jQuery for Application

jQuery for Application

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งาน jQuery มาซักระยะหนึ่ง ในหลักสูตรนี้จะเน้นการใช้งาน Function ต่างๆและการ customize jQuery รวมทั้งการนำเอา jQuery Plug-in ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมมาแนะนำให้ หลังจากที่เรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำ jQuery เข้าไปประยุกต์ใช้งานภายในหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เข้าใจหลักการสร้างเวบที่สามารถทำงานได้บนอุปกรณ์ทุกชนิด (Responsive Design)
 • เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกันของ mobile application และ web service
 • สามารถสร้าง mobile application อย่างง่ายได้
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การเพิ่มลูกเล่นบนเว็บเพจด้วย jQuery
 • นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา jQuery
 • มีพื้นฐานในการสร้างเวบด้วย HTML+CSS+JavaScript
 • 18 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,410 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

1. Utility Method

 • Type Testing Function
 • Collection Manipulation Functions
 • getScript Function
 • holdReady Function
 • pushStack Function
 • parseJSON Function
 • extend Function
 • sub Function
 • Proxy Function

2. Customizing jQuery

 • Custom Speeds
 • Custom Selectors
 • Adding utility Function
 • Overridding Built-in jQuery Functions

3. Performance

 • Identifying Performance Problems
 • General Performance Tips
 • Selector Performance
 • DOM Manipulation

4. jQuery Template

 • jQuery Template Basic
 • Nesting with jQuery Templates
 • Scripting jQuery Templates

5. Image Slider

 • การใช้งาน Nivo Image Slider
 • การใช้งาน jQuery Light box

6. jQuery Validity

 • การ Validate ข้อมูลเบื้องต้น
 • การใช้งานกฏต่างๆ เช่นการกำหนดรูปแบบของ E-mail หรือ กรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
 • การหำหนดลักษณะของ Error message
 • การ Validate Ajax

7. jQuery Uploadify

 • การติดตั้งและใช้งาน jQuery Uploadify
 • การ upload ไฟล์ทีละไฟล์
 • การ upload ไฟล์ทีละหลายๆไฟล์
 • การทำงานกับ Events ต่างๆ
 • Module 8 jQuery Addrow
 • การประยุกต์ใช้งาน Addrow
 • การ Validate ข้อมูล
 • การรับข้อมูลที่ฝั่ง Server

 

 

25/01/2023 16:18:44