• slider-image
 • slider-image
 • slider-image
 • slider-image
 • slider-image
 • slider-image

Basic Microsoft PowerPoint 2016/2019 พื้นฐาน

Basic Microsoft PowerPoint 2016/2019 พื้นฐาน

Microsoft PowerPoint เป็นหนึ่งในชุด Office ของ Microsoft สำหรับการสร้างงานสำเสนอที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ในเวอร์ชั่น 2016 และ 2019 นี้มาพร้อมความสามารถมากมายที่น่าสนใจ อาทิ การเปลี่ยนแบบมอร์ฟ การซูมสำหรับ PowerPoint ปากกาเน้นข้อความ เวกเตอร์กราฟิกสำหรับสร้างความน่าสนใจ แปลงไอคอน SVG เป็นรูปร่าง แทรกโมเดล 3D เพื่อดูมุมทั้งหมด การนำพื้นหลังออกได้ง่ายขึ้น ส่งออกไฟล์เป็น 4K ฟีเจอร์การบันทึกแบบใหม่ แผนภูมิกรวยและแผนภูมิแผนที่ 2 มิติ เป็นต้น

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ความสามารถใหม่ ๆ และเทคนิคมากมายผ่าน Workshop ที่ทางผู้สอนจัดเตรียมไว้สำหรับการฝึกฝนตลอดการเรียนรู้ 2 วัน (12 ชั่วโมง) เมื่อจบหลักสูตรไปแล้วคาดว่าผู้เรียนจะสามารถสร้างงานนำเสนอด้วย PowerPoint ได้อย่างสวยงาม และมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เรียนรู้การวางแผนในการออกแบบ Presentation
 • เรียนรู้ภาพรวมของ PowerPoint 2016/2019
 • เรียนรู้ความสามารถใหม่ของ PowerPoint 2016/2019
 • เรียนรู้การใช้งานร่วมกันระหว่าง PowerPoint รุ่นเก่าและรู่น 2016/2019
 • เรียนรู้การสร้างและบันทึกไฟล์เอกสารใน PowerPoint 2016/2019
 • เรียนรู้การใช้งานฟอนต์อย่างมืออาชีพ
 • เรียนรู้การทำงานกับรูปภาพ รูปวาด และ Word Art / Smart Art
 • เรียนรู้การทำงานกับ Chart & Graph
 • เรียนรู้การจัดทำ Theme เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบของสไลด์
 • เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอและเทคนิคในการนำเสนอแบบมืออาชีพ
 • เรียนรู้การตั้งค่าเอกสารเพื่อการพิมพ์ และการพิมพ์
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 และ 2019 พื้นฐาน
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • เคยใช้งานชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชั่นก่อนหน้ามาบ้าง
 • ติดตั้ง/ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 3,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,510 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

บทที่ 1 ภาพรวมของ PowerPoint 2016/2019

 • รูปแบบใหม่ของการใช้งานเมนูต่าง ๆ ของ PowerPoint 2016/2019
 • การใช้เครื่องมือพื้นฐานของ PowerPoint 2016/2019
 • สรุปลักษณะเด่นที่เพิ่มเข้ามาใน PowerPoint 2019
 • การปรับแต่งเมนูต่าง ๆ ให้ทำงานได้ตรงตามความต้องการของคุณ
 • การทำงานกับ Backstage View
 • รูปแบบไฟล์ต่าง ๆ ของ PowerPoint 2016 เช่น .xlsx .xls, .xlsm etc.
 • การ Save ไฟล์เป็นรูปแบบของ PDF หรือ XPS รูปแบบใหม่

บทที่ 2 การใช้งานร่วมกันระหว่าง PowerPoint รุ่นต่ำกว่ากับ PowerPoint 2016/2019

 • การ Save ไปยัง PowerPoint รุ่นต่ำกว่า
 • ปัญหาที่ต้องพบเมื่อ Save ไฟล์ไปยังรุ่นต่ำกว่า พร้อมทั้งวิธีการแก้ไข
 • ระบบความปลอดภัยของ PowerPoint 2016/2019
 • การป้องกันเอกสารให้ปลอดภัยใน PowerPoint 2016/2019
 • หลักการทำงานของ Project View ใน PowerPoint 2016/2019

บทที่ 3 การสร้างและ Save เอกสารใน PowerPoint 2016/2019

 • รูปแบบใหม่ของการสร้าง Document ใน PowerPoint 2016/2019
 • การ Recovery Unsave Document เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถเปิดเอกสารที่ยังไม่ได้ Save มาแก้ไขใหม่ได้

บทที่ 4 การใส่เนื้อหาเข้าไปในสไลด์ (Content)

