Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentation

Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentation

โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint หรือที่เรียกกันว่า Microsoft PowerPoint หรือ PowerPoint เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นทางด้านการนำเสนอ (Presentation) ต่างๆ เช่น “หัวข้อ” “SmartArt” “Shape” “Picture” “Table” “Chart” “Sound” “Movie” เป็นต้น

เนื่องจากยังมีผู้ใช้งาน PowerPoint หลายต่อหลายคนที่ยังเข้าใจและใช้งานในลักษณะเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาหรือคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นแล้วนำมาวาง (ใช้งานความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint ไม่ถึง 10%) ใช้งานเหมือนเป็นแผ่นใส/กระดาษธรรมดา ทำให้การนำเสนอไม่มีความน่าสนใจ ไม่ดูเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญคือทำให้การนำเสนอไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก เพราะความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint มีมากเกินคำบรรยาย

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรเดียวที่จะดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสร้างสไลด์ เทคนิคการตกแต่งปรับแต่งสไลด์ เทคนิคการออกแบบสไลด์ให้แลดูเป็นมืออาชีพเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ เทคนิคการเลือกใช้ Effect ประกอบการนำเสนอให้ดูน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม และทำให้เนื้อหาตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้ชมได้อย่างไม่มีวันลืม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจหลักการใช้ PowerPoint ที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตลอดชีวิต โดยไม่ต้องยึดติดกับเวอร์ชั่น
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการใช้งาน PowerPoint ซึ่งจะช่วยให้มีชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างแน่นอน!
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการนำเสนอที่ประกอบไปด้วยสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ข้อความรูปภาพ กราฟเสียง วิดีโอ Flash Youtube เป็นต้น
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการใช้งานร่วมกันระหว่าง PowerPoint กับ Word, PowerPoint กับ Excel
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ Tips & Tricks และคีย์ลัดที่น่าใช้อีกมากมาย
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งาน PowerPoint ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักเครื่องมือเด็ดๆ ใน  PowerPoint และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
 • เพื่อให้ผู้เข้รับการอบรมได้เรียนรู้และดึงเอาความสามารถของ  PowerPoint มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำเทคนิคการใช้งาน PowerPoint ไปปรับใช้ได้จริง (สามารถนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint ได้อย่างโดดเด่นเป็นมืออาชีพแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด!)
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักเครื่องมือเด็ดๆ ใน PowerPoint
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และดึงเอาความสามารถของ PowerPoint มาใช้งานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการนำเสนอได้อย่างดูเป็นมืออาชีพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำ Tips & Tricks & Techniques ใน PowerPoint ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็ม 100%
 • คนที่ใช้ PowerPoint ทั้งมือใหม่ และมือเก่าที่ยังถนัดใช้งาน PowerPoint เพียงแค่ “คัดลอกแล้ววาง” หรือ “ใช้มือมากกว่าเครื่องมือ”
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน PowerPoint อย่างถูกวิธี (ไม่ใช่ใช้งาน PowerPoint อย่างเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คัดลอกแล้ววาง)
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เครื่องมือทีเด็ดที่ช่วยให้งานนำเสนอเป็นเรื่องที่ง่ายดึงดูดผู้ชม และดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นถึงมากที่สุด
 • ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้งาน PowerPoint อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ผู้ที่ต้องการสร้างสื่อนำเสนอให้ดูเป็นมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด!
 • ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ถ้าเคยใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint มาบ้างจะทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น
 • 18 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 8,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 8,010 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Part 1: เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

Chapter 1 : เนื้อหาโดยรวมของคอร์ส

 • แนะนำหลักสูตร
 • แนะนำแผนที่การเดินทาง

Chapter 2 : รู้จัก PowerPoint ในภาพรวม

 • เริ่มต้น PowerPoint แบบง่ายๆ แถมได้ไอเดียดีๆ ไปใช้งานอีกด้วย
 • ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
 • ทำความรู้จักมุมมองต่างๆ เพื่อเลือกใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • Concept การใช้งาน PowerPoint แบบง่ายๆ แต่ได้ผลจริง

Chapter 3 : Slide Layout & Slide Master ต้นแบบสไลด์หัวใจสำคัญของ PowerPoint

 • ตัวอย่าง Slide Layout & Slide Master
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง Layout กับ Master
 • Master มีกี่ชนิด
 • การออกแบบและทดสอบการใช้งาน Slide Master
 • การเตรียมพร้อมเนื้อหาต่างๆ เพื่อใช้เป็นค่าเริ่มต้น
 • การเตรียมพร้อม Background เพื่อใช้เป็นค่าเริ่มต้น
 • การเตรียมพร้อม Textbox เพื่อใช้เป็นค่าเริ่มต้น
 • การเตรียมพร้อม Shape เพื่อใช้เป็นค่าเริ่มต้น
 • การออกแบบและทดสอบใช้งาน Handout  Master
 • การออกแบบและทดสอบใช้งาน Note  Master
 • การเก็บ Slide Master เพื่อสะดวกสำหรับการเรียกใช้งานในครั้งต่อๆ ไป
 • การกำหนด Slide Master ที่ใช่บ่อยที่สุดเป็นค่าเริ่มต้นทุกครั้งตอนสร้างไฟล์ใหม่
 • สรุปเรื่อง Layout & Master

