Basic Microsoft Access 2016/2019 พื้นฐาน

Basic Microsoft Access 2016/2019 พื้นฐาน

Microsoft Access เป็นหนึ่งในชุด Office ของ Microsoft เป็นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Regional Database Management  System :RDBMS  ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้อมูลได้ดีเยี่ยมโดยโปรแกรม Microsoft Access 2016/2019 ที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows ทำให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว  มีเครื่องมือช่วยในการทำงานไม่จำเป็นต้องจดจำคำสั่งในการทำงานเหมือนกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลประเภท อื่นๆ และเป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการเรียนรู้

ในหลักสูตรนี้จะแนะนำการใช้งานพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การใช้งาน Microsoft Access 2016/2019 ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหา การสร้างตาราง (Table)  แบบสอบถาม (Queries) ฟอร์ม (Forms) และ รายงาน (Reports) พร้อมตัวอย่าง Workshop ประกอบการเรียนรู้อีกมากมาย จะเป็นแนวทางให้สามารถเริ่มต้นทำงานกับ Microsoft Access 2016/2019 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2019 (2 วัน)

ลงทะเบียนจอง    ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงระบบโครงสร้างฐานข้อมูลภายในของโปรแกรม Microsoft Access 2016/2019
 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างฐานข้อมูล สร้างตารางเบื้องต้นได้
 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างแบบฟอร์มในระดับเบื้องต้นจนได้
 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปของรายงานระดับเบื้องต้นได้

กลุ่มเป้าหมาย:

 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2016 และ 2019 พื้นฐาน

ความรู้พื้นฐาน:

 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • เคยใช้งานชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชั่นก่อนหน้ามาบ้าง
 • ติดตั้ง/ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 12 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 3,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,510 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

 • ไม่มี

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

เนื้อหาการอบรม:

บทที่ 1 ภาพรวมของ Microsoft Access 2016/2019

 • รูปแบบใหม่ของการใช้งานเมนูต่าง ๆ ของ Microsoft Access 2016/2019
 • การใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Microsoft Access 2016/2019
 • สรุปลักษณะเด่นที่เพิ่มเข้ามาใน Microsoft Access 2019
 • การปรับแต่งเมนูต่าง ๆ ให้ทำงานได้ตรงตามความต้องการของคุณ
 • การทำงานกับ Backstage View
 • รูปแบบไฟล์ต่าง ๆ ของ Microsoft Access 2016 เช่น .xlsx .xls, .xlsm etc.
 • การ Save ไฟล์เป็นรูปแบบของ PDF หรือ XPS รูปแบบใหม่

บทที่ 2 การใช้งานร่วมกันระหว่าง Microsoft Access รุ่นต่ำกว่ากับ Microsoft Access 2016/2019

 • การ Save ไปยัง Microsoft Access รุ่นต่ำกว่า
 • ปัญหาที่ต้องพบเมื่อ Save ไฟล์ไปยังรุ่นต่ำกว่า พร้อมทั้งวิธีการแก้ไข
 • ระบบความปลอดภัยของ Microsoft Access 2016/2019
 • การป้องกันเอกสารให้ปลอดภัยใน Microsoft Access 2016/2019
 • หลักการทำงานของ Project View ใน Microsoft Access 2016/2019

บทที่ 3 การสร้างและ Save เอกสารใน Microsoft Access 2016/2019

 • รูปแบบใหม่ของการสร้าง Document ใน Microsoft Access 2016/2019
 • การ Recovery Unsave Document เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถเปิดเอกสารที่ยังไม่ได้ Save มาแก้ไขใหม่ได้

บทที่ 4 พื้นฐานความรู้และแนวความคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลบน Microsoft Access 2016/2019

 • พื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
 • คำศัพท์ทางด้านฐานข้อมูลที่ควรทราบ
 • แนวคิดการสร้างฐานข้อมูลบน Access
 • ชมตัวอย่างฐานข้อมูลบน Access แบบมืออาชีพ
 • เรียนรู้องค์ประกอบทั้งหมดของฐานข้อมูลบน Access
 • ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลบน Access

