Flutter for beginner (สำหรับผู้เริ่มต้น)

Flutter for beginner (สำหรับผู้เริ่มต้น)

ปี 2020 นี้ถ้าจะเริ่มพัฒนาแอพแบบ Cross Platform (รองรับทั้ง Android / iOS) ตัวเลือกที่น่าสนใจ คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก "Flutter framework" สุดร้อนแรงจาก google ที่เป็นกระแสความนิยมในหมู่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยความเรียบง่าย ความเร็ว ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นที่ได้ใกล้เคียงกับ Native (การพัฒนาด้วยภาษาเครื่อง) โดยใช้การพัฒนาด้วยภาษาเพียงภาษาเดียวนั่นก็คือ "ภาษา Dart" ที่มีรูปแบบภาษาคล้ายคลึงกับภาษา C และ Java ผสมผสานกับ JavaScript อีกนิดหน่อย ตัวภาษานับว่ามีความคลาสสิก และความทันสมัยอยู่ในตัว

สำหรับหลักสูตร Flutter นั้นมีรายละเอียด และสิ่งที่ต้องเรียนรู้ค่อนข้างเยอะ หลากหลายมากทีเดียว ดังนั้นเพื่อให้เนื้อหาไม่เยอะเกินไปซึ่งจะทำให้ผู้เริ่มต้นเรียนรู้ตามไม่ทัน และไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ทางสถาบันไอทีจีเนียสจึงมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน (3 หลักสูตรต่อเนื่องกัน) ประกอบด้วย

 1. Flutter beginner (สำหรับผู้เริ่มต้น)
 2. Flutter intermediate (ขั้นกลาง)
 3. Flutter advanced (ขั้นสูง)

สำหรับเนื้อหาใน Flutter beginner (สำหรับผู้เริ่มต้น) นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆ สำหรับทุกคน เพราะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีในการพัฒนา Mobile app ว่ากันตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือ แนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทั้งฝั่งแอนดรอยด์ (android) และไอโอเอส (ios) ทบทวนพื้นฐานภาษา dart ให้เล็กน้อย พาเริ่มต้นสร้างแอพแรก และทำความเข้าใจโครงสร้างของโปรเจ็กต์อย่างละเอียดชนิดที่ต้องเล่าทุกไฟล์ ทุกบรรทัดสำหรับมือใหม่ เพื่อให้เข้าใจทะลุปรุโปร่งทุกจุด ก่อนจะไปลุยกันต่อในการเขียนแอพที่ซับซ้อนขึ้นต่อไป

การอบรมเป็นลักษณะการบรรยาย สลับกับการทำ workshop ตลอดทั้งหลักสูตร มี workshop การสร้างแอพจริงๆ เช่นแอพนับจำนวน แอพคำนวณค่า bmi ร่างกาย แอพเก็บข้อมูล Contact list รวมถึงตัวอย่างแอพที่เชื่อมต่อ web api ภายนอก เป็นต้น

ปกติราคาหลักสูตรนี้ด้วยระยะเวลาและเนื้อหาที่นำมาสอนจะมีราคาเต็มอยู่ประมาณ 5 - 6 พันบาท แต่ทางสถาบันนำมาจัดโปรโมชั่นด้วยราคาสุดพิเศษ และอาจจะมีราคานี้เพียงรอบเดียวเท่านั้น ราคาเริ่มต้น 30 ท่านแรก ฟรี !!! ท่านที่ 31-60 เพียง 399 บาท หรับท่านที่ 61 เป็นต้นไปราคา 599 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนทางสถาบันนำมาใช้อัพเกรดห้องอบรมต่อไปครับ

การอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการสอนสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม cisco webex conference และมีการบันทึกการอบรมส่งให้ดูย้อนหลังทั้งหลักสูตรครับ

รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้นนะครับ

กำหนดการณ์อบรม

 • เริ่มวันที่ 23-27 มิถุนายน 2563 เวลา 19:00-23.00 (5 วัน)
 • อบรมเฉลี่ยวันละ 4 ชั่วโมง
 • ระยะเวลารวมทั้งหลักสูตร 20 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ (สอนสด)
 • 23 - 27 มิถุนายน 2020
 • 20 ชั่วโมง

