Microsoft Silverlight

Microsoft Silverlight

เป็นโปรแกรมเบราว์เซอร์ปลั๊กอินขนาดเล็ก ซึ่งทำงานอยู่ในกรอบของเบราว์เซอร์สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์ม โดยถูกออกแบบมาเพื่อนักพัฒนาโดยเฉพาะ ให้สามารถพัฒนาโปรแกรมประเภทแอนิเมชัน, กราฟิก และโปรแกรมทางด้านธุรกิจได้ง่าย ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการใช้งานแบบอินเทอร์แอคทีฟ RIA (Rich Internet Application) ใด้ใกล้เคียงเช่นเดียวกับโปรแกรมวินโดวส์ หรือ เดสก์ทอปแอปพลิเคชัน ขณะเดียวกันการดิพลอย์แอปพลิเคชัน สามารถทำได้ง่าย เหมือน เว็บแอปพลิเคชัน เสมือนเป็นการนำข้อดีของเว็บแอปพลิเคชั่น คือง่ายในการดิพลอย์ และข้อดีของวินโดวส์แอปพลิเคชั่น คือตอบสนองต่อการใช้งานได้ดี มารวมกันไว้ที่เดียวกัน

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • สามารถสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย Silverlight
 • สามารถใช้ภาษา XAML ( Extensible Application Markup Language )
 • สามารถใช้งานคอนโทรลต่างๆ ใน Silverlight
 • สามารถสร้างวินโดวส์แอปพลิเคชั่นด้วย Silverlight (Out-of-Browser)
 • สามารถจัดการข้อมูลบน Silverlight ด้วย WCF Services
 • ผู้ที่มีสนใจไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์จาก Silverlight 1.0, Silverlight 2.0, Silverlight 3.0
 • ผู้ที่เคยพัฒนาโปรแกรมภาษา C#
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Application ด้วย .NET Framework มาบ้าง
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ASP.NET ต่างๆ 
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 7,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 6,750 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Introducing Silverlight

 • ทำความรู้จักกับ Silverlight ทั้งเครื่องมือและองค์ประกอบต่างๆในการสร้างชิ้นงาน

Silverlight Controls

 • ทำความรู้จักกับการใช้งาน Controls ประเภทต่างๆเพื่อการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)

Layout and Styling

 • เรียนรู้ถึงรูปแบบการจัดวาง Layout และการใช้งาน Style เพื่อความส่วยงามในการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)

Data and RIA Services

 • เชื่อมต่อฐานข้อมูลเข้าสู่ Silverlight ด้วยเทคโนโลยี ADO.NET และ RIAServices

Rich Imaging

 • จัดการกับภาพกราฟฟิกขั้นสูงด้วยเทคโนโลยี DeepZoom และ Photosynth

Media, Webcams, and Video

 • เพิ่มลูกเล่นให้กับ Silverlight Application ด้วยการแทรกเสียงวีดีโอ และภาพจาก Webcam

Transformation and Animation

 • สร้างสรรค์ชิ้นงานให้น่าสนใจด้วยการเปลี่ยนรูปทรงวัตถุ (Transformation) และสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)

Building Desktop Applications

 • สร้าง Silverlight ให้ทำงานได้แบบ Desktop Applications

 Integrating with the Browser

 • เชื่องโยงการทำงานระหว่าง Silverlight Application เข้ากับBrowser ด้วย JavaScript

Accessing Network Services

 • เข้าถึงการใช้งาน Network Services เพื่อสร้าง Data Service

Windows Phone Development

 • เริ่มต้นพัฒนา Application เพื่อรันบน Windows Phone 7

Windows Phone Features

 • เรียนรู้ความสามารถของ Windows Phone 7 และการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface)

Expression Blend for Windows Phone

 • เรียนรู้การสร้าง Windows Phone 7 Application ด้วยExpression Blend 4

Getting Started with XNA Game Development for Windows Phone

 •  เริ่มต้นพัฒนาเกมส์ด้วย XNA สำหรับรันบน Windows Phone 7

 

 

 

 

 

 

 

07/02/2020 11:42:50