หลักสูตร Microsoft Outlook 2016/2019 ขั้นประยุกต์

หลักสูตร Microsoft Outlook 2016/2019 ขั้นประยุกต์

Microsoft Outlook 2016 ถือเป็นเครื่องมือด้านการจัดการอีเมล์และปฎิทินตัวล่าสุดจาก Microsoft ที่ได้รับความนิยมและไว้วางใจมายาวนาน ในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรขั้นประยุกต์ใช้งาน Outlook 2016 ในทุกแง่มุมที่ใช้ในงานจริง เพื่อให้สามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วย การจัดการกับอีเมล์ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ การจัดการปฎิทิน สมุดติดต่อ (contact) และ task ด้วยเทคนิคพิเศษที่ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานได้มากขึ้น

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เรียนรู้การปรับแต่ง Microsoft Outlook (Customizing Outlook)
 • เรียนรู้การจัดการกับอีเมล์ (Customizing message)
 • เรียนรู้การ Organize และ Manage Inbox
 • เข้าใจเทคนิคขั้นสูงสำหรับการส่งและรับอีเมล์
 • เรียนรู้เทคนิคการจัดการอีเมล์เพิ่มเติม
 • เรียนรู้การใช้งานปฎิทิน (Calendar)
 • เรียนรู้การใช้งาน Contact ใน Outlook 2016
 • เรียนรู้การใช้งาน Task ใน Outlook 2016
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปใน Microsoft Outlook 2016
 • การใช้งานระบบ Windows
 • การใช้งงานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สร้างโฟลเดอร์ copy ลบไฟล์ต่างๆ
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลได้
 • มีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Outlook มาบ้าง
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,050 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: การปรับแต่ง Microsoft Outlook (Customizing Outlook)

 • การตั้งค่าพื้นฐานของโปรแกรม outlook 2016
 • การตั้งเมนูลัดเพื่อเข้าถึงอย่างรวดเร็ว (Quick Steps menu)
 • การจัดการกับโฟลเดอร์และแถบนำทาง (The Folder pane and Navigation bar)

Module 2: การจัดการกับอีเมล์ (Customizing message)

 • การปรับเปลี่ยนมุมมองในการอ่านอีเมล์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน (Message appearance)
 • การสร้างลายเซ็นต์สำหรับแนบท้ายอีเมล์แบบต่าง ๆ (Signatures)
 • การสร้างปุ่มโหวต (Voting buttons) ในอีเมล์ที่ส่งไป
 • การตั้งค่าเมื่อไม่ได้อยู่ที่ทำงาน (Out-of-office messages)

Module 3: การ Organize และ Manage Inbox

 • การตั้งกฏเกณฑ์ (Setting rules) สำหรับกรองอีเมล์ จัดกลุ่ม แยกโฟลเดอร์ได้ตามต้องการ
 • การจัดการกับกล่องจดหมายเช่น การสร้างโฟลเดอร์ย่อย การจัดกลุ่มตามความสำคัญ เป็นต้น
 • การค้นหา E-Mail ที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะค้นหาโดยใช้ From, Subject, Received Date หรือ Sent Date
 • การค้นหา E-Mail ที่ได้มีการ Reply ระหว่างกันอย่างรวดเร็ว
 • การบริหารและจัดเก็บ Address Book ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การตรวจดูขนาดของ Mailbox ว่าจะเต็มหรือยัง
 • การสร้างระบบ Backup E-Mail เพื่อเก็บอีเมล์ที่เก่าไว้แยกต่างหาก
 • การตั้งเวลา Backup E-Mail ให้ทำงานตามวันที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
 • การค้นหาและ Restore E-mail ที่ได้ Backup ไว้กลับคืนมา
 • การ Export E-Mail และ Address Book เพื่อนำข้อมูลไปใช้งานที่บ้านหรือ PC เครื่องอื่น
 • วิธีลดขนาดของ Mailbox Size

Modue 4: Advanced Feature สำหรับการส่งและรับอีเมล์

 • การส่งอีเมล์แบบมีตัวเลือกให้สามารถ Vote ได้
 • การตั้งเวลาส่งอีเมล์ไว้ล่วงหน้า
 • การซ่อนรายชื่ออีเมล์ ผู้อื่น เพื่อให้ผู้รับไม่ทราบว่าส่งหาใครบ้าง
 • การส่งอีเมล์ซ้ำได้อย่างรวดเร็ว
 • การยกเลิกอีเมล์ที่ส่งไปแล้ว
 • การดึงอีเมล์ที่ส่งไปแล้วกลับคืนมา
 • การส่งอีเมล์แบบ Web page เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการของเรา
 • การส่งไฟล์ Word / Excel แนบไปทางอีเมล์เพื่อให้ผู้อื่นสามารถอ่านได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดมาก่อน
 • การเก็บรายชื่อเข้า Contact หรือ Calendar ได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับเมล์จากผู้อื่น
 • การกำหนดเสียงเตือนให้แตกต่างกันได้เมื่อมีอีเมล์เข้ามา
 • การสร้างตัวแจ้งเตือน Reminder สำหรับเตื่อนอีเมล์บางอย่างที่เราต้องการ

