พัฒนาแอพแบบ Cross Platform สำหรับ Android และ iOS ด้วย Ionic Framework พื้นฐานถึงขั้นกลาง

พัฒนาแอพแบบ Cross Platform สำหรับ Android และ iOS ด้วย Ionic Framework พื้นฐานถึงขั้นกลาง

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมัยใหม่นอกจากความสวยงามของ UI และ UX แล้ว ความง่ายและความรวดเร็วในการพัฒนาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักพัฒนาต้องการ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทุกวัน การแข่งขันที่สูงขึ้น เวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก นักพัฒนาจึงต้องมองหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองมากขึ้น

Ionic Framework เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในการพัฒนาแอพแบบ Hybrid โดยใช้เทคโนโลยีของเว็บไซต์ในการออกแบบและสร้างแอพพลิเคชั่นของเราขึ้นมา นั่นหมายความว่า เราสามารถใช้ภาษา HTML, CSS และ JavaScript พื้นฐานทั่วไปมาสร้างแอพพลิเคชั่นได้ทันที โดยรองรับทั้ง Android และ iOS และ Windows Phone ในการพัฒนาครั้งเดียว ทำให้เราสามารถลดเวลาในการพัฒนาลงไปได้อย่างมาก อีกทั้งตัว Ionic framework เองมีการใช้ Command-line interface (CLI) เข้ามาช่วยในการจัดการดูแลบริการต่างๆ ในการสร้างหน้า หรือ การติดตั้งให้ง่ายขึ้นอีกด้วย และถ้าต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ที่เป็น Native ก็จะเข้าถึงผ่าน Runtime ของ Cordova ที่สำคัญสามารถใช้โค้ดเดียวกันรันทีเดียวสองแพลตฟอร์มได้เลย iOS และ Android

เขียนครั้งเดียว ได้ทั้ง Android และ iOS เรียน 24 ชั่วโมงจบ ครบทุกประเด็น สำหรับมือใหม่จนถึงขั้นใช้งานจริง

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เข้าใจแนวคิดของการพัฒนาแอพแบบ Hybrid ทั้ง iOS และ Android
 • เข้าใจศักยภาพและขีดจำกัดของเทคโนโลยี Cordova / IONIC Framework
 • สามารถเขียน Mobile App ด้วยภาษา HTML, CSS, และ JavaScript รวมถึงใช้งาน PhoneGap/Cordova, Angular JS และ Ionic Framework ในการพัฒนา Mobile App
 • สามารถออกแบบ และสร้าง UI ของ Mobile App ที่ใช้งานได้ง่ายและสวยงาม
 • สามารถสร้าง Mobile App ที่จัดการข้อมูลใน MySQL Database
 • สามารถสร้าง Mobile App ที่รับส่งข้อมูลกับ Web Service ได้
 • เรียนรู้การใช้งาน Plugin เพื่อควบคุมเซ็นเซอร์บนอุปกรณ์ iOS และ Android ได้
 • สามารถอัพโหลด Mobile App ของตัวเองขึ้น App Store และ Play Store ได้
 • บุคคลทั่วไป
 • Programmer
 • Web Developer
 • Web Master
 • Mobile Developer
 • IT Manager
 • ผู้ที่ต้องการใช้ Web technology สร้าง hybrid mobile application ที่นำไปใช้งานได้บน Mobile Platform ยอดนิยมอย่าง iOS, Android และ Windows Phone
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์หรือ mac ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานกับ HTML, CSS, และ Javascript
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์พื้นฐานได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยทำ Mobile App มาก่อน
 • ไม่จำเป็นต้องเคยใช้ JQuery หรือ Angular Framework มาก่อน
 • 24 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 7,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 6,750 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

หมายเหตุ ในการเรียนสามารถใช้เครื่อง Windows หรือ Mac อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
เนื้อหาจะใช้ Ionic Framework รุ่นล่าสุด (ปัจจุบันเวอร์ชั่น 3.x.x) ในการเรียนรู้ แต่จะมีการพูดถึงเวอร์ชั่นก่อนหน้าด้วย