Part 2: เทคนิคการทำงานกับเนื้อหาต่างๆ

Chapter 4 : เทคนิคการทำงานกับหัวข้อและย่อหน้า

 • ตัวอย่างการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นหัวข้อและย่อหน้า
 • การพิมพ์หัวข้อแบบด่วน
 • เทคนิคพิเศษการพิมพ์หัวข้อแบบด่วนสุดๆ
 • การพิมพ์ย่อหน้าธรรมดา
 • การพิมพ์ย่อหน้าลอย
 • การนำเข้าหัวข้อจากไฟล์ PowerPoint ไฟล์อื่น
 • เทคนิคพิเศษ การนำเข้าหัวข้อจากไฟล์ Word

Chapter 5 : เทคนิคการทำงานกับ Smart Art

 • ตัวอย่างการนำเสนอเนื้อหาที่เป็น Smart Art
 • การสร้าง Smart Art ด้วยตนเอง
 • เทคนิคพิเศษการแปลง Text ไปเป็น SmartArt
 • รายละเอียดเกี่ยวกับ Smart Art ที่น่าสนใจ
 • การแปลง Smart Art ไปเป็น Text
 • การแปลง SmartArt ไปเป็น Shape

Chapter 6 : เทคนิคการทำงานกับรูปทรงต่างๆ (Shapes)

 • ตัวอย่างการนำเสนอเนื้อหาที่เป็น Shapes
 • วาด Shape แบบมืออาชีพ
 • แก้ไขปรับแต่ง Shape อย่างรวดเร็ว
 • การ Set Default Shape เป็นค่าเริ่มต้น
 • การ Save as Picture เพื่อนำไปใช้งานที่อื่น

Chapter 7 : เทคนิคการทำงานกับรูปภาพ

 • ตัวอย่างการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ
 • การทำงานกับไฟล์รูปภาพ (From File)
 • เทคนิคพิเศษการปรับแต่ง ปรับแก้รูปภาพ
 • เทคนิคพิเศษ การใช้งานร่วมกันระหว่างรูปภาพกับข้อความ
 • เทคนิคพิเศษ การสร้าง Photo Album

Chapter 8 : เทคนิคการทำงานกับตาราง (Table)

 • ตัวอย่างการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นตาราง
 • ขั้นตอนการสร้างตารางบน PowerPoint
 • เทคนิคพิเศษการ Copy ตารางจากไฟล์ Word
 • เทคนิคพิเศษการ Copy ตารางจากไฟล์ Excel

Chapter 9 : เทคนิคการทำงานกับกราฟ (Chart)

 • ตัวอย่างการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นกราฟ
 • ขั้นตอนการสร้างกราฟบน PowerPoint
 • เทคนิคพิเศษการ Copy กราฟจากไฟล์ Word
 • เทคนิคพิเศษการ Copy กราฟจากไฟล์ Excel

Part 3: เทคนิคการนำเสนอ แบบจัดเต็ม

Chapter 10 : เทคนิคการนำเสนอ (Slide Show)

 • รู้จักภาพรวมของเครื่องมือนำเสนอ (Slide Show)
 • เริ่มต้นการนำเสนอ
 • การกำหนดให้หน้าจอของผู้นำเสนอแตกต่างกับหน้าจอของผู้ชม
 • การซักซ้อมและจับเวลาการนำเสนอ
 • เทคนิคพิเศษ รวมคีย์ลัดสำคัญๆ ที่คนนำเสนอห้ามพลาด
 • เทคนิคพิเศษ การนำเสนอเฉพาะบางสไลด์  (โดยที่ไม่ต้องซ่อนสไลด์ )
 • เทคนิคพิเศษ การตั้งค่าการนำเสนอเพิ่มเติม

Chapter 11 : เทคนิคการใช้คำสั่งควบคุมการเปลี่ยนสไลด์ (Slide Transition)

 • ชีวิตเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนสไลด์ ตอนคลิกเมาส์  หรือ ตั้งเวลาอัตโนมัติ
 • การเลือกใช้ Effect ประกอบตอนเปลี่ยนสไลด์
 • เทคนิคพิเศษ การประยุกต์ ใช้ Slide Transition

Chapter 12: เทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหว (Animation)

 • รู้จัก Animation ในภาพรวม
 • ตัวอย่างการนำเสนอด้วย Animation
 • การใส่  Animation ให้กับข้อความ
 • การใส่  Animation ให้กับ Smart Art
 • การใส่  Animation ให้กับรูปภาพ
 • การใส่  Animation ให้กับกราฟ
 • เทคนิคพิเศษ รายละเอียดที่น่าสนใจของ Animation
 • เทคนิคพิเศษ การประยุกต์ใช้ Animation 1
 • เทคนิคพิเศษ การประยุกต์ใช้ Animation 2
 • เทคนิคพิเศษ การประยุกต์ใช้ Animation 3
 • เทคนิคพิเศษ การประยุกต์ใช้ Animation 4
 • บทสรุปเรื่อง Animation

