Basic Microsoft Project 2016/2019 พื้นฐาน

Basic Microsoft Project 2016/2019 พื้นฐาน

Microsoft Project 2016 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างที่ผู้ทำโครงการนั้นต้องการ สามารถวางแผนควบคุม ติดตามความคืบหน้า การกำหนดระยะเวลา ทั้งแบบโครงการเดียวและหลายๆ โครงการพร้อมๆ กัน เราสามารถรู้และตรวจสอบได้ทันที่ว่าแผนงานต่างๆ นั้นจะเสร็จเมื่อใด หรือต้องการเทียบระหว่างแผนงานที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงว่าแตกต่างกันเพียงใด และสามารถที่จะดูรายงานของค่าใช้จ่ายเท่าใดที่เกิดขึ้นได้ เพื่อดูว่าเกินไปจากงบประมาณที่วางแผนไว้หรือไม่ การทำ Report ในหลายๆ รูปแบบ เป็นต้น โปรแกรมนี้จะช่วยในการบริการโครงสร้าง ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถบริหารงาน ตลอดจนการจัดการกับโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง

ในหลักสูตรนี้จะแนะนำฟีเจอร์และความสามารถใหม่ๆ ใน Microsoft Project 2016 เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ผ่าน Workshop มากมายที่ต่างผู้สอนเตรียมมาถ่ายทอด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเรียนรู้ในขั้นสูง หรือนำไปสร้างผลงานของตนเองได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • รู้จักองค์ประกอบพื้นฐานของ Microsoft Project 2016 และความสามารถใหม่ๆ
 • เรียนรู้และเข้าใจการสร้างโปรเจ็กต์และกำหนดค่าพื้นฐานเบื้องต้นได้
 • เข้าใจการสร้าง Task หรือกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ
 • เรียนรู้และเข้าใจการใส่ทรัพยากร (Resoucres) ลงในโครงการเพื่อคำนวณค่าใช้จ่านโครงการได้
 • เรียนรู้การติดตามความก้าวหน้าของโครงการได้
 • เรียนรู้การดูสายงานวิกฤติ (Critical path, task) ของโครงการและเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหาได้
 • เรียนรู้การออกรายงานพื้นฐานแบบต่างๆ ในโครงการได้
 • เรียนรู้ผ่าน Workshop จริงอีกมากมาย
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจการใช้งานโปรแกรม Microsoft Project 2016
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • เคยใช้งานชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชั่นก่อนมาก่อน 
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์พื้นฐานได้ 
 • ติดตั้ง / ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 6,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,850 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Microsoft Project 2016

 • รู้จักความสามารถใหม่ๆ ของ Microsoft Project 2016
 • เริ่มต้นสร้างโครงการอย่างถูกต้อง
 • แนวคิดการวางแผนโครงการด้วย Microsoft Project 2016
 • สภาพแวดล้อมและเครื่องมือต่าง ๆ ใน Microsoft Project 2016
 • การกำหนดเครื่องมือบน Ribbon
 • การตั้งค่าต่างใน File Tab และ Backstage View
 • การทำงานกับมุมมองและสกอร์บาร์
 • การทำงานกับเมนูลัด (Quick Access Toolbar)
 • การทำงานกับ Entry bar
 • การทำงานกับ Status bar
 • การใช้งาน Touch Mode บนอุปกรณ์พกพาเช่น มือถือและ Tablet

บทที่ 2 พื้นฐานการสร้างโครงการ

 • การเปิดใช้งานโปรเจ็กต์ที่สร้างไว้
 • การปิดโปรเจ็กต์เมื่อเลิกใช้
 • การเริ่มต้นสร้างโปรเจ็กต์ใหม่
 • การบันทึกโปรเจ็กต์ที่สร้าง
 • เปลี่ยนมุมมองในโปรเจ็กต์แบบต่างๆ
 • วางแผนการทำงานในโปรเจ็กต์
 • การสร้างปฎิทินโครงการและนำไปใช้
 • การแชร์ปฎิทินโครงการไว้สำหรับโครงการอื่นๆ
 • การกำหนดข้อมูลบน Time Scale แบบต่างๆ
 • การกำหนดการแสดงผลของ Gantt Chart บน Time Scale
 • การแสดงผลบน Time line

บทที่ 3 การทำงานกับกิจกรรมในโครงการ (Task)

 • การสร้างกิจกรรมใหม่
 • การแก้ไขและลบกิจกรรมที่สร้างไว้
 • การแทรกกิจกรรมใหม่เข้าไปในกิจกรรมเดิม
 • ป้อนระยะเวลาของกิจกรรม (Duration)
 • กำหนด Task หลัก (Summary Task) และ Task ย่อย (Sub task) ในโครงการได้
 • การลิงก์กิจกรรมแบบต่าง ๆ
 • การกำหนด Milestones ในกิจกรรม
 • การใส่ข้อความ Notes ในกิจกรรมไว้เพื่อเตือนรายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 4 การจัดการทรัพยากร (Resources) ในโครงการ

