ผลงานของเรา

โปรไฟล์ไอทีจีเนียส

C.P. Tower - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมส่วนตัวในหลักสุตร HTML 5 and CSS3 สำหรับการออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่ ให้รองรับการทำงานบนอุปกรณ์พกพา ด้วยเทคนิค Responsive web design (RWD) ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ดำเนินการจัดอบรมด้วย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์

ทั่วไป - ไอทีจีเนียส กทม

เป็นหลักสูตรอบรม Basic Microsoft Access จัดอบรมที่สถาบันไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์

โรงเรียนศึกษานารี - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมให้กับสถานศึกษา ที่โรงเรียนศึกษานารี ในหลักสูตร Introduction to Joomla ดำเนินการสอนโดยอาจารย์สามิตร โกยม

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์

URC Thailand - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมนอกสถานที่ ภายในองค์กรของลูกค้า ให้กับ URC Thailand ในหลักสูตร Basic Power Point ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ศศิธร อภิชัยเจริญรัตน์

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์

ทั่วไป - ไอทีจีเนียส กทม

เป็นหลักสูตรอบรม Visual Basic 2010 Programming จัดอบรมที่สถาบันไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์

ศรีสวัสดิ์ คอเปอเรชั่น จำกัด - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมนอกสถานที่ ภายในหน่อยงายของลูกค้า ให้กับ ศรีสวัสดิ์ คอเปอเรชั่น จำกัด ในหลักสูตร Basic Microsoft Access ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ นนทบุรี

จัดอบรมนอกสถานที่ (in house) ให้กับสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ในหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomal และ WordPress ระดับสูง ระยะเวลาอบรม 5 วัน จัดอบรม ณ.โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ นนทบุรี ดำเนิการอบรมโดย อ.สามิตร โกยมและทีมงาน

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์

ทั่วไป - ไอทีจีเนียส กทม

เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มแบบ Private ที่สถาบันไอทีจีเนียส ในหลักสูตรอบรม Basic Programming สำหรับผู้เริ่มต้น ระยะเวลาอบรม 2 วัน ดำเนินการอบรม โดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์

Thai Wacoal - กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรอบรม Basic HTML 5 + CSS 3 and jQuery ให้กับ Thai Wacoal เป็นการอบรมให้กับบริษัทของลูกค้า ระยะเวลาการอบรม 5 วัน ดำเนินการอบรม โดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์

ทั่วไป - ไอทีจีเนียส กทม

เป็นหลักสูตรจัดอบรมที่สถาบันไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ด้วย Ionic framework ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์