OOP in PHP and MySQL

OOP in PHP and MySQL

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เขียน PHP มาได้ซักระยะแล้วหรือผ่านการอบรมตัว Introduction to PHP มาแล้ว และต้องการเข้าใจหลักการในการคิดแบบ Object Oriented ซึ่งจะทำให้ระบบของเรา สามารถนำกลับมาใช้งานหรือทำการแก้ไขได้ง่ายขึ้น

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • สามารถเข้าใจหลักการในการคิดแบบ Object Oriented
 • ทำความรู้จักกับฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ของ PHP
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบของฟังก์ชั่นต่างๆ 

 

กลุ่มเป้าหมาย:

 • ผู้ที่สนใจพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP
 • นักเรียน นักศึกษาที่สนใจการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP

ความรู้พื้นฐาน:

 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การออกแบบเว็บเพจและการเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งเริ่มต้น
 • นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL

 

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 20 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 7,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 7,110 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

เนื้อหาการอบรม:

Module 1 Introduction to OOP

 • อธิบาย เหตุผลที่ต้องเขียนโปรแกรมในแบบ OOP ข้อดีข้อเสียและความแตกต่างกับแบบ Top-Down ทั่วไป และการ Design Class ในเบื้องต้นหลักการคิดที่เป็นแบบ Object หลักของการ Design Class ในเบื้องต้น

Module 2 PHP 5.4 New Feature

 • แนะนำ Feature ใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาใน PHP 5.4

Module 3 Constructor and Destructor

 • จะทำความรู้จักและใช้งาน Constructor และ Destructor

Module 4 Class Inheritance

 • จะอธิบายหลักการสืบทอด และความสัมพันธ์ของ Class ในรูปแบบต่างๆ

Module 5 Polymorphism

 • อธิบายถึงหลักการของ Polymorphism หรือการมีได้หลายรูปแบบ จะมีการอธิบายถึงการทำ overloading และสรุปการนำหลักการเบื้องต้นไปใช้งาน

Module 6 Static Class

 • ทำการแนะนำลักษณะของ Class และ Method ที่เป็น Static

Module 7 Final keyword

 • อธิบายความสำคัญของการใช้ final keyword และอธิบายลักษณะของการระบุ final Class และ final Method

Module 8 Class Abstraction

 • อธิบายลักษณะของ abstract class และข้อแตกต่างระหว่าง class ทั่วไปและ abstract class

Module 9 Interface

 • เราจะทำการศึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน interface ข้อแตกต่างระหว่าง abstract class กับ interface และพูดถึง Polymorphism ในเรื่องของการทำ Overriding

Module 10 PHP Data Objects (PDO)

 • อธิบายการใช้งาน PDO ประโยชน์ของการใช้งาน

Module 11 Object Relational Mapping (ORM)

 • อธิบายเกี่ยวกับ concept ของ ORM และข้อดีของการใช้งาน ORM

Module 12 Introduction to PHP Active Record

 • อธิบายหลักการใช้งานตัว PHP Active Record ในเบื้องต้น ซึ่ง Active Record จะเป็น ORM ที่ลอกเลียนความสามารถมาจาก Active Record ใน Rails

Module 13 Introduction to Design Pattern

 • อธิบายหลักการของออกแบบระบบด้วย Design Pattern ที่เป็นองค์ความรู้ที่รวบรวมขึ้นมาโดย Gang of Four ซึ่งเป็น best practice ที่ถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย

Module 14 Singleton Pattern

 • อธิบายการออกแบบด้วย Singleton Pattern

Module 15 Composite Pattern

 • อธิบายการออกแบบด้วย Composite Pattern

Module 16 Factory Method Pattern

 • อธิบายการออกแบบด้วย Method Pattern

Module 17 Observer Pattern

 • อธิบายการออกแบบด้วย Observer Pattern

Module 18 Strategy Pattern

 • อธิบายการออกแบบด้วย Strategy Pattern

Module 19 Other Structural Patterns

 • อธิบายการออกแบบด้วย Patterns อื่นๆในกลุ่มของ Structural

Module 20 Other Behavior Patterns

 • อธิบายการออกแบบด้วย Patterns อื่นๆในกลุ่มของ Behavior

 

คำค้นหา:

สอนเขียนโปรแกรมเว็บสอนเขียนโปรแกรมสอนเขียนโปรแกรมOOPเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมOOP phpเขียนโปรแกรมด้วย php oopหลักสูตร อบรม oop phpทำเว็บ phpprogrammer php oopคอร์สอบรมoopการสร้างเว็บด้วย oop phpเรียนรู้ php oopทำเว็บ php oopเรียนOOP in PHPขั้นสูงที่ไหนดีสอนOOP in PHPราคาถูกเรียนการใช้OOP in PHP ขั้นเทพเรียนการเขียนเว็บขั้นสูงฝึกเขียนเว็บด้วยOOP in PHPประยุกต์ใช้OOP in PHPฝึกเขียนและใช้OOP in PHPเขียนและใช้OOP in PHPสมัยใหม่สอนทำOOP in PHPขั้นเทพอบรมOOP in PHPเรียน php mysqlสอน php mysql อบรม php mysql เรียน php mysql นอกสถานที่ อบรม php mysql นอกสถานที่

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2017-12-12 16:26:53