล MySQL และการจัดเก็บข้อมูล
 • จัดการข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง เพิ่ม ลบ แก้ไข พื้นฐานได้
 • Workshop การออกแบบและเรียกใช้งานฐานข้อมูลพื้นฐาน

คำค้นหา:

เรียน Basic Programming ที่ไหนดี สอน Basic Programming ราคาถูก เรียนการใช้ Basic Programming ขั้นพื้นฐาน เรียนพื้นฐานการเขียนเว็บ ฝึกเขียนเว็บด้วย Basic Programming ประยุกต์ใช้Basic Programming ฝึกเขียนและใช้ Basic Programming เขียนและใช้ Basic Programming สมัยใหม่ หลักสูตรอบรมภาษา C ขั้นต้น อบรมหลักสูตรภาษา C หลักสูตรการอบรมภาษา C หลักสูตร อบรม training Basic Programming สอนเขียนโปรแกรม Basic Programming สอนเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เรียนเขียนโปรแกรมภาษา C เรียน programming สถานที่ฝึกอบรม programming หลักสูตรฝึกอบรม Basic Programming อบรมเขียนโปรแกรม ภาษา C หลักสูตรเขียนโปรแกรม อบรม Basic Programming เรียนเขียนโปรแกรม นอกสถานที่ สอนเขียนโปรแกรม นอกสถานที่ สอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน อบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2018-10-26 02:36:47