บทที่ 5 การสร้างตาราง (Table) เพื่อจัดเก็บข้อมูลบน Access

 • เทคนิคการสร้างตาราง (Table) เพื่อเก็บข้อมูลบน Access
 • ขั้นตอนการสร้างตาราง (Table) บน Access
 • เทคนิคการเลือกชนิดของข้อมูล (Data Type) อย่างเหมาะสม
 • หลักการเก็บรูปภาพบันทึกลงในตาราง
 • พื้นฐานคุณสมบัติต่าง ๆ ของฟิลด์ (Field Properties) ที่ควรทราบ
 • หลักการสร้างและการกำหนดคีย์ (Key) ประเภทต่าง ๆ ให้กับฐานข้อมูล
 • การสร้าง Primary Key และ Foreign Key ให้กับตารางที่ถูกต้อง
 • การสร้าง Multi Primary Key ให้กับตาราง

บทที่ 6 การสร้างระบบสืบค้นข้อมูล (Query) เพื่อค้นหาข้อมูลบน Access

 • แนวคิดเบื้องต้นในการสร้าง Query บน Access
 • หลักคิดในการกำหนดเงื่อนไข (Criteria) ใน Query
 • ประเภทต่าง ๆ ของ Query บน Access
 • ขั้นตอนในการสร้าง Query บน Access
 • การสร้างสูตรคำนวณและการใช้ฟังก์ชั่นใน Query

บทที่ 7 การสร้าง Query บน Access ที่ซับซ้อนขึ้น

 • แนวความคิดและหลักการของ Query ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
 • ชนิดของการจับคู่ (Join Type) ของข้อมูลที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของ Query
 • หลักคิดในการกำหนดเงื่อนไข (Criteria) ที่ซับซ้อนใน Query อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างสูตรคำนวณและการใช้ฟังก์ชั่นใน Query ที่ซับซ้อนขึ้น
 • การคำนวณหาค่าผลรวมย่อยใน Query

บทที่ 8 การสร้าง Query ในประเภทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับระบบสืบค้นข้อมูล

 • การสร้าง Query ซ้อน Query
 • การสร้าง Parameter Query
 • การสร้าง Crosstab Query
 • การสร้าง Action Query (Make-Table, Append, Update และ Delete)
 • การสร้าง Union Query

บทที่ 9 แนะนำการสร้างฟอร์ม (Form) แบบเบื้องต้น

 • การสร้างฟอร์ม (Form) ด้วย Wizard เบื้องต้น
 • การป้อนข้อมูลผ่านฟอร์ม
 • การตกแต่งฟอร์มให้สวยงาม

บทที่ 10 การออกแบบรายงาน (Report) เบื้องต้น

 • การสร้างรายงาน (Report) แบบง่ายผ่าน Wizard
 • การตกแต่งรายงานให้สวยงาม

คำค้นหา:

อบรม Microsoft Access 2016 และ 2019หลักสูตร Microsoft Access 2016 และ 2019สอน Microsoft Access 2016 และ 2019 สถาบันฝึกอบรม Microsoft Access 2016 และ 2019คอร์สอบรม Microsoft Access 2016 และ 2019workshop Microsoft Access 2016 และ 2019อาจารย์สอน Microsoft Access 2016 และ 2019สถานที่เรียน Microsoft Access 2016 และ 2019สอน Microsoft Access 2016 และ 2019 ราคาถูกสอน Microsoft Access 2016 และ 2019 ชลบุรีจัดอบรม Microsoft Access 2016 และ 2019 นอกสถานที่เรียน รู้ Microsoft Access 2016 และ 2019ศูนย์ฝึกอบรม Microsoft Access 2016 และ 2019 พื้นฐานของ Microsoft Access 2016 และ 2019

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2019-01-04 13:49:41