 • การพิมพ์และการจัดรูปแบบตัวอักษร
 • การเพิ่มสไลด์
 • การจัด Layout ของสไลด์
 • Screen shot เครื่องมือในการ capture หน้าจอแบบง่ายดาย
 • VDO จาก Internet เช่น Youtube เข้ามาในงานนำเสนอ

บทที่ 5 การจัดการและตกแต่งสไลด์ด้วย Font

 • การปรับฟอนต์ทั้งเอกสาร
 • การนำฟอนต์จากภายนอกมาใช้งาน

บทที่ 6 มุมมองการทำงาน

 • Normal View - เพื่อการทำงานในมุมมอง
 • Outline View - มุมมองสำหรับการวางเนื้อหา
 • Handout View - มุมมองสำหรับการทำเอกสารประกอบการบรรยาย

บทที่ 7 การทำงานกับรูปภาพ รูปวาด และ Word Art / Smart Art

 • การสร้างรูปภาพ รูปวาด และ Word Art / Smart Art
 • การจัดรูปแบบและการแก้ไข
 • การปรับแต่งภาพเพื่อให้การนำเสนอน่าสนใจ เทคนิดต่างๆ ในการปรับแต่งรูปภาพ

บทที่ 8 การทำงานกับ Organization Chart

 • เริ่มต้นสร้าง Organization Chart
 • การปรับแต่ง Organization Chart ให้สวยงาม

บทที่ 9 การทำงานกับ Chart & Graph

 • การเชื่อมโยง Chart จาก Microsoft Excel
 • ประเภทของ Chart การเลือกใช้ Chart และการปรับแต่ง
 • กราฟประเภทต่างๆ

บทที่ 10 การออกแบบสไลด์ (Slide Design) และการทำ Theme ให้กับ PowerPoint

 • การใช้ Slide Design/Template
 • Color
 • Fonts
 • Effect
 • Layout

บทที่ 11 การจัดการกับต้นแบบ(Slide Master) เพื่อจัดการกับสไลด์ในครั้งเดียวกัน

 • Slide Master คืออะไร
 • ประโยชน์ของการทำ Slide Master
 • การกำหนดค่าเพื่อการสร้าง Theme ขององค์กร
 • การสร้าง Layout ตามสไตล์ตัวเอง
 • เทคนิคการใส่โลโก้ ทั้งสไลด์ ในครั้งเดียว

บทที่ 12 การจัดทำ Theme เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบของสไลด์

 • การพัฒนา Theme ของ องค์กร หรือ ทีม เพื่อให้มีสไตล์เดียวกัน

บทที่ 13 การกำหนด Animation เพื่อนำเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึ้นและอธิบายเรื่องยากๆ ให้ง่ายขึ้น

 • Slide Transitiong
 • Animation Effect
 • Custom Animation
 • Chart Animation การใช้ Animation ให้กับกราฟเพื่อให้การนำเสนอน่าสนใจและแตกต่าง

บทที่ 14 เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการนำเสนอ

 • Rehearse Timing เครื่องมือในการซ้อมนำเสนอ ก่อนการนำเสนอจริง
 • การตั้งค่าการนำเสนอแบบมืออาชีพ

บทที่ 15 การนำเสนอและเทคนิคในการนำเสนอแบบมืออาชีพ

 • การเริ่มต้นนำเสนอ
 • เทคนิคต่างๆ ในการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • Short cut ต่างๆ ที่ผู้นำเสนอจำเป็นต้องรู้ เพื่อให้เป็นมืออาชีพ
 • การใช้ปากกา ปากกาไฮไลท์
 • การใช้ Laser Pointer ใน Microsoft PowerPoint 2016
 • Case Study การนำ แผนการเดินทาง แบบ Animation

บทที่ 16 Boardcast Slideshow เพื่อการนำเสนอผ่านอินเตอร์เน็ตให้กับผู้ชมทั่วโลก

 • เทคนิคการประชุม โดยให้ผู้ประชุม เห็นสไลด์ของเรา ผ่านทางหน้าจอ

บทที่ 17 การตั้งค่าเอกสารเพื่อการพิมพ์ และการพิมพ์

 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 • การพิมพ์เอกสารเพื่องานต่างๆ

บทที่ 18 การตั้งค่า Projector และการใช้ Presenter View เพื่อการแสดงหน้าจอของผู้นำเสนอ และโปรเจคเตอร์ที่แตกต่างกัน
บทที่ 19 การทดลองนำเสนอ และการตั้งค่าการนำเสนอ การเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์
บทที่ 20 Live Workshop

10/02/2020 15:55:16