ตัวอย่าง workshop บางส่วนในหลักสูตรนี้

รายละเอียดเนื้อหาการอบรม

Module 1: แนะนำภาพรวมการพัฒนา Mobile Application

 • เข้าใจรูปแบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน mobile แบบต่างๆ
 • แนะนำแนวทางพัฒนาแอพแบบ Cross Platform
 • รู้จัก Google Flutter framework กับการพัฒนาแอพแบบ Cross Platform
 • สิ่งที่ต้องรู้และข้อควรระวังต่างๆ ในการพัฒนาแอพในรูปแบบต่างๆ

Module 2: การเตรียมเครื่องมือและความพร้อม

 • วิธีการติดตั้งเครื่องมือและ flutter sdk บนระบบ Windows
 • วิธีการติดตั้งเครื่องมือและ flutter sdk บนระบบปฎิบัติการ MacOS
 • การทดสอบการทำงานทั้งบน Mac และ Windows
 • การติดตั้ง Visual Studio Code พร้อมส่วนเสริมที่จำเป็น
 • การสร้าง Emulator และ Simulator บน Android และ iOS
 • การใช้ flutter ตรวจเช็คความพร้อมของระบบ

Module 3: เริ่มต้นกับ Flutter และการสร้าง Mobile Application

 • เริ่มต้นสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ใน flutter
 • รู้จักโครงสร้างของโปรเจ็กต์พื้นฐาน
 • ทดสอบรันโปรเจ็กต์ผ่าน Emulator ของ Android และ Simulator บน iOS
 • ทดสอบรันโปรเจ็กต์บนอุปกรณ์จริง

Module 4: การปรับแต่งข้อมูลแอพที่สร้างขึ้น

 • การเปลี่ยนชื่อแอพและ id ของแอพ
 • การเปลี่ยน icon ของแอพทั้ง android และ ios
 • การเปลี่ยนภาพหน้าจอเริ่มต้น (Splash screen) บน android และ ios
 • วิธีติดตั้ง package ต่างๆ เข้ามาใน google flutter
 • ทดสอบเรียกใช้ package และการนำไปใช้งานที่อื่น

Module 5: เขียนแอพนับจำนวนตัวเลข (Counter)

 • การเตรียมโปรเจ็กต์ให้พร้อม
 • แนะนำฟังก์ชันการทำงานเริ่มต้นใน Flutter
 • รู้จัก Widget ใน flutter และการประกาศใช้งาน
 • ทำความรู้จักโครงสร้างแอพด้วย MaterialApp Widget อย่างละเอียด
 • รู้จัก Scaffold Widget สำหรับสร้างหน้าแอพอย่างละเอียด พร้อมการปรับแต่งค่าและคุณสมบัติต่างๆ ที่จำเป็นต้องรู้
 • การกำหนด Theme ให้แอพที่สร้างขึ้น
  • Module 6: Flutter Layout ที่สำคัญสำหรับผู้เริ่มต้น

   • แนวทางการออกแบบแอพ layout ที่จำเป็น
   • รู้จัก Center Widget และการนำมาใช้งาน
   • รู้จัก Container Widget และการใช้งาน
   • การใช้งาน BoxDecoration ร่วมกับ Container widget
   • การใช้ Row และ Column Widget
   • การใช้ IntrinsicWidth และ IntrinsicHeight ปรับความกว้างและความสูงของ widget อัตโนมัติ
   • การจัดวาง layout ด้วย Stack Widget
   • การใช้งาน Expanded ขยายขนาดพื้นที่ให้อัตโนมัติ
   • เรีนนรู้การใช้ FractionallySizedBox Widget น้องใหม่ที่ช่วยเรื่องการปรับขนาดรองรับแบบ Responsive
   • การใช้าน SizedBox Widget
   • การประยุกต์ใช้ Align Widget ที่น่าสนใจ
   • แก้ปัญหาการแสดงผลในอุปกรณ์ด้วย SafeArea Widget
   • การจัดการกับรูปภาพและ assets ต่างๆ ใน flutter
   • การใช้งาน Icon ใน flutter
   • การเพิ่มฟอนต์และเรียกใช้งานในแอพ flutter
    • Module 7: เข้าใจการทำงานกับ State พื้นฐานใน Flutter

