Google Document and Cloud for business

Google Document and Cloud for business

Google Document เป็นบริการออนไลน์ที่สามารถสร้างและจัดการด้านเอกสารได้เพียงแค่เรามี Gmail สำหรับเปิดใช้งานได้ฟรีๆ และมีประสิทธิภาพ โดยชุดเครื่องมือที่มากับ Google Document นั้นประกอบด้วย Google Doc ทำงานด้านการพิมพ์เอกสาร Google Sheet ทำหน้าที่ได้เสมือน Microsoft Excel และ Google Presentation ไว้ให้เราสามารถสไลด์ผลงานนำเสนอได้อย่างง่ายดายผ่านระบบออนไลน์ มีระบบการจัดเก็บไฟล์ทั้งหมดไว้่ในชุด Google Drive ที่ให้พื้นที่เรามาฟรีเช่นกัน

ในหลักสูตนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชุดเครื่องมือทั้งหมดบน Cloud ที่ช่วยเพิ่มประสิทธภาพการทำงานแบบทีม สมาชิกในทีมสมารถ สร้าง แบ่งปัน และจัดการเอกสารร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ รวมทั้งติดต่อและทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ จึงนับเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และควรค่าที่จะเรียนรู้การใช้งานเอาไว้

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • สร้าง Account Gmail เพื่อนำไปผูกกับบริการต่าง ๆ ของ google เองได้
 • ทำงานกับ Contact และ task ใน Gmail ได้
 • เข้าใจและใช้งาน Google drive ร่วมกันเป็นทีมได้
 • สร้างเอกสารและแบ่งปันร่วมกับทีมได้
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheet ได้
 • นำเสนองานด้วยด้วย Google Presentation ได้
 • สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form ได้
 • จัดการปฎิทินร่วมกันด้วย Google Calendar ได้
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปใน Google Document & Cloud Platform
 • การใช้งานระบบ Windows หรือ MacOS
 • งานใช้งานอินเตอร์เน็ตพื้นฐาน
 • การใช้งานอีเมล์มาก่อน
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,000 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,600 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: แนะนำ Google Apps , G Suite 2017 สำหรับการใช้งานร่วมกัน
Module 2: เริ่มต้นสร้าง Account และจัดการผ่าน Gmail
Module 3: การทำงานกับ Contacts และ Tasks ใน Gmail

 • การเพิ่มรายชื่อใหม่ (Add new contact)
 • การติดดาวเป็นรายชื่อโทรด่วน
 • การสร้าง label เพื่อจัดกลุ่มรายชื่อ
 • การ Sync รายชื่อเข้าสู่ Mobile App

Module 4: การใช้งานโปรแกรม Google Drive

 • คุณสมบัติใหม่ๆ ใน Google Drive 2018
 • Google Drive บน Desktop
 • Google Drive บน Mobile App
 • การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ทั้งบน Desktop / Mobile
 • การอัพโหลดไฟล์เข้าสู่ Google Drive
 • การเปลี่ยนสีและกำหนดการติดดาว
 • การเปลี่ยนมุมมองการแสดงผล
 • การจัดเรียงและฟิลเตอร์
 • การย้ายไฟล์เข้าสู่โฟลเดอร์
 • การทำสำเนาไฟล์ข้อมูล
 • การลบและการกู้คืนข้อมูล
 • การทำให้ข้อมูลสามารถดูแบบออฟไลน์ได้
 • การแบ่งปัน (share) ข้อมูลไปยังภายนอก
 • การดูประวัติการใช้งานและการแก้ไขไฟล์

Module 5: การสร้างเอกสารและแบ่งปันด้วย Google Documents

 • การสร้างเอกสาร
 • การแบ่งปัน (Sharing)
 • การกำหนดค่า ความปลอดภัย
 • การกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อเอกสารถูกแก้ไข (Notification)
 • การ Upload / Download มาเป็น Microsoft Word

Module 6: การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Spreadsheet

 • สูตรการคำนวณ
 • การจัดการ Sheet
 • การสร้าง Chart ประเภทต่าง ๆ ด้วย Google Sheets
 • การแบ่งปัน (Sharing)
 • การกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อเอกสารถูกแก้ไข (Notification)
 • Pivot Table ด้วย Google Sheet
 • การ Upload / Download มาเป็น Microsoft Excel

Module 7: การนำเสนองานด้วย Google Presentation

 • การสร้างงานนำเสนอ
 • การใส่รูป และ วีดีโอ
 • การนำเสนอ Online ด้วย Google Presentation
 • การแบ่งปัน (Sharing)
 • การกำหนดค่า ความปลอดภัย
 • การกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อเอกสารถูกแก้ไข (Notification)
 • การ Upload / Download มาเป็น Microsoft PowerPoint

Module 8: การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form

 • การสร้างแบบฟอร์ม
 • การอัพโหลดไฟล์จากภายนอกแสดงในแบบฟอร์ม
 • การกำหนดเงื่อนไขในการเก็บข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
 • การ Export ข้อมูลเป็น Excel

Module 9: การจัดตารางงานร่วมกันด้วย Google Calendar

 • การเข้าใช้งาน Google Calendar
 • การตั้งค่าปฎิทินเบื้องต้น
 • การสร้าง แก้ไข ลบ กิจกรรม
 • การกำหนดสิทธิการใช้งานปฎิทิน
 • การแบ่งปันปฎิทิน
 • การส่งคำเชิญ (invite) และการตอบรับ

Module 10: เทคนิคเพิ่มเติม Tips and Tricks ในการใช้งาน Google Apps

 • Send email to groups efficiently with Google Apps
 • Three tools for better task management in Google Apps
 • Five lesser-known Google Apps to make your digital life easier
 • Send better email: Configure SPF and DKIM for Google Apps
 • Save time: Use Google Apps with Microsoft Active Directory
 • Four Google Apps project managers should consider
 • The first five steps new Google Apps administrators should take
 • How to manage iOS devices with Google Apps
04/02/2020 13:46:36