Basic Visual C#

Basic Visual C#

Visual C# Programming เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทำงานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดย
บริษัทไมโครซอฟท์และมี Anders Hejlsberg เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอื่นๆ
(โดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา) โดยปัจจุบันภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISO

ภาษา C# นั้น เป็นภาษาที่มีรูปร่างหน้าตาและโครงสร้างในแบบที่เรามักจะเรียกว่า “C-Style Language” หรือ ภาษาที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกับภาษา C นั่นเอง ซึ่งแม้แต่ภาษาที่โปรแกรมเมอร์ชาวไทยคุ้นเคยกันดีอย่าง Java และ PHP นั้นก็จัดอยู่ในภาษากลุ่มนี้เช่นกัน นั่นก็เพราะ ว่า “C-Style” เป็นรูปแบบภาษาที่โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ ที่มักมีพื้นฐานมาจากภาษา C คุ้นเคย แต่ ก็อาจจะเป็นภาษาที่ดูแปลกตา สำหรับผู้ ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือผู้ที่คุ้นเคยกับภาษาที่ค่อนข้างดูคล้ายกับภาษาพูดอย่าง Visual Basic ไปเลยก็เป็นได้ ดังนั้น ถ้าคุณมีพื้นฐานจากภาษาในกลุ่ม C-Style มาก่อนแล้วการเริ่มเรียน C# ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

  • รู้จักกับภาษา C และสามารถสร้างโปรแกรมพื้นฐานได้
  • เข้าใจโครงสร้างภาษา และวิธีการคอมไพล์โปรแกรม
  • เขียนภาษา C รองรับงานต่างๆในองค์กร
  • มีความเข้าใจภาษา Object Oriented Programming

กลุ่มเป้าหมาย:

• ผู้ที่ต้องการพัฒนา Application ด้วย Visual C#
• IT Managers
• Developers

ความรู้พื้นฐาน:

• Programming experience
• Understanding of HTML and HTTP

ระยะเวลาในการอบรม:

  • 20 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

  • ราคาปกติ 5,900 บาท / คน
  • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,310 บาท / คน
  • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

  • ไม่มี

เนื้อหาการอบรม:

Module 1 เรียนรู้ C# เบื้องต้น
• ทำความรู้จักกับ Variables และ Data Types
• ทำความเข้าใจกับ Variable Scope
• การ convert ตัวแปรไปเป็น Data Type ต่างๆ
• รู้จักกับ Variables และ Constants
• ทำความเข้าใจกับ Expression
• ทำความเข้าใจกับ Operators
• ทำความเข้าใจระหว่าง Value Type และ Reference Type
• เรียนรู้การใช้งาน Array
• การสร้างและการเข้าถึง Array
• เรียนรู้การใช้งาน Collection ต่างๆ
• การควบคุม Flow ของ Program
• การใช้งาน If Statements
• การใช้งาน Multiple-Outcome If Statements
• การใช้งาน The Switch Statements
• รูปแบบของ Iteration Statements
• การใช้งาน While Statements
• การใช้งาน Do Statements
• การใช้งาน For Statements
• การใช้งาน Break กับ Continue Statements
• การทำ Commenting และ Documenting Code
• รู้จักกับ Debugging Interface
• ทดลองทำ Test Projects

Module 2 เรียนรู้โครงสร้างการเขียนโปรแกรมพื้นฐานของ C#
• แนะนำการใช้ Class
• รู้จักกับ Encapsulation
• ทำความเข้าใจ Class Lifecycle
• การใช้งาน Class Constructors และ Destructors
• การใช้งาน Class Attributes
• การใช้งานReference Type Properties
• รู้จักกับ Assessors
• การเปรียบเทียบระหว่าง Private และ Public Members
• การเปรียบเทียบระหว่าง Internal และ Public Types
• การใช้งาน Class Properties และ Method
• การใช้งาน Static Properties และ Method

Module 3 เรียนรู้โครงสร้างการเขียนโปรแกรมเชิงประยุคของ C#
• ทำความเข้าใจ Polymorphism
• การทำ Polymorphic Casting
• การทำ Casting ด้วย Subtypes
• การใช้งาน Polymorphic Methods
• การทำ Overrides
• การใช้งาน Sealed Classes and Methods
• รู้จักกับ Interface
• ความสำคัญของ Code Standardization
• การทำ Implement Interface
• การใช้ Interface เข้าถึง Class Functionality
• การอ้างถึง Object ผ่าน Interface
• การทำ Implement Interface แบบ Explicitly และ Implicitly
• รู้จักกับ Abstract Class
• การเปรียบเทียบระหว่าง Interfaces กับ Abstract Classes
• รู้จักกับ Abstract Method
• การทำ Polymorphism ด้วย Interfaces
• การสร้าง Classes, Properties และ Methods จาก Business Requirements
• รู้จักกับ Delegates
• การอ้างถึง Delegate Type
• การทำ Invoke Method โดยใช้ Delegate Instance
• รู้จักกับ Events
• การสร้าง System Event Handlers
• การสร้าง Custom Event
• Handling a Custom Event
• รู้จักกับ Exceptions
• The Exception Model
• Handling Exceptions
• การสร้าง Custom Exceptions
• Throwing Exceptions
• การจัดการเกี่ยวกับ Files
• การอ่านและเขียน Files
• การจัดการกับ Directories
• การจัดการกับ Path
• รู้จักกับ Streams
• อ่านและเขียน Binary Data, Text และ XML

คำค้นหา:

หลักสูตรอบรม Basic Visual C# หลักสูตรการอบรม Visual C# อบรมหลักสูตร Visual C# หลักสูตรฝึกอบรม Basic Visual C# visual basic 2010 คอร์สอบรม visual c# คอร์สฝึกอบรม Basic Visual C# คอร์สสอน Basic Visual C# สอน visual c# การเขียนโปรแกรม visual basic 2010 เรียน visual basic สอน visual basic 2010 visual basic 2010 การเขียนโปรแกรม visual basic visual basic 2010 คู่มือ เขียนโปรแกรม visual studio 2010 การเขียนโปรแกรม visual studio 2010 สอนการเขียนโปรแกรม visual basic เขียนโปรแกรม vb 2010 เรียนเขียนโปรแกรม vb เขียนโปรแกรม vb.net สอนเขียน vb 2010 สอนเขียนโปรแกรม vb 2010 course อบรม Visual C# เขียนโปรแกรม Visual C# เขียนโปรแกรม c# เบื้องต้น เรียนภาษา c# เรียนเขียนโปรแกรม c# visual c# 2010 เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมด้วย c# เขียนโปรแกรมด้วย c# เรียน c#.net วิธีเขียนโปรแกรม c# เขียนโปรแกรม c# คู่มือการเขียนโปรแกรม ภาษา c

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

  • 2017-12-21 13:32:25