การถ่ายภาพและปรับแต่งภาพด้วย Lightroom

การถ่ายภาพและปรับแต่งภาพด้วย Lightroom

Lightroom หรือชื่อเต็มๆ ว่า Adobe Photoshop Lightroom เป็นโปรแกรมจัดการภาพถ่ายสำหรับช่างภาพเพื่อใช้จัดการภาพถ่ายปริมาณมากๆ และใช้จัดการไฟล์ RAW (สนับสนุนถึง 150 formats) คำสั่งที่ใช้ในการแต่งรูปถึงจะมีไม่มากเท่ากับโปรแกรม Photoshop แต่ก็ครอบคลุมกับการแต่งรูปพื้นฐาน ดังนั้นจึงใช้โปรแกรม Lightroom ทำ Retouch ไม่ได้ แต่สามารถใช้แต่งรูปขั้นพื้นฐานก่อนแล้วจึงโอนไปทำ Retouch ต่อใน Photoshop ได้

ในหลักสูตรนี้จะแนะนำพื้นฐานการถ่ายภาพ พร้อมการตกแต่งด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom การ Import ภาพ การจัดการการภาพถ่ายในโมดูล Library การโพรเซสภาพด้วยโมดูล Develop สร้างพรีเซนเตชั่นด้วยโมดูล SlideShow การพิมพ์ภาพจากโมดูล Print การสร้างเว็บแกลเลอรี่ด้วยโมดูล Web

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เรียนรู้ฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องดิจิตอล
 • เรียนรู้พื้นฐานเบื้องในการถ่ายภาพ
 • เรียนรู้การเริ่มต้นใช้งานกล้องดิจิตอล
 • เข้าใจเทคนิคการจัดวางองค์ประกอบภาพ
 • เรียนรู้การควบคุมทิศทางแสงและเงา
 • เรียนรู้การควบคุม White Balance และการชดเชยแสง
 • เรียนู้การจัดการไฟล์ภาพ
 • เรียนรู้การแก้ไขภาพ
 • เรียนรู้การปรับแสงสีภาพ
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • ติดตั้ง/ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 5,000 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,500 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1 เรียนรู้การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล

 • แนะนำฟังก์ชั่นพื้นฐานของกล้องดิจิตอล
 • การจำแนกประเภทของกล้องดิจิตอล
 • พื้นฐานเบื้องต้นในการถ่ายภาพ
 • โปรแกรมถ่ายภาพชนิดต่างๆ และ Mode การถ่ายภาพ
 • การใช้แฟลช (เช่น Red Eye Reduction Flash, Slow Sync Flash, etc.)
 • การเริ่มต้นใช้งานกล้องดิจิตอล
 • เทคนิคการถ่ายภาพชนิดต่างๆ
 • เทคนิคการจัดวางองค์ประกอบภาพ
 • ข้อพึงระวังในการใช้กล้องดิจิตอล และการบำรุงรักษา
 • ถ่ายภาพบุคคล, วัตถุสิ่งของ, ภาพทิวทัศน์โดยเน้นเรื่องแสง เงา องค์ประกอบภาพ
 • ผู้เข้าอบรมรู้จักการควบคุมแสงและเงา ด้วยวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆ
 • การควบคุมทิศทางของแสงและเงา
 • การควบคุม White Balance และการชดเชยแสง
 • การใช้ไฟแฟลช Manual Flash และการจัดแสง
 • ทดลองถ่ายวัตถุ สิ่งของ และจัดแสงในมุมมองที่หลากหลาย
 • ข้อแนะน าและการแก้ปัญหา
 • เข้าใจทิศทางของแสงและเงาในสถานที่จริง
 • ทดลองปรับไวท์บาลานซ์(White Balance) ให้เหมาะสมกับสภาพแสง
 • เทคนิคการวัดแสง กรณีที่ตัวแบบมีความซับซ้อนของแสงเงา
 • เทคนิคการชดเชยแสง กรณีตัวแบบย้อนแสง หรือวัตถุสีอ่อนมาก เข้มมาก
 • การปรับค่ารูรับแสง เพื่อเพิ่มระยะชัดตื้นในภาพบุคคล หรือระยะชัดลึกในภาพทิวทัศน์
 • การปรับค่าความเร็วชัดเตอร์เพื่อหยุดความเคลื่อนไหวของวัตถุ เช่น นกบิน หรือเพื่อแสดงความเคลื่อนไหวของวัตถุ เช่น น้ำตก
 • ทดลองจัดองค์ประกอบภาพตามหลักการถ่ายภาพเบื้องต้น เช่น กฎสามส่วน ฉากหน้าฉากหลัง กรอบภาพในธรรมชาติ
 • ทดลองเลือก Scene mode ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น ภาพถ่ายวัตถุระยะใกล้ด้วย Macro , ถ่ายภาพทิวทัศน์ด้วย Landscape, ถ่ายตัวแบบที่มีความเคลื่อนไหวด้วย Sport / Children
 • ภาพรวมของโปรแกรม Adobe Lightroom
 • ข้อแตกต่างระหว่าง Raw กับ Jpeg

