Advanced React Native (ขั้นสูง)

Advanced React Native (ขั้นสูง)

ในโลกของการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นนั้น มีรูปแบบและแนวทางให้เลือกได้หลากหลายวิธีการ หลายเครื่องมือด้วยกัน หนึ่งใน framework สำหรับพัฒนา mobile application ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ "React Native" ที่พัฒนาโดยบริษัท Facebook Inc. ด้วยจุดเด่นที่พัฒนาแอพออกมาเป็น Native ได้ทั้งบน Android และ iOS ด้วยการใช้เพียงภาษา JavaScript ที่นักพัฒนาส่วนใหญ่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว

จุดเด่นของ React Native คือรองรับการทำงานแบบ Asynchronous ช่วยจัดการงานที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี และยังมีไลบรารี่ต่างๆ มากมายมารองรับการทำงานด้านต่างๆ ช่วยให้นักพัฒนาทำงานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพขึ้น รวมถึงยังมีชุมชน (Community) ที่เข้มแข็งเพราะเป็น Framework ที่เกิดขึ้นและพัฒนามาต่อเนื่องยาวนาน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่เราใช้งานได้อย่างมั่นใจในอนาคต

สำหรับเนื้อหา Advanced React Native (ขั้นสูง) นี้จะเป็นการต่อยอดจากหลักสูตร Intermediate React Native (ขั้นกลาง) เพื่อเข้าสู่การประยุกต์ใช้งานจริงกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย React Native ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานจริง อาทิ การสร้าง Animation, การทำงานกับ State Management ด้วย Context, เรียนรู้การทำ Authentication และ Authorization ใน React Native , การใช้งาน React Native ร่วมกับ Firebase, การทำ One Time Password (OTP) การทำ Login ด้วย Email และ Facebook รวมไปถึงการทำแจ้งเตือน Push Notification และตัวอย่างการนำแอพพลิเคชั่นขึ้นไปเผยแพร่บน App Store และ Google Play Store

เนื้อหาหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตร Intermediate React Native (ขั้นกลาง) มาแล้ว พร้อมที่จะต่อยอดเพื่อประยุกต์นำทักษะความรู้ที่ได้มาทั้งหมดไปพัฒนาแอพพลิเคชั่นไปใช้ในงานจริงได้อย่างมั่นใจ

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่รองรับการพัฒนา

 • รองรับ Windows 7, 8 ,10, 11
 • รองรับ MacOS
 • รองรับ Linux OS
 • ใช้โปรแกรม Visual Studio Code (VS Code) เป็นเครื่องมือหลัก

ปกติราคาหลักสูตรนี้ด้วยระยะเวลาและเนื้อหาที่นำมาสอนจะมีราคาเต็มอยู่ประมาณ 7,500 บาท แต่ทางสถาบันนำมาจัดโปรโมชั่นด้วยราคาสุดพิเศษ และอาจจะมีราคานี้เพียงรอบเดียวเท่านั้น

(((เปิดลงทะเบียนพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)))

 • สำหรับ 50 ท่านแรกราคา 400 บาท
 • ลำดับที่ 51-100 ราคา 500 บาท
 • และลำดับที่ 101 เป็นต้นไปที่ราคา 600 บาทเท่านั้นครับ

การอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการสอนสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco webex conference และมีการบันทึกการอบรมส่งให้ดูย้อนหลังทั้งหลักสูตรครับ

กำหนดการอบรม

 • วันที่ 25-29 เมษายน 2565 (5 วัน) เวลา 20:00-23.30
 • อบรมรวม 5 วัน เฉลี่ยวันละ 3.5 ชั่วโมง
 • ระยะเวลารวมทั้งหลักสูตร 18 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ (สอนสด)
 • 25 - 29 เมษายน 2022
 • 18 ชั่วโมง

ภาพรวมหัวข้อการอบรม

 • Module 1: การสร้าง Animation ใน React Native
 • Module 2: การทำงานกับ State Management ด้วย Context
 • Module 3: เรียนรู้การ Authentication และ Authorization ใน React Native
 • Module 4: เรียนรู้การใช้งาน React Native ร่วมกับ Firebase
 • Moudle 5: การทำ One Time Password Authentication (OTP)
 • Module 6: การทำ Facebook Login (Facebook Authentication)
 • Module 7: การทำงานกับ Offline Data Persistence
 • Module 8: เรียนรู้การทำ Push Notifications
 • Module 9: การเผยแพร่แอพขึ้นสู่ App Store / Play Store (Distribution)

รายละเอียดหลักสูตร

Module 1: การสร้าง Animation ใน React Native

 • รู้จักระบบ Animation ใน React Native
 • แนะนำ Animation Module ต่างๆ ที่น่าสนใจ
 • การทำงานกับ Animation เบื้องต้น
 • การหมุน Elements
 • การใช้งาน Forcing Swipes
 • การใช้งาน Swipe Deck Props
 • การเขียน Animation กับ Single Card Component
 • การใช้ภาพ Animation จาก Lottie library npm