Module 5: เทคนิคการจัดการอีเมล์เพิ่มเติม

 • เทคนิคการสั่งพิมพ์เฉพาะเนื้อหาของจดหมายเท่านั้น
 • เทคนิคการแยกอีเมล์ตามหัวข้อ ที่ส่งมาหรือ ชื่อผู้ส่ง
 • เทคนิคการ zip ไฟล์เพื่อนแนบไปทางอีเมล์
 • เทคนิคการแยกสีอีเมล์ที่ได้รับเข้ามา เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
 • เทคนิคการลบหรือย้าย Attachment ออกจาก E-mail เป็นการช่วยลดขนาดของ Outlook ไฟล์ให้เล็กลง
 • เทคนิคการใช้ Outlook รับข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ให้บริการส่งข้อมูลแบบ ได้แบบอัตโนมัติ คล้ายกับการรับข่าวแบบ SMS บนมือถือ
 • เทคนิคการกำหนดให้ E-mail เครื่องผู้อื่น ถูกส่ง BCC มายังชื่อของคุณแบบอัตโนมัติ

Module 6: การใช้งานปฎิทิน (Calendar)

 • การตั้งค่า Calendar พื้นฐานที่สำคัญ
 • การเพิ่มกิจกรรมหรือประชุมลง Calendar
 • การแชร์ Calendar ให้ผู้อื่นใช้งานร่วมด้วย
 • การกำหนดให้ Calendar แสดงสีอัตโนมัติ เพื่อแยกข้อมูลให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ที่ป้อนข้อมูลไว้ใน Calendar ไว้เป็นจำนวนมาก
 • การสร้างวันหยุดขององค์กร เพื่อให้ผู้อื่นสามารถ Add วันหยุดเข้าไปแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องมาพิมพ์วันหยุดใน Calendar เอง
 • การให้ Calendar แสดงเฉพาะ Appointment ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือแสดงเฉพาะ Calendar ของเดือนนี้เท่านั้น 
 • การแสดงข้อมูลเฉพาะที่ต้องการให้ปรากฏเท่านั้น เช่น ให้แสดงเฉพาะวันที่ Meeting เท่านั้น หรือวันที่นัดลูกค้าเพียงอย่างเดียว

Module 7: การใช้งาน contact

 • การกำหนดให้โฟลเดอร์ Contact ปรากฏเป็น Address Book 
 • การแชร์นามบัตรของคุณไปให้ผู้อื่น ไม่ว่าผู้รับจะใช้ Outlook หรือ Gmail หรือ Hotmail ก็ตาม
 • การให้ Address Book แสดงหลาย Contact พร้อมกัน เช่น หากคุณมีโฟลเดอร์ Contact แยกเป็น Customer, Supplier, Friend แล้วต้องการเลือก Address Book ตามต้องการ
 • การ Export Contact ไปเป็นไฟล์ Excel เพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อใน Excel หรือการ Import ข้อมูลรายชื่อจาก Excel เข้ามาเก็บไว้ใน Contact เช่นกัน

Module 8: การใช้งาน Task

 • การป้อนวัน Due Date อย่างรวดเร็ว เช่น หากต้องการป้อน Due Date ในอีก 2 วัน หรือ 1 สัปดาห์ จะทำอย่างไรโดยไม่ต้องเสียเวลาคลิกปุ่มเลือกวันที่
 • การสร้าง Task จาก E-Mail อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องป้อน Task
 • การสร้าง Task ซ้ำๆ แบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ที่มี Task ที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นประจำ
 • การกำหนดให้ E-mail ที่ส่งไปให้ผู้อื่นถูกเก็บเป็น Task แบบอัตโนมัติ เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมอบหมายงานให้ผู้อื่นแล้วต้องการให้ E-Mail ฉบับนั้นถูกเก็บเป็น Task ไว้ติดตามงานได้

Module 9: การใช้งาน Note

 • การกำหนดให้ Note แสดงค้างบนหน้าจอตลอดเวลา ซึ่งข้อจำกัดของ Outlook ไม่สามารถทำได้โดยตรง
 • การสั่งพิมพ์หลาย ๆ Note พร้อมกันในคราวเดียว ซึ่งปกติ Outlook จะพิมพ์ได้ทีละ Note ทำให้เสียเวลาและเปลืองกระดาษหลายแผ่น
 • การส่ง Note ไปยัง E-mail โดยไม่ใช่แบบ Attachment เหมาะสำหรับในกรณีที่คุณต้องการส่ง Note ไปยัง Hotmail หรือ Gmail
 • การแสดง Note แบบเต็มจอ ทำให้เห็นข้อความทั้งหมดใน Note เป็นการแก้ข้อจำกัดของ Note ที่ไม่มีแถบ Scrollbar ด้านข้าง

Module 10: Tip and Tricks

 • View your inbox your way
 • Redefine what marks an email as already "read"
 • Write your own rules for how messages appear
 • Reinstate the to-do bar
 • Connect to your social media accounts
 • Clean up contact information
 • Control where Outlook searches by default
 • Decide whether to use Quick Steps or Rules
 • Make use of the Favorites
 • Understand the consequences of using IMAP
09/07/2020 14:10:40