Basic InDesign CC 2018/2019 หลักสูตรพื้่นฐาน

Basic InDesign CC 2018/2019 หลักสูตรพื้่นฐาน

InDesign เป็นเครื่องมือสำหรับงานออกแบบงานกราฟฟิกทั่วไป เช่น แมกกาซีน หนังสือพิมพ์ หนังสือ แผ่นพับ โบรชัวร์ ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักออกแบบมายาวนาน ในหลักสูตรนี้จะเป็นเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงประยุกต์ใช้งานได้  เช่นการสร้าง Template ไว้ใช้งาน การทำงานกับข้อความ รูปภาพ การพิมพ์ภาพ รวมทั้งการ Export ไปเป็น PDF โดยมีครอบคลุมตั้งแต่ Indesign cc 2015 - 2019 พร้อมนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่เข้ามาช่วยประสิทธิภาพในการออกแบบของเราได้ดียิ่งขึ้น

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เรียนรู้การสร้างไฟล์เอกสารใหม่
 • เรียนรู้การเพิ่มแก้ไขและจัดรูปแบบข้อความ
 • เรียนรู้การจัดการเพจ
 • ฝึกฝนการสร้าง Master pages ต้นแบบ
 • การสร้างเฟรมแบบ Threading
 • การนำเข้าและแก้ไขภาพกราฟฟิก
 • การทำงานกับสี
 • การวาดและแก้ไขรูปร่างแบบต่างๆ
 • การปรับขนาดและเปลี่ยนวัตถุ
 • การสร้างตาราง
 • การสร้างเอกสารแบบ PDF และ EPUBS
 • การ Packing ไฟล์เพื่อนำไปใช้งาน
 • การปริ้นต์ไฟล์และการส่งออก (Export)
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาการใช้งาน InDesign CC 2018/2019
 • พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น Copy , Paste สร้างไฟล์และโฟลเดอร์
 • การใช้งานระบบปฎิบัติการ Windows / MacOS
 • การใช้งานโปรแกรมเอกสารมาก่อนเช่น Microsoft Word
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 5,000 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,500 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: ความสามารถใหม่ใน InDesign 2018/2019

 • แนะนำความสามารใหม่ๆ
 • การจัดการหน้าต่างและ Layout แบบใหม่
 • รายละเอียดการจัด layout
 • แนะนำฟังก์ชัน Content-aware fit
 • แนะนำหน้าต่างคุณสมบัติใหม่ (Properties panel overview)
 • การใส่หมายเหตุ (comment) ในไฟล์ PDF
 • เทคนิคพิเศษการใส่ comment
 • การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจัดการข้อความ
 • การทำงานกับ Footnotes และ Endnotes
 • แนวทางการ Export ไฟล์ที่ดีขึ้น
 • ฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมที่น่าสนใจ

Module 2: พื้นฐานการทำงานกับ InDesign 2019

 • จัดการมุมมองและหน้าต่างโปรแกรม
 • การควบคุมหน้าต่างด้วยคำสั่งลัดแบบต่าง ๆ
 • การเพิ่มและแก้ไขข้อความในหน้าเพจ
 • การเพิ่มและเปลี่ยนรูปภาพ graphic
 • การเคลื่อนย้ายวัตถุและชิ้นงานในหน้าเพจ
 • การสร้างพิมพ์และสร้างไฟล์ PDF

Module 3: การสร้างเอกสาร

 • การสร้างเอกสารใหม่ใน InDesign 2019
 • การเปิดแสดงเส้น guide และไม้บรรทัดบนหน้าเพจ
 • การใส่กรอบข้อความ
 • การพิมพ์ข้อความและการแก้ไข
 • การปรับแต่งรูปแบบข้อความที่พิมพ์
 • การนำภาพกราฟฟิกเข้ามาใช้งาน
 • การบันทึกไฟล์และการ Export ออกไปใช้งาน

Module 4: การจัดการหน้าเพจ

 • การเพิ่มหน้าเพจ ลบ และการย้ายหน้าเพจที่สร้างมา
 • การสร้างหน้า Master page และการนำไปใช้งาน
 • การปรับปรุงหน้า Master page
 • ตั้งค่าช่องไฟล์ (margin) และจำนวนคอลัมน์ของเส้น guides
 • การปรับเปลี่ยนขนาดหน้าเพจ
 • การใส่เลขหน้า

Module 5: การจัดการข้อความ

 • การนำข้อความเข้ามาใช้งาน
 • การใช้ Threading text frame
 • กำหนดคุณสมบัติของ Text Frames
 • การแทรกอักขระพิเศษ
 • การใช้งาน Story Editor
 • การตรวจคำผิด
 • การใช้ฟังก์ชันค้นหาคำและแทนที่
 • การสร้างข้อความตามเส้นพาทที่กำหนด

Module 6: การจัดการกับภาพกราฟฟิก

 • การทำงานกับ Link Panel
 • การแก้ไขภาพ graphic
 • การตัดภาพและย่อขนาดให้พอดีกับเฟรม

Module 7: การทำงานกับสีและความโปร่งแสง

 • Stroking and filling frames and paths
 • Adjusting transparency, drop shadows, and effects
 • Creating color swatches
 • Understanding the danger, and power, of unnamed colors
 • Creating and applying gradient swatches

Module 8: การทำงานกับ Frame และ Paths

 • Drawing and editing path and frame shapes
 • Adding rounded corners and other corner options
 • Creating text outlines

Module 9: การจัดการกับวัตถุต่างๆ (Objects)

 • Scaling, rotating, duplicating, and transforming objects
 • Moving objects above or below each other
 • Creating and controlling layers
 • Aligning, distributing, and grouping
 • Understanding text wrap
 • Using anchored objects

Module 10: การจัดการกับข้อความ

 • Applying advanced character formatting
 • Using Find Font
 • Applying formatting to a paragraph
 • Using drop caps
 • Adding rules, or lines, above or below a paragraph
 • Setting tabs and tab stops
 • Spanning and splitting paragraphs
 • Adding automatic bullets and numbers
 • Finding and changing text formatting
 • Shading paragraphs and boxes

Module 11: การทำงานกับ Style

 • Creating and applying paragraph styles
 • Using character styles
 • Editing and redefining styles
 • Using object styles

Module 12: การทำงานกับตาราง (Table)

 • การสร้างตาราง
 • การเพิ่มแถวและคอลัมน์
 • การปรับแต่งความสวยงามให้ตาราง
 • การตกแต่ง Cell
 • การวางภาพกราฟฟิกลงใน Cell

Module 13: Interactive Documents

 • Adding hyperlinks
 • Creating an interactive PDF
 • Exporting an EPUB document
 • Exporting to the web with Publish Online

Module 14: Package, Print and Exporting

 • Packaging for output
 • Using the Print dialog box
 • Exporting a PDF
13/02/2020 13:35:48