Module 2: การทำงานกับ State Management ด้วย Context

 • รู้จักกับ Context
 • การเซ็ตอัพ Context ลงในโปรเจ็กต์ React Native
 • Moving Data with Context
 • Adding State in Context
 • Updating with UseReducer
 • Initializing State from Context
 • Initial Form Values
 • Default Props
 • Editing Action Function
 • Editing in a Reducer
 • Navigating Backwards

Module 3: เรียนรู้การ Authentication และ Authorization ใน React Native

 • แนวคิดการทำ Authentication และ authorization
 • Authentication Providers
 • Authentication Flow
 • Authentication API
 • Getting the AuthToken
 • Extracting the User from the AuthToken
 • Storing the Current User
 • Getting the Current User
 • Logging Out the User
 • Persisting the Authentication State Across Restarts

Module 4: เรียนรู้การใช้งาน React Native ร่วมกับ Firebase

 • การ Setup Firebase
 • การ Config Firebase ในโปรเจ็กต์ React Native
 • แนะนำพื้นฐาน Firebase API
 • การทำงานกับ Firebase Service
 • ติดตั้ง Firebase เป็น Service
 • ทำ Register / Login ด้วย Firebase Auth with Email

Moudle 5: การทำ One Time Password Authentication (OTP)

 • The Details of One Time Passwords
 • Tech Stack with Google Cloud Functions
 • Layout of Google Cloud Functions
 • Firebase Project Setup
 • Deploying a Firebase Project
 • Testing Deployed Functions
 • Project File Structure
 • The Request and Response Objects
 • Generating a Service Account
 • Creating New Users
 • Testing New User Creation

Module 6: การทำ Facebook Login (Facebook Authentication)

 • Facebook Auth Flow
 • The Facebook Dev Console
 • Redux Setup
 • Using Async Storage
 • Crazy Async/Await Syntax
 • Logging in With Facebook
 • Testing Facebook's Login Flow
 • The Auth Reducer
 • Skipping the Auth Screen
 • Testing Auth Flow
 • Advancing the Welcome Screen
 • Resolving the Loading Screen

Module 7: การทำงานกับ Offline Data Persistence

 • แนวทางการวางแผนทำงานแอพแบบ Offline
 • ตรวจเช็คสถานะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 • การใช้งาน Caching
 • การใช้งาน AsyncStorage
 • ทำงานกับ Inspecting AsyncStorage
 • เรียนรู้ Cache Layer
 • การประยุกต์ใช้งาน Cache Layer
 • การ Caching รูปภาพ (Caching Images)
 • การทำ Caching ร่วมกับ Redux
 • การจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ไว้ขณะ Offline
 • การแจ้งเตือนเมื่ออยู่สถานะ Offline

Module 8: เรียนรู้การทำ Push Notifications

 • แนะนำภาพรวมการทำงานกับ Pushnotification ของแอพ
 • รู้จัก Push Notification Services
 • สถาปัตยกรรมของ Push Notification
 • การขอใช้งาน Push Notification Token จาก Firebase
 • การจัดเก็บ Push Notification Token ไว้
 • เริ่มทดสอบส่ง Push Notification แรก
 • ทดสอบส่ง Push Notification บน Server
 • การจัดการ (Handling) Push Notification ที่ได้รับมา
 • การ Navigate ไปยัง Component ต่าง ๆ ตาม Push Notification ที่ได้รับมา
 • สร้าง Custom Hook ไว้จัดการ Push Notification
 • เรียนรู้และจัดการ Local Notification

Module 9: การเผยแพร่แอพขึ้นสู่ App Store / Play Store (Distribution)

 • แนะนำภาพรวมการเตรียมความพร้อม
 • การเปลี่ยน Icon ของแอพให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน
 • การปรับแต่ง (Optimizing) Assets เช่น รูปภาพ ไอคอน ฟอนต์ ต่างๆ ให้เหมาะสม
 • การปรับแต่ง (Optimizing) JavaScript Bundle
 • ติดตั้ง Report ข้อผิดพลาด (Error Reporting) ลงในแอพ
 • การจัดการสภาพแวดล้อมก่อนเผยแพร่
 • ทำการ Build App Release สำหรับ iOS
 • ทำการ Build App Release สำหรับ Android
 • เริ่มส่งแอพ Publish ขึ้นสู่ Apple Store
 • เริ่มทดสอบส่งแอพ Publish ขึ้นสู่ Google Play Store
 • ตรวจเช็คข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาต่างๆ ที่พบ

ตัวอย่าง Workshop ในหลักสูตรนี้

แจกฟรี Template React Native ระบบร้านค้าออนไลน์

18 ชั่วโมง

ราคา 600 บาท

ลงทะเบียนแล้ว

196 คน

สั่งซื้อวิดีโอบันทึกการอบรม
ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้