Basic Microsoft Project 2010/2013

Basic Microsoft Project 2010/2013

MS Project เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างที่ผู้ทำโครงการนั้นต้องการ สามารถวางแผนควบคุม ติดตามความคืบหน้า การกำหนดระยะเวลา ทั้งแบบโครงการเดียวและหลายๆ โครงการพร้อมๆ กัน เราสามารถรู้และตรวจสอบได้ทันที่ว่าแผนงานต่างๆ นั้นจะเสร็จเมื่อใด หรือต้องการเทียบระหว่างแผนงานที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงว่าแตกต่างกันเพียงใด และสามารถที่จะดูรายงานของค่าใช้จ่ายเท่าใดที่เกิดขึ้นได้ เพื่อดูว่าเกินไปจากงบประมาณที่วางแผนไว้หรือไม่ การทำ Report ในหลายๆ รูปแบบ เป็นต้น โปรแกรมนี้จะช่วยในการบริการโครงสร้าง ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถบริหารงาน ตลอดจนการจัดการกับโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน หรือมีบ้างเล็กน้อยเพื่อต่อยอดการใช้งานโปรแกรม Microsoft Project เวอร์ชั่น 2010 - 2013 ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • รู้จักองค์ประกอบพื้นฐานของ Microsoft Project 2007, 2010 และ 2013 ได้ดียิ่งขึ้น
 • สร้างโปรเจ็กต์และกำหนดค่าพื้นฐานต่าง ๆ ได้
 • ปรับแต่งการแสดงผลโปรเจ็กต์ได้
 • สร้างและพิมพ์ Report เองได้
 • เข้าใจรูปแบบของโปรเจ็กต์และประยุกต์ใช้งานของตัวเองได้

กลุ่มเป้าหมาย:

 • ผู้เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Project 
 • นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
 • เจ้ำหน้าที่และผู้ดูแลโครงการต่างๆ ที่ต้องการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Project ในการควบคุมงาน
 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจการใช้ Microsoft Project ประยุกต์กับงานของตนเอง

ความรู้พื้นฐาน:

 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • เคยใช้งำนชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชั่น 2007-2013 มาก่อน 
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์พื้นฐานได้ 
 • ติดตั้ง / ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 12 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 6,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,850 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

เนื้อหาการอบรม:

 • องค์ประกอบของส่วนต่างๆ ที่สำคัญของ Microsoft Project 2007, 2010 และ 2013
 • การสร้าง Project และการกำหนดวันเริ่มต้นของโครงการ และวันหยุดต่างๆ ของโครงการ 
 • การป้อน Task และข้อมูลต่างๆ ของ Task 
 • การสร้าง Outline และ Relationship ของ Task และการแสดงในรูปแบบหัวข้อ เช่น 1, 1.1 .... 
 • กำรสร้าง Relationship ระหว่าง Task เช่น Start to Start, Finish to Start ฯลฯ 
 • การกำหนดบ้าง Task แบบต้องรอคอยแล้วจึงทำได้ หรือทำล่วงหน้าก่อนได้ 
 • การป้อนและกำหนดค่าต่างๆ ของทรัพยากร เช่น กำลังคน ค่าใช้จ่าย วันหยุด ฯลฯ 
 • การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Resource กับ Task 
 • การวิเคราะห์โครงการ เพื่อดูว่างานใดวิกฤต หรืองานใดถูกจัดสรรให้ทรัพยากรมากเกินไป 
 • การหาจำนวนวันที่เหลือของ Task ที่จะเกิดวิกฤต ในกรณีบาง Task เกิดการล่าช้า ซึ่งจะรู้ได้ว่าช้าได้สูงสุดกี่วัน  
 • การตรวจสอบวันสิ้นสุดของโครงการ 
 • การปรับเปลี่ยน Schedule ของ Project 
 • การกำหนดวัน Start หรือ Finish ของ Task แบบเฉพาะเจาะจง เช่น ห้ามเริ่มทำก่อนวันที่... หรือห้ามเริ่มช้ำกว่าวันที่... 
 • การใช้งาน Fields และ Table ใน Microsoft Project 
 • ประเภท Table ต่าง ๆ ใน Microsoft Project 
 • การใช้งาน Table ที่เกี่ยวข้องกับ Task และ Resoure 
 • การค้นหาข้อมูลต่างๆ ในโครงการ 
 • การค้นหาและแสดง Task หรือ Resource ที่ต้องการเท่านั้น 
 • การแสดงผลของ Project ในมุมมองต่างๆ  
 • การปรับแต่งและสร้างมุมอง Project ขึ้นเอง 
 • การออกรายงานต่างๆ ของ Project 
 • การ Format Report ให้ตรงกับความต้องการ 
 • การสร้าง Report เอง 
 • การพิมพ์ Report 
 • การ Update ความก้าวหน้าของโครงการ 
 • การเปรียบเทียบค่าของแผนงานต้นฉบับกับที่เกิดขึ้นจริง เพื่อตรวจดูค่าใช้จ่ายและจำนวนวันที่แตกต่าง 
 • การ Update Task ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น %Complete, วันเริ่มจริง หรือวันเสร็จ หรือ Update ทุก Task จากวันที่กำหนด หรือ Update ทั้งโครงการ 
 • การนำเสนอโครงการผ่านทาง PowerPoint 
 • การนำเสนอโครงการผ่านทางเว็บไซต์ 
 • Workshop ทบทวนความเข้าใจทั้งหมด
 • ทำแบบทดสอบวัดผลหลังการอบรม

คำค้นหา:

Microsoft Project 2010 Microsoft Project 2013 Microsoft Project 2010 และ 2013 เรียน Microsoft Project 2010 และ 2013 ที่ไหนดี สอน Microsoft Project 2010 และ 2013 ราคาถูก เรียนการใช้ Microsoft Project 2010 และ 2013 ฝึกการใช้งาน Microsoft Project 2010 และ 2013 ขั้นแรก ประยุกต์ใช้ Microsoft Project 2010 และ 2013 สอนการใช้งาน Microsoft Project 2010 และ 2013 ขั้นต้น หลักสูตรอบรม Microsoft Project 2010 และ 2013 อบรมหลักสูตร Microsoft Project 2010 และ 2013 หลักสูตรการอบรม Microsoft Project 2010 และ 2013 หลักสูตร อบรม Microsoft Project 2010 และ 2013 สร้าง Microsoft Project 2010 และ 2013 คอร์สอบรม Microsoft Project 2010 และ 2013 คอร์สฝึกอบรม Microsoft Project 2010 และ 2013 อบรม Microsoft Project 2010 และ 2013 นอกสถานที่ อบรม Microsoft Project 2010 และ 2013 In-House หลักสูตร Microsoft Project 2010 และ 2013 In house อบรม Microsoft Project 2010 และ 2013 จัดอบรมภายในบริษัท

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2018-12-26 13:52:52