การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย LINE Frontend Framework (LIFF)

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย LINE Frontend Framework (LIFF)

LINE Frontend Framwork หรือ LIFF เป็นเทคโนโลยีที่ทางแอพพลิเคชั่น Line ให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาเว็บไซต์หรือเว็บแอพเป็น Web View ที่อยู่ภายในแอปพลิเคชั่น LINE (ทำงานภายในห้องแชตไลน์ได้เลย) โดยใช้ความสามารถของเว็บไซต์ ภาษา HTML, CSS, JavaScript พื้นฐานในการทำงาน การมาของ LIFF ช่วยเติมเต็มประสิทธิภาพของ Line Official Account (Line OA) เช่นการสร้างฟอร์มสมาชิก การแสดงข้อมูลสินค้าหลายๆ รายการ ซึ่งการแสดงผลบน LINE Chatbot ไม่สามารถทำได้

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานความสามารถต่างๆ ของ LIFF เริ่มต้นการเป็น LINE Developer ไปจนถึงการเขียนเขียนระบบเชื่อมต่อกับหลังบ้านผ่าน API เช่นการสร้างฟอร์มรับข้อมูล การเก็บข้อมูล Profile ผู้ใช้ การอ่าน QRCode และการเชื่อมโยงกับ Line bot เป็นต้น

โดยในส่วนของการออกแบบฝั่ง Frontend จะใช้ JavaScript ยอดนิยมอย่าง React JS ร่วมกับ Next.js framework ที่ช่วยให้การเริ่มต้นทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับมือใหม่ทุกคน ส่วนการเชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านจะเขียน API ด้วยภาษา PHP ร่วมกับ Framework อย่าง CodeIgniter ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน เหมาะมากกับผู้เริ่มต้นและการนำไปประยุกต์ใช้งานในโปรเจ็กต์งานของตนเองต่อไป

ปกติราคาหลักสูตรนี้ด้วยระยะเวลาและเนื้อหาที่นำมาสอนจะมีราคาเต็มอยู่ที่ 3,500 บาท แต่ทางทีมงานของสถาบันนำมาจัดราคารุ่นออนไลน์ ด้วยราคาพิเศษ สำหรับ 50 ท่านแรกราคา 400 บาท ลำดับที่ 51 เป็นต้นไปที่ราคา 600 บาทเท่านั้นครับ

การอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการสอนสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม cisco webex conference และมีการบันทึกการอบรมส่งให้ดูย้อนหลังทั้งหลักสูตรครับ

กำหนดการณ์อบรม

 • วันที่ 24-25 เมษายน และ 8-9 พฤษภาคม 2564 เวลา 20:00-23.00
 • อบรมรวม 4 วัน เฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง
 • ระยะเวลารวมทั้งหลักสูตร 12 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ (สอนสด)
 • 24 - 9 พฤษภาคม 2021
 • 12 ชั่วโมง

ภาพรวมหัวข้อการอบรม

 • Module 1: แนะนำภาพรวมของ Line LIFF
 • Module 2: การสร้าง LIFF App ใน Line
 • Module 3: การออกแบบ UI ด้วย React ร่วมกับ Next.js
 • Module 4: การเชื่อมต่อ API ด้วย CodeIgniter
 • Module 5: Workshop ระบบลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลผ่าน API

วิทยากรผู้สอน

นายเกรียงไกร อินทะรังษี

LINE Certified Coach for API 2021

ตัวอย่าง brand สินค้าและบริการพัฒนารองรับ Line LIFF

ตัวอย่าง workshop บางส่วนในหลักสูตรนี้

รายละเอียดหลักสูตร

Module 1: แนะนำภาพรวมของ Line LIFF

 • LIFF หรือ LINE Frontend Framework คืออะไร
 • ความสามารถของ LIFF
 • Brownser ที่รองรับ
 • การเตรียมเครื่องมือและสภาพแวดล้อมเครื่องที่พัฒนา

Module 2: การสร้าง LIFF App ใน Line

 • เริ่มต้นการเป็น LINE Developer
 • การสร้าง Provider
 • การสร้าง Channel
 • การสร้าง LIFF App
 • การดึงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน
 • การดึงอีเมล์ของผู้ใช้
 • การใช้งานใน External Browser
 • การส่งและแชร์ข้อความ
 • การใช้งาน QR Code Reader สำหรับ Android
 • การเปิดและปิด LIFF App
 • การเชื่อมต่อ LIFF App เข้ากับ Chatbot
 • การเช็คสถานะการ Login
 • การออกจากระบบ

Module 3: การออกแบบ UI ด้วย React ร่วมกับ Next.js

 • แนะนำ Next.js เบื้องต้น
 • การเซ็ตอัพ Next.js เพื่อสร้าง UI
 • การสร้าง UI พื้นฐานเช่นแบบฟอร์มต่างๆ ด้วย Next.js
 • การรับค่าและส่งค่าใน Next.js
 • การ Deployed โปรเจ็กต์ Next.js เพื่อนำมาใช้งานใน Line

Module 4: การเชื่อมต่อ API ด้วย CodeIgniter

 • การเตรียมความพร้อมสำหรับ Codeigniter Framework
 • การเขึ้นโปรเจ็กต์ด้วย CodeIgniter
 • การเขียน Rest API ด้วย Codeigniter พื้นฐาน
 • การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
 • การเขียน UI เชื่อมต่อกับ Rest API ที่ออกแบบไว้
 • แนวทางการ Deployed โปรเจ็กต์ CodeIgniter เพื่อใช้งานจริง

Module 5: Workshop ระบบลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลผ่าน API

 • ออกแบบ UI แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วย Next.js
 • ออกแบบและเขียน Rest API ด้วย CodeIgniter
 • ใช้ CodeIgniter เชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ต้องการ
 • เขียน UI เชื่อมต่อกับ Rest API
 • ทดสอบการทำงานผ่าน LINE LIFF
 • ทดสอบ Deployed ทั้งฝั่ง Frontend (Next.js) และ Backend (Codeigniter) เพื่อใช้งานจริง

12 ชั่วโมง

ราคา 600 บาท

ลงทะเบียนแล้ว

252 คน

สั่งซื้อวิดีโอบันทึกการอบรม
ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้