Module 2 การจัดการไฟล์ภาพผ่านโปรแกรม Adobe Lightroom

 • แนวคิดเรื่อง catalog และการ import แต่ละประเภท 
 • การสร้าง Metadata ขณะ import
 • การแสดงภาพใน Library Module
 • Grid แสดงภาพทั้งหมด
 • Loupe แสดงทีละภาพ แสดงข้อมูลภาพ ตรวจสอบความคมชัด
 • Compare เพื่อเปรียบเทียบภาพที่มีความคล้ายคลึงกัน
 • Survey คัดเลือกภาพมากกกว่า 2 ภาพขึ้นไปเพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบภาพ
 • การจัดการภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น
 • Flag and Reject
 • Rating ให้คะแนน
 • Label ก าหนดแถบสีตามความต้องการของช่างภาพ
 • Key word เพื่อค้นหาภาพในภาพหลัง
 • การค้นหาภาพด้วย Library Filter
 • การสร้าง Collection และ Smart Collection
 • การ Back up Catalog

Module 3 การแก้ไขภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom

 • การปรับแต่งภาพอย่างง่ายด้วย Quick Develop
 • ปรับแต่งภาพและแสงสีอย่างละเอียดใน Develop Module 
 • Cropping rotating 
 • Removing spots
 • Tone and Color
 • Sharpening Detail & Reducing noise
 • Lens Corrections
 • Adjustment brush & Gradient filter

Module 4 การปรับแสงสีภาพ Adjustment ด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom

 • ทำความเข้าใจ Histogram
 • การแก้ไข White Balance ที่ผิดเพี้ยน
 • การสร้างสรรค์ภาพด้วย White Balance
 • แก้ไขภาพมืด ภาพสว่าง หรือภาพที่มีค่าความเปรียบต่างของแสงมาก
 • การแปลงภาพเป็นขาวดำ
 • เปลี่ยนสีภาพเฉพาะส่วน
 • เพิ่มความสดใส ความคมชัด ลด Noise ที่เกิดจาก ISO สูง
 • แก้ไขความบิดเบือนที่เกิดจากเลนส์ เช่น ขอบม่วง ขอบเขียว ภาพบวม
 • ปรับแต่งภาพจำนวนมาก
 • การสร้างและการติดตั้ง preset
 • การซ่อมภาพด้วย Spot Removing
 • การใช้งาน Gradient Filter เช่น เพิ่มท้องฟ้าให้เข้ม เปลี่ยนเฉดสีท้องฟ้า ฯลฯ
 • การใช้ Adjustment Brush ระบายแก้ไขภาพเฉพาะส่วน และการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
13/02/2020 13:26:47