Chapter 13: เทคนิคการนำเสนอ Photo Album & Sound

 • การสร้าง Photo Album
 • การใส่เพลงประกอบ Photo Album
 • การนำเสนอ Photo Album ให้วนลูปไปเรื่อยๆ
 • ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Soundx

Chapter 14: เทคนิคการนำเสนอ Movie (ไฟล์คลิปวิดีโอ)

 • ตัวอย่างการนำเสนอ Movie
 • การแทรกและควบคุม Movie
 • เทคนิคพิเศษ การตัด Movie ออกไปบางส่วน
 • เทคนิคพิเศษ การกำหนด Bookmark ให้กับ Movie
 • เทคนิคพิเศษ การใส่ภาพหน้าปกให้ กับ Movie
 • ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Movie

Chapter 15: เทคนิคพิเศษ การนำเสนอ Flash Movie & Youtube

 • การติดตั้ง Add-ins เสริมสำหรับแทรก Flash กับ Youtube
 • การแทรก Flash Movie ลงบนสไลด์
 • การแทรก Youtube ลงบนสไลด์
 • ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Movie

Chapter 16: เทคนิคการนำเสนอแบบโต้ตอบ (Link & Action)

 • ตัวอย่างการนำเสนอแบบโต้ตอบ
 • รู้จักเครื่องมือสำหรับสร้างการโต้ตอบ
 • การสร้างปุ่มโต้ตอบอัตโนมัติ (Action Button)
 • การสร้าง Link ไปยังสไลด์ต่างๆ ด้วยตนเอง
 • การสร้าง Link ไปเปิดเว็บไซต์
 • การสร้าง Link ไปเปิดไฟล์ ประกอบอื่นๆ เช่น Word, Excel, Movie
 • การสร้างปุ่มไปเปิดโปรแกรมอื่นๆ เช่น โปรแกรมเครื่องคิดเลข
 • การสร้างปุ่มจบการนำเสนอ (End Show)
 • บทสรุปเรื่องการนำเสนอแบบโต้ตอบ

Part 4: เทคนิค Tips & Tricks อื่นๆ ที่น่าสนใจอีกคับคั่ง

Chapter 17 : รวมคีย์ลัด

 • รวมคีย์ลัด ที่ช่วยลดเวลาได้มากกว่า 50%
 • รวมคีย์ลัด ที่คนนำเสนอห้ามพลาด

Chapter 18 : Tips & Tricks เกี่ยวกับการคัดลอก (Copy)

 • การคัดลอก Object ต่างๆ อย่างรวดเร็ว
 • การคัดลอก Format ไปใช้อย่างรวดเร็ว
 • การคัดลอก Animation ไปใช้งานได้ทันที

Chapter 19 : Tips & Tricks เกี่ยวกับฟอนต์

 • การเคลียร์รูปแบบที่ติดมากับฟอนต์ (Clear Format Font)
 • การแทนที่ฟอนต์ (Replace Font)
 • แนะนำการดาวน์โหลดฟอนต์ไปใช้แบบฟรี !
 • การฝังฟอนต์ลงไปในไฟล์ PowerPoint (Embedded Font)

Chapter 20 : Tips & Tricks เกี่ยวกับรูปภาพ

 • การลดขนาดไฟล์รูปภาพให้เล็กลง (Compress Picture)
 • แนะนำโปรแกรมฟรี ที่ช่วยลดขนาดไฟล์รูปภาพ

Chapter 21 : Tips & Tricks เทคนิคที่มืออาชีพให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

 • เทคนิคการนำเสนอด้วย 7 Techniques
 • เทคนิคการนำเสนอให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
 • เทคนิคการทำงานกับ Font
 • เทคนิคการเลือกใช้สี Font กับ Background

Chapter 22 : Tips & Tricks การใช้ งานร่วมกันกับผู้อื่น

 • การแสดงความคิดเห็นลงไปบนสไลด์
 • การป้องกันการแก้ไขเนื้อหา โดยไม่ใส่รหัสผ่าน
 • การป้องกันการแก้ไขเนื้อหา โดยใส่รหัสผ่าน
 • การใส่รหัสผ่านตอนเปิดไฟล์

Chapter 23 : Tips & Tricks การส่งออกไฟล์ PowerPoint

 • การส่งออกแบบสไลด์โชว์อย่างเดียว (แก้ไขไม่ได้)
 • การส่งออกไปเป็นไฟล์  Word
 • การส่งออกไปเป็นไฟล์รูปภาพ
 • การส่งออกเพื่อนำเสนอโดยไม่ ต้องมี PowerPoint
 • การส่งออกเพื่อนำเสนอแบบออนไลน์
13/02/2021 16:29:03