 • รู้จักทรัพยากร และการแบ่งประเภททรัพยากรในโครงการ
 • สร้างตารางเก็บข้อมูลทรัพยากร (Resources sheet)
 • สร้างข้อมูลทรัพยากรแบบวัสดุ แรงงาน และค่าใช้จ่ายคงที่ (fixed cost)
 • กำหนดปฎิทินให้กับทรัพยากรที่สร้าง
 • กำหนดค่าแรง และค่าใช้จ่ายในทรัพยากรแต่ละประเภท

บทที่ 5 การกำหนดทรัพยากร (Resources) ให้กับกิจกรรม (Task) ในโครงการ

 • รู้จักประเภทของงานแบบ fixed cost , fixed duration และ fixed unit
 • การตั้งค่าประเภทของงานให้สอดคล้องกับโครงการที่ทำ
 • การกำหนดทรัพยากรให้กับกิจกรรมย่อยแต่ละตัว
 • กำหนดค่าใช้จ่ายให้กับทรัพยากรที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่
 • แสดงตารางคำนวนค่าใช้จ่าย (Cost) ที่เกิดขึ้นในโครงการ
 • การงานกับมุมมอง Team Planner เพื่อแสดงผลข้อมูลทรัพยากรให้ทีมงานได้เห็นพร้อมกัน

บทที่ 6 การติดตามงานและอัพเดทความก้าวหน้าโครงการ (Tracking Project)

 • กำหนด Baselines อย่างถูกต้องในโครงการ
 • อัพเดทกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมพร้อมกันในโครงการ
 • อัพเดทกิจกรรมแยกเฉพาะกิจกรรมที่เลือก
 • กำหนด Status date ของโครงการ
 • เริ่มติดตามโครงการด้วยการกำหนดความก้าวหน้าแบบ %Complete
 • แสดงข้อมูล %Complete และ %Work Complete
 • แสดงค่าใช้จ่ายที่วางแผน และค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นจากการกำหนดความก้าวหน้า
 • เปลี่ยนมุมมองแสดงความก้าวหน้าโครงการ (Tracking gantt)
 • อัพเดท Baseline ใหม่และกำหนดความก้าวหน้ารอบถัดไป
 • ดูความสำเร็จภาพรวม และความล่าช้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ

บทที่ 7 การจัดการสายงานวิกฤติของโครงการ (Critical task in project)

 • รู้จักกับสายงานวิกฤติ
 • การตั้งค่า Gantt Chart view เพื่อแสดงสายงานวิกฤติ
 • ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลบน Gantt Chart
 • ปรับรูปแบบการแสดงผล Gantt Chart ให้เหมาะสมกับการทำงาน
 • แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบกับสายงานวิกฤติ
 • การตั้งค่าแสดงผลกิจกรรมที่เป็นสายงานวิกฤติ ให้เป็นสีแดง เพื่อง่ายต่อการติดตาม

บทที่ 8 การจัดการค่าใช้จ่าย (Cost) ในโครงการ

 • การแสดงมุมมองค่าใช้จ่าย (Cost) ในโครงการทั้งหมด
 • วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ว่าเหมาะสมตามแผนงานหรือไม่
 • ดูค่าใช้จ่ายแยกตามประเภท Resource
 • ดูค่าใช้จ่ายผ่านกราฟแยกตามประเภท Resource
 • การแสดงค่าใช้จ่ายผ่านเครื่องมือ Earn Value
 • การนำข้อมูลค่าใช้จ่ายไปใช้ใน Microsoft Excel
 • การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายผ่าน Excel ด้วย Pivot Table
 • การแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการทั้งหมด

บทที่ 9 การแสดงรายงาน

 • รู้จักรายงานแบบต่าง ๆ ในโครงการ
 • การแสดงรายงานภาพรวมโครงการ
 • การแสดงรายงานค่าใช้จ่ายโครงการ
 • การแสดงรายการเวลาและความก้าวหน้าโครงการ
 • การปรับแต่งรายงานให้เหมาะสมกับการพิมพ์ออกมาใช้งาน

บทที่ 10 ทิปและทริคการใช้งาน (Tips and Tricks)

 • การใช้งานคีย์ลัด (Shortcut Keyboard)
 • การตั้งค่า Template เพื่อนำมาใช้งานซ้ำ
 • การตั้งค่าแชร์ปฎิทินและทรัพยากรโครงการเพื่อใช้กับโครงการอื่น
 • เทคนิคอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
10/02/2020 15:58:50