ผลงานของเรา

โปรไฟล์ไอทีจีเนียส

ทั่วไป - ไอทีจีเนียส กทม

เป็นการจัดอบรมภายในสถาบันไอทีจีเนียส กทม หลักสูตร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java สำหรับผู้เริ่มต้น ระยะเวลา 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร จากไอทีจีเนียส

โดย Admin ITGenius

ลูกค้าทั่วไป - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

เป็นหลักสูตรจัดอบรมที่สถาบันไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ด้วย Ionic framework ระยะเวลาการอบรม 4 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

ไอทีจีเนียส - ไอทีจีเนียส

จัดอบรมส่วนตัวในหลักสุตร HTML 5 and CSS3 สำหรับการออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่ ให้รองรับการทำงานบนอุปกรณ์พกพา ด้วยเทคนิค Responsive web design (RWD) ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ดำเนินการจัดอบรมด้วย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส

โดย Admin ITGenius

15/05/2018

บริษัท วีวาสนาดี จำกัด - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์ด้วย Boostrap 4 framework ซึ่งเป็นการใช้ CSS framework ยอดนิยมอย่าง bootstrap ช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับการทำงานทั้งบน PC , Tablet และ Mobile แบบ Responsive Design ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ดำเนินการอบรมโดย อ.สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

12/05/2018

ไอทีจีเนียส - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมกลุ่มย่อยในหลักสูตร พื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

สภากาชาดไทย - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จัดอบรม In-house ในหน่วยงานของลูกค้า ที่สภากาชาดไท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในหลักสูตรการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Andorid สำหรับผู้เริ่มต้น (Basic Android Programming) จำนวน 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย Admin ITGenius

01/05/2018

สภากาชาดไทย - ