Advanced Microsoft Project 2016/2019 ขั้นสูง

Advanced Microsoft Project 2016/2019 ขั้นสูง

Microsoft Project 2016 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างที่ผู้ทำโครงการนั้นต้องการ สามารถวางแผนควบคุม ติดตามความคืบหน้า การกำหนดระยะเวลา ทั้งแบบโครงการเดียวและหลายๆ โครงการพร้อมๆ กัน เราสามารถรู้และตรวจสอบได้ทันที่ว่าแผนงานต่างๆ นั้นจะเสร็จเมื่อใด หรือต้องการเทียบระหว่างแผนงานที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงว่าแตกต่างกันเพียงใด และสามารถที่จะดูรายงานของค่าใช้จ่ายเท่าใดที่เกิดขึ้นได้ เพื่อดูว่าเกินไปจากงบประมาณที่วางแผนไว้หรือไม่ การทำ Report ในหลายๆ รูปแบบ เป็นต้น โปรแกรมนี้จะช่วยในการบริการโครงสร้าง ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถบริหารงาน ตลอดจนการจัดการกับโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง

ในหลักสูตรนี้เป็นการต่อยอดจากพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Project 2016 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจฟีเจอร์เฉพาะทางที่ลึกขึ้นในการทำงานจริง ทั้งส่วนของ Task, Resources , Tracking, Cost และ Report โดยจะมีเทคนิคที่สำคัญๆ ต่อการทำงานผ่าน Workshop มากมายที่ทางผู้สอนเตรียมมาฝึกฝนในคลาสนี้

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • เรียนรู้การจัดการกิจกรรม (Task) ในโครงการขั้นสูง
 • เรียนรู้การจัดการกับทรัพยากร (Resources) ขั้นสูง
 • เข้าใจการติดตามงานและฟีเจอร์ที่เจาะลึก
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือใน Microsoft Project 2016 ขั้นสูง
 • เข้าใจการออกรายงานแบบเจาะลึก ทั้งใน MS Project และใน MS Excel
 • เข้าใจการแก้ไขส่วนต่างๆ ในโครงการขั้นสูง เช่น ตาราง , time scale , report table เป็นต้น
 • เข้าใจการแสดงค่าใช้จ่ายในโครงการแบบเจาะลึกขึ้น
 • เข้าใจการแสดงรายงานด้วยเส้น S-Curve
 • เข้าใจการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายผ่าน S-Curve ในโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย:

 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจการใช้งานโปรแกรม Microsoft Project 2016 ขั้นสูง

ความรู้พื้นฐาน:

 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • เคยใช้งานชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชั่นก่อนมาก่อน 
 • เคยผ่านการใช้งาน Microsoft Project 2016 ขั้นพื้นฐานมาก่อน
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์พื้นฐานได้ 
 • ติดตั้ง / ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 12 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 7,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 7,110 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

 • ไม่มี

เนื้อหาการอบรม:

บทที่ 1 การจัดการกับกิจกรรม (Task) ขั้นสูง

 • การตั้งค่า Lead และ Lag time เพื่อเป็นปรับลด/เร่ง งานในกิจกรรมที่ต้องการ
 • การทำงานกับ Task Contstrains เพื่อกำหนดเงื่อนไขแบบต่าง ๆ เช่น เริ่มเร็วสุด/ช้าสุด
 • การกำหนดรูปแบบกิจกรรม และเปลี่ยนแปลง เช่น fix cost เป็น fix duration เป็นต้น
 • การกำหนดและเปลี่ยนแปลง Deadline ให้กับโครงการ
 • การย้ายกิจกรรมและการทำซ้ำในบางกิจกรรม
 • การป้อนค่าแรงคงที่ลงในกิจกรรมเพิ่มเติม
 • เทคนิคการเช็ค Critical Paths ขั้นสูง
 • การใช้งาน WBS Codes ในกิจกรรมของโครงการ
 • Workshop การทำงานกับ Task ขั้นสูง

