Basic Microsoft Access 2016/2019 พื้นฐาน

Basic Microsoft Access 2016/2019 พื้นฐาน

Microsoft Access เป็นหนึ่งในชุด Office ของ Microsoft เป็นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Regional Database Management  System :RDBMS  ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้อมูลได้ดีเยี่ยมโดยโปรแกรม Microsoft Access 2016/2019 ที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows ทำให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว  มีเครื่องมือช่วยในการทำงานไม่จำเป็นต้องจดจำคำสั่งในการทำงานเหมือนกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลประเภท อื่นๆ และเป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการเรียนรู้

ในหลักสูตรนี้จะแนะนำการใช้งานพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การใช้งาน Microsoft Access 2016/2019 ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหา การสร้างตาราง (Table)  แบบสอบถาม (Queries) ฟอร์ม (Forms) และ รายงาน (Reports) พร้อมตัวอย่าง Workshop ประกอบการเรียนรู้อีกมากมาย จะเป็นแนวทางให้สามารถเริ่มต้นทำงานกับ Microsoft Access 2016/2019 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงระบบโครงสร้างฐานข้อมูลภายในของโปรแกรม Microsoft Access 2016/2019
 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างฐานข้อมูล สร้างตารางเบื้องต้นได้
 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างแบบฟอร์มในระดับเบื้องต้นจนได้
 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปของรายงานระดับเบื้องต้นได้
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2016 และ 2019 พื้นฐาน
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • เคยใช้งานชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชั่นก่อนหน้ามาบ้าง
 • ติดตั้ง/ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 5,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,310 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

บทที่ 1 ภาพรวมของ Microsoft Access 2016/2019

 • รูปแบบใหม่ของการใช้งานเมนูต่าง ๆ ของ Microsoft Access 2016/2019
 • การใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Microsoft Access 2016/2019
 • สรุปลักษณะเด่นที่เพิ่มเข้ามาใน Microsoft Access 2019
 • การปรับแต่งเมนูต่าง ๆ ให้ทำงานได้ตรงตามความต้องการของคุณ
 • การทำงานกับ Backstage View
 • รูปแบบไฟล์ต่าง ๆ ของ Microsoft Access 2016 เช่น .xlsx .xls, .xlsm etc.
 • การ Save ไฟล์เป็นรูปแบบของ PDF หรือ XPS รูปแบบใหม่

บทที่ 2 การใช้งานร่วมกันระหว่าง Microsoft Access รุ่นต่ำกว่ากับ Microsoft Access 2016/2019

 • การ Save ไปยัง Microsoft Access รุ่นต่ำกว่า
 • ปัญหาที่ต้องพบเมื่อ Save ไฟล์ไปยังรุ่นต่ำกว่า พร้อมทั้งวิธีการแก้ไข
 • ระบบความปลอดภัยของ Microsoft Access 2016/2019
 • การป้องกันเอกสารให้ปลอดภัยใน Microsoft Access 2016/2019
 • หลักการทำงานของ Project View ใน Microsoft Access 2016/2019

บทที่ 3 การสร้างและ Save เอกสารใน Microsoft Access 2016/2019

 • รูปแบบใหม่ของการสร้าง Document ใน Microsoft Access 2016/2019
 • การ Recovery Unsave Document เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถเปิดเอกสารที่ยังไม่ได้ Save มาแก้ไขใหม่ได้

บทที่ 4 พื้นฐานความรู้และแนวความคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลบน Microsoft Access 2016/2019

 • พื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
 • คำศัพท์ทางด้านฐานข้อมูลที่ควรทราบ
 • แนวคิดการสร้างฐานข้อมูลบน Access
 • ชมตัวอย่างฐานข้อมูลบน Access แบบมืออาชีพ
 • เรียนรู้องค์ประกอบทั้งหมดของฐานข้อมูลบน Access
 • ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลบน Access

บทที่ 5 การสร้างตาราง (Table) เพื่อจัดเก็บข้อมูลบน Access

 • เทคนิคการสร้างตาราง (Table) เพื่อเก็บข้อมูลบน Access
 • ขั้นตอนการสร้างตาราง (Table) บน Access
 • เทคนิคการเลือกชนิดของข้อมูล (Data Type) อย่างเหมาะสม
 • หลักการเก็บรูปภาพบันทึกลงในตาราง
 • พื้นฐานคุณสมบัติต่าง ๆ ของฟิลด์ (Field Properties) ที่ควรทราบ
 • หลักการสร้างและการกำหนดคีย์ (Key) ประเภทต่าง ๆ ให้กับฐานข้อมูล
 • การสร้าง Primary Key และ Foreign Key ให้กับตารางที่ถูกต้อง
 • การสร้าง Multi Primary Key ให้กับตาราง

บทที่ 6 การสร้างระบบสืบค้นข้อมูล (Query) เพื่อค้นหาข้อมูลบน Access

 • แนวคิดเบื้องต้นในการสร้าง Query บน Access
 • หลักคิดในการกำหนดเงื่อนไข (Criteria) ใน Query
 • ประเภทต่าง ๆ ของ Query บน Access
 • ขั้นตอนในการสร้าง Query บน Access
 • การสร้างสูตรคำนวณและการใช้ฟังก์ชั่นใน Query

บทที่ 7 การสร้าง Query บน Access ที่ซับซ้อนขึ้น

 • แนวความคิดและหลักการของ Query ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
 • ชนิดของการจับคู่ (Join Type) ของข้อมูลที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของ Query
 • หลักคิดในการกำหนดเงื่อนไข (Criteria) ที่ซับซ้อนใน Query อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างสูตรคำนวณและการใช้ฟังก์ชั่นใน Query ที่ซับซ้อนขึ้น
 • การคำนวณหาค่าผลรวมย่อยใน Query

บทที่ 8 การสร้าง Query ในประเภทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับระบบสืบค้นข้อมูล

 • การสร้าง Query ซ้อน Query
 • การสร้าง Parameter Query
 • การสร้าง Crosstab Query
 • การสร้าง Action Query (Make-Table, Append, Update และ Delete)
 • การสร้าง Union Query

บทที่ 9 แนะนำการสร้างฟอร์ม (Form) แบบเบื้องต้น

 • การสร้างฟอร์ม (Form) ด้วย Wizard เบื้องต้น
 • การป้อนข้อมูลผ่านฟอร์ม
 • การตกแต่งฟอร์มให้สวยงาม

บทที่ 10 การออกแบบรายงาน (Report) เบื้องต้น

 • การสร้างรายงาน (Report) แบบง่ายผ่าน Wizard
 • การตกแต่งรายงานให้สวยงาม
08/12/2023 10:39:39