รู้จักกับการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid

Module 1: รู้จักกับการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid

 • รู้จักกับการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid
 • แนวคิดการพัฒนาแอพแบบ Cross Platform ทั้ง Android และ iOS
 • ทำความเข้าใจแนวคิดของ Cordova framework
 • ทำความเข้าใจแนวคิดของ Ionic framework

การติดตั้งและเตรียมระบบ

Module 2: การติดตั้งและเตรียมระบบ

 • ระบบและโปรแกรมที่ใช้บน Windows
 • ระบบและโปรแกรมที่จะใช้บน Mac
 • การติดตั้ง Microsoft Visual Studio Code สำหรับเขียนโปรแกรม
 • การลงส่วนเสริม (Extension) ให้กับ Visual Studio Code
 • วิธีติดตั้ง JDK (Java Development Kit)
 • การกำหนด (config)  Path ของ JDK
 • วิธีติดตั้ง Node JS บน Windows
 • วิธีติดตั้ง Node JS บน MacOS
 • วิธีติดตั้ง Git และกำหนดค่าเริ่มต้น สำหรับ Windows
 • วิธีติดตั้ง Git และกำหนดค่าเริ่มต้น สำหรับ MacOS
 • วิธีการติดตั้ง Android Studio และการ Config Path บน Windows
 • วิธีการติดตั้ง Android Studio และการ Config Path บน Mac OS
 • การติดตั้ง Cordova และ Ionic framework
 • ลง  Driver ADB interface  บน Windows สำหรับเชื่อมต่อกับ Smart Phone Android

รู้จักกับ Ionic Framework

Module 3: รู้จักกับ Ionic Framework

 • แนะนำเวอร์ชั่นของ Ionic และความแตกต่าง
 • ระบบและโปรแกรมที่ใช้ใน Ionic framework
 • ทำความรู้จัก Ionic CLI
 • สร้างโปรเจ็กต์แรกใน Ionic framework
 • ทำความเข้าใจโครงสร้างของโปรเจค Ionic
 • คำสั่งรัน Web server: ionic serve
 • ทดสอบใช้งาน Ionic Serve
 • วิธีแสดงแอพแบบ 2 แพลตฟอร์มบน Ionic Serve

พื้นฐาน Angular , TypeScript และ Sass สำหรับ Ionic

Module 4: พื้นฐาน Angular , TypeScript และ Sass สำหรับ Ionic

 • พื้นฐาน Angular
 • Angular Module
 • Angular Decorators
 • Angular Components
 • พื้นฐาน TypeScript
 • ชนิดข้อมูลของ TypeScript และการประกาศตัวแปร
 • พื้นฐาน Sass (Syntactically Awesome StyleSheets)
 • แนวทางประยุกต์ใช้งาน Angular + TypeScript + Sass กับ Ionic 3

การสร้างหน้า Page , Basic Navigation และการส่งข้อมูลระหว่างเพจ (Passing Data)

Module 5: การสร้างหน้า Page , Basic Navigation และการส่งข้อมูลระหว่างเพจ (Passing Data)

 • การใช้คำสั่ง Ionic CLI สร้าง Page
 • ทดลองสร้างเพจใหม่ พร้อมแก้ไขเมนู
 • พื้นฐานการใช้งาน Navigation 
 • การ Push หน้าเพจขึ้นมาแสดง
 • การ Pop หน้าเพจ
 • การกำหนดเพจให้เป็น root page
 • การส่งข้อมูลระหว่างหน้าเพจ (Passing Data between Pages)
 • การปรับแต่งรูปแบบการเปลี่ยนหน้าเพจ (Configuring Page Transitions)
 • ทำความเข้าใจวงจรการทำงานของเพจ (Page Lifecycle) ใน Ionic

Ionic Components

Module 6: Ionic Components

 • การออกแบบหน้าแอพพลิเคชั่นด้วย Component ที่ Ionic เตรียมไว้
 • เรียนรู้การใช้งาน Component ขั้นประยุกต์
 • การสร้างเพจแบบ Master  Detail
 • การใช้งาน HTTP Services และ Provider ใน Ionic
 • การสร้างแบบฟอร์ม
 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validations)
 • การเพิ่มข้อมูลไปที่ส่วน Backend