     • State คืออะไรใน flutter
     • รู้จักและทำงานกับ Widget แบบ StatelessWidget
     • รู้จักและทำงานกับ Widget แบบ StatefulWidget
     • การเขียนฟังก์ชันใน StatelessWidget / StatefulWidget และเรียกใช้งาน
     • ปัญหาของ state ใน flutter และแนวทางการจัดการในอนาคต

     Module 8: แนวทางการขึ้นโครงสร้างโปรเจ็กต์รองรับงานขนาดใหญ่ขึ้น

     • การจัดวางโครงสร้างไฟล์ต่างๆ เพื่อรองรับโปรเจ็กต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคต
     • การแบ่งส่วนการแสดงผล แยกไฟล์ screen , theme, style, model, services และ widget ต่างๆ เป็นส่วนย่อยๆ
     • การเรียกใช้งานซ้ำจากส่วนต่างๆ ที่สร้างไว้
     • การสร้างไฟล์เก็บข้อมูลค่าคงที่ (constant) และ global variable ต่างๆ ในโปรเจ็กต์ พร้อมการเรียกใช้งาน
     • นำโครงสร้างที่ได้ไปใช้ซ้ำกับโปรเจ็กต์อื่นๆ ได้

     Module 9: workshop การออกแบบแอพวัดค่า BMI ของร่างกาย

     • ออกแบบแอพด้วย layout ที่ได้เรียนมา
     • การปรับแต่ง Witget ต่าง ๆ (Custom flutter widget)
     • เรียนรู้การใช้งาน GestureDetector Widget
     • การใช้งาน Slider Widget
     • การสร้างแอพมากว่า 1 หน้าจอ และการทำ Routing เปลี่ยนหน้าจอไปมา
     • การเขียนเงื่อนไขตรวจสอบการแสดงผลของ UI

     Module 10: workshop แอพบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (Contact list)

     • การออกแบบหน้าจอ Login ด้วย Textfile, Password field และปุ่มกดต่างๆ
     • การสร้างหน้า List View , List tile พร้อมการใส่ Event ให้สามารถกดดูรายละเอียดภายในได้
     • การดึงภาพมาแสดงใน List view
     • การแสดง Icon ต่าง ๆ ใน Listview
     • การปรับแต่ง ListView ให้เหมาะสมกับการทำงาน

     Module 11: การตรวจสอบการทำงาน (Debugging) ของแอพ

     • แนะนำวิธีการ Debug Application flutter
     • การเซ็ต breakpoint และการรันตาม step
     • การจัดการ breakpoint และการไล่ดูปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

     Module 12: การเขียนแอพเชื่อมต่อ Web API ภายนอก

     • เรียนรู้การทำงานของ Web API
     • เรียกดูข้อมูล Web API จากภายนอก
     • สร้างโปรเจ็กต์ดึงข้อมุล API จากกรมควบคุมโรค เพื่อดึงสถิติ Covid 19
     • ใช้ ListView และ ListTile สร้าง Layout
     • ติดตั้ง package ที่จำเป็นสำหรับการทำงานกับ http
     • เรียนรู้การทำงานแบบ Asynchonous ในภาษา Dart
     • การเรียกข้อมูลจาก Web API ด้วย HTTP
     • สร้างไฟล์ Class สำหรับเก็บข้อมูล JSON (model)
     • การแปลง JSON เป็น Object ตัวแปรใน State
     • แก้ปัญหากรณีมีค่าเป็น null
     • ปรับแต่งแอพพลิเคชั่นให้มีความสวยงาม เช่นใส่ loading ใส่พื้นหลัง เป็นต้น

20 ชั่วโมง

ราคา 599 บาท

ลงทะเบียนแล้ว

218 คน

สั่งซื้อวิดีโอบันทึกการอบรม
ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้