บทที่ 2 การจัดการกับทรัพยากร (Resources) ขั้นสูง

 • เทคนิคการกำหนด Resource rates หลายรายการพร้อมกัน
 • การดูรายการ Resource ที่ว่างใช้งานได้แบบเจาะลึก
 • การใช้งาน Work Contours
 • การเรียกดูการใช้งาน Resources แยกรายตัว
 • แสดงความล่าช้าที่เกิดจาก Resource ที่ใช้แต่ละรายการ
 • Workshop การใช้ Resource ขั้นสูง

บทที่ 3 การติดตามงานขั้นสูง

 • การเฝ้าดู (Monitoring) การจัดสรรทรัพยากร
 • การปรับ Resource ที่ใช้งานเกินให้สมดุล
 • การเฝ้าติดตามค่าใช้จ่ายในโครงการ
 • เทคนิคการดูสถานะภาพรวมของโครงการทั้งหมด
 • การกำหนดสัญลักษณ์เป็นภาพไอคอน หรือสีของกิจกรรมที่ Resources เกิน
 • เจาะลึกการติดตามงานผ่าน %Complete, %Work Complete
 • การตั้งค่า Baseline และ Status Date ขั้นสูง
 • Workshop การติดตามงานขั้นสูง

บทที่ 4 การออกรายงาน (Report) ขั้นสูง

 • การดูค่าใช้จ่ายผ่าน Earned Value Analysis
 • การออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายโครงการแบบเจาะลึกขึ้น
 • การเลือกออกแบบรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • การเปลี่ยนมุมมองการแสดงผลรายงาน
 • การปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลของรายงานให้ถูกต้องสวยงามยิ่งขึ้น
 • การแทรกวัตถุอื่น ๆ ร่วมในรายงาน
 • การจัดการรายงานในเชิงลึก
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษในการแสดงผลรายงานให้เหมาะสม
 • การปรับแต่งหน้ากระดาษขั้นสูง

บทที่ 5 การปรับแต่งรายงาน (Report) ขั้นสูง

 • การเลือก ย้าย ปรับขนาด ของกราฟในรายงาน
 • การเลือกฟิลด์เพื่อเพิ่มลดข้อมูลในการแสดงผลรายงาน
 • การออกแบบนหน้าตาของรายงานเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้
 • การใช้ตารางรายงาน
 • การออกแบบตารางรายงานให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น
 • การปรับแต่งโครงสร้าง (Layout) ของรายงาน
 • การปรับแต่งขนาดรูปภาพ ข้อความ กล่อง และรูปทรางต่าง ๆ ในรายงาน
 • การจัดรูปแบบภาพประกอบรายงานต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม
 • Workshop การออกแบบรายงานขั้นสูง

บทที่ 6 การสร้างรายงานแบบ Visual Reporting

 • รู้จักรายงานแบบ Visual Reporting
 • นำข้อมูลจาก MS Project ไปใช้งานใน MS Excel
 • เตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับออกรายงานทางการเงิน
 • รู้จักตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับรายงานการเงิน
 • นำข้อมูลที่ได้มาสร้างรกราฟแบบ S-Curve ใน Excel
 • ปรับแต่ง S-Curve ให้ถูกต้องสวยงาม
 • นำรายงาน S-Curve ที่ได้จาก MS Excel มาแสดงผลใน MS Project ร่วมกัน Gantt Chart
 • Workshop การทำ S-Curve Chart Diagram แบบเจาะลึก

คำค้นหา:

อบรม Microsoft Project 2016 ขั้นสูงหลักสูตร Microsoft Project 2016 ขั้นสูงสอน Microsoft Project 2016 ขั้นสูง สถาบันฝึกอบรม Microsoft Project 2016 ขั้นสูงคอร์สอบรม Microsoft Project 2016 ขั้นสูงworkshop Microsoft Project 2016 ขั้นสูงอาจารย์สอน Microsoft Project 2016 ขั้นสูงสถานที่เรียน Microsoft Project 2016 ขั้นสูงสอน Microsoft Project 2016 ขั้นสูง ราคาถูกสอน Microsoft Project 2016 ขั้นสูง ชลบุรีจัดอบรม Microsoft Project 2016 ขั้นสูง นอกสถานที่เรียน รู้ Microsoft Project 2016 ขั้นสูงศูนย์ฝึกอบรม Microsoft Project 2016 ขั้นสูง พื้นฐานของ Microsoft Project 2016 ขั้นสูง

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2019-01-07 13:50:44