การใช้งาน Git Version Control กับ Ionic

Module 7: การใช้งาน Git Version Control กับ Ionic

 • การ Config โปรแกรม git ก่อนเริ่มใช้งาน
 • การ init git ในโปรเจ็กต์ Ionic
 • การ Add ข้อมูลเข้า git ผ่านโปรแกรม VS Code
 • การ Commit ข้อมูลใน VS Code
 • การส่งข้อมูล (push) ขึ้น Github / Bitbucket
 • การ Clone Project Ionic จาก github / Bitbucket มาใช้งาน
 • การติดตั้ง Node module component ในโปรเจ็กต์ที่ clone มา
 • การ add และ commit อัตโนมัตใน VS Code

การเก็บข้อมูลแบบ Local ด้วย Ionic Storage

Module 8: การเก็บข้อมูลแบบ Local ด้วย Ionic Storage

 • การติดตั้ง Storage
 • ขั้นตอนการใช้งานและเก็บข้อมูลแบบ Key/Value
 • การใช้งาน  Ionic Storage เพื่อเก็บข้อมูลแบบฐานข้อมูล (SQLite) แสดง เพิ่ม ลบ แก้ไข
 • การใช้งาน Ionic View สำหรับทดสอบบนเครื่องจริง

การใช้งาน web API (httpclient) แบบ RESTful Web Service

Module 9: การใช้งาน web API (httpclient) แบบ RESTful Web Service

 • สร้าง Web API ด้วย PHP framework อย่างง่ายๆ
 • ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL มาแสดงผลใน Web API
 • วิธีแสดงผลข้อมูลจาก Web API เป็น  JSON
 • เรียกใช้งาน  API ด้วย Angular 5 Restful API/Web Services และ RxJS
 • การจัดการข้อมูลได้จาก Web API ด้วย Observable
 • การดึงข้อมูลจาก Web Service มาแสดงผลใน Listviews
 • การเพิ่มตัวช่วย Loading แสดงหน้าจอโหลดข้อมูล
 • การเพิ่ม Component Pull to refresh เพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่
 • การปรับแต่งการ Scroll ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพด้วย VirtualScroll

การใช้งาน Ionic Native

Module 10: การใช้งาน Ionic Native

 • กำหนด Runtime Permission
 • การติดต่อกับกล้องถ่ายภาพ (Camera)
 • การเขียนคำสั่งเรียกใช้งานกล้องถ่ายภาพ
 • การเลือกภาพจาก gallery
 • การอัพโหลดภาพที่ถ่ายขึ้น Server
 • การใช้งาน Barcode และ QR Code Scanner
 • การใช้งาน InAppBrowser
 • การใช้งาน Toasts

การปรับแต่งรายละเอียดของแอพพลิเคชั่น

Module 11: การปรับแต่งรายละเอียดของแอพพลิเคชั่น

 • การปรับแต่งไอคอน (Icon) และ Splash Screen ของแอพ
 • การปรับเปลี่ยนชื่อและไอดีของแอพ
 • การปรับแต่งการแสดงผลแอพ แนวตั้ง หรือแนวนอนตามต้องการ

แนวทางการ Publish App ขึ้น Store

Module 12: แนวทางการ Publish App ขึ้น Store

 • การตั้งค่า Bundle ID, App Name, เลขเวอร์ชันใหักับ App
 • การลดขนาดไฟล์รูปภาพก่อน Build App
 • การปรับแต่ง Icon และ Splash Screen ก่อนขึ้น Store
 • การ Publish to Google Play Store
 • การ Publish to Apple AppStore

Template Ionic สำหรับแอพร้านอาหาร

Template Ionic สำหรับแอพร้านอาหาร

Bonus พิเศษส่งท้าย

 • แถม Template Ionic สำหรับแอพอ่านข่าว แอพร้านอาหาร และแอพถ่ายภาพแสดงแกลอรี่
 • แถมไฟล์ภาพ Icon และ Splash Screen ที่ออกแบบจาก Photoshop (PSD)
02/03/2020 17:49:46