Visual Basic 2010 Programming

 Visual Basic 2010 Programming

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเฉพาะทางด้วย Visual Basic 2010 ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 และ Microsoft SQL Server 2005 -2008 ซึ่งสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานของการออกแบบหน้าจอของโปรแกรม การเขียนคำสั่งในการทำงานตั้งแต่ โดยผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนได้ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เช่น การสร้างโปรแกรมตัวอย่าง ระบบร้านเช่าหนังสือ ระบบร้านขายสินค้า หรือระบบควบคุมเงินเดือนพนักงานเป็นต้น ซึ่งให้ท่านได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบงานของท่านได้ อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมพื้นฐานซึ่งจะต่อยอดไปสู่การเขียนโปรแกรมระดับที่สูงกว่าเช่น VB.NET, Asp / Asp.Net ได้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฐานข้อมูล Ms Access ซึ่งจะเป็นการฝึกการใช้คำสั่ง SQL สำหรับฐานข้อมูล ได้เข้าใจได้ง่ายเพื่อต่อยอด ไปถึงฐานข้อมูลถึงใหญ่ขึ้นเช่น SQL Server 2005 ด้วย

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • สร้างความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนเว็บไซต์ 
 • เพื่อให้รู้ถึงขั้นตอนต่างๆ ในการสร้างโปรแกรม
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย:

 • กลุ่มผู้สนใจการเขียนโปรแกรมทั่วไป
 • ผู้ดูแลระบบด้านไอทีขององค์กรต่างๆ
 • นักศึกษา
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ตัวเอง
 • เจ้าหน้าที่ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

ความรู้พื้นฐาน:

 • พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์, Internet
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนภาษาโปรแกรมมิ่งใดๆ มาก่อน

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 20 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 6,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,850 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

เนื้อหาการอบรม:

Day 1

Your First Visual Basic Program

 • Welcome To Visual Basic!
 • A Simple Project
 • Using the Application Wizard

Adding Controls to Forms

 • Visual Basic Controls
 • Creating and Manipulating New Controls
 • Changing Design Time Control Properties
 • Visual Basic Built-In Controls
 • Control Design Tips

Understanding Events

 • Introducing Events
 • Event Procedures
 • The Form Load Event
 • The Form Resize Event
 • Command Button Click Event
 • Text Box Change Event
 • The Timer Control's Timer Event
 • GotFocus / LostFocus Events

Day 2

Working with Forms and Controls

 • Setting Properties at Run Time
 • Setting Form and Control Properties
 • Using ActiveX Controls
 • Adding ActiveX Controls to a Project
 • Using the Monthview ActiveX Control
 • Extra ActiveX Samples

Creating and Using Menus

 • Menus in Visual Basic
 • Using the Menu Editor
 • Working with Menus
 • Manipulating Menus at Run Time
 • Reusing Menus
 • Creating Popup Menus

Working with VBA

 • Creating a Simple Procedure
 • Variables and Parameters
 • Data Types
 • Using Constants
 • Investigating Built-In Functions
 • Branching Structures and Looping Structures

Day 3

Debugging Applications

 • Handling Logic Errors
 • Watch Expressions
 • The Call Stack
 • The Debugging Process

More VBA Issues, Form and Control Issues

 • Scope, Lifetime, and Precedence
 • Passing by Value and by Reference
 • Arrays
 • Optional Arguments
 • Using Multiple Forms
 • List Boxes Revisited

Adding Simple Database Support

 • Support for Data Access in Visual Basic 6.0
 • Using the ADO Data Control
 • Binding Controls to Data
 • Writing Code for the Data Control

LIVE : WORKSHOP

คำค้นหา:

เรียน Visual Basic 2010 ที่ไหนดี สอน Visual Basic 2010ราคาถูก เรียนการใช้ Visual Basic 2010 เรียน Visual Basic 2010 ฝึกการใช้งาน Visual Basic 2010 ประยุกต์ใช้ Visual Basic 2010 ฝึกเขียนและใช้ Visual Basic 2010 สอนการใช้งาน Visual Basic 2010 ประยุกต์ใช้ Visual Basic 2010 visual basic 2010 visual basic 2010 download การเขียนโปรแกรม visual basic 2010 การใช้ visual basic 2010 คู่มือเรียน visual basic 2010 pdf คู่มือเรียน visual basic 2010 visual basic 6.0 visual basic 6.0 download สอน visual basic 2010 สอน visual basic visual studio 2008 professional การ เขียน โปรแกรม visual basic เรียน visual basic เขียนโปรแกรม visual basic การเขียนโปรแกรม visual basic 6.0 การเขียนโปรแกรมด้วย visual basic visual studio 6.0 download การ เขียน โปรแกรม visual basic 2008 สอนการเขียนโปรแกรม visual basic การเขียนโปรแกรม visual studio 2010 สอน visual studio 2010 เขียนโปรแกรม visual studio 2010 วิธีเขียนโปรแกรม visual basic สอน visual basic 2008 สอน visual basic 6.0 สอน visual c#… vb 6.0 vb 6.0 download เขียนโปรแกรม vb สอนเขียนโปรแกรม vb สอน vb เขียนโปรแกรม vb 2010 การเขียนโปรแกรม vb 2010 สอน vb.net การเขียนโปรแกรม vb 2008

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2017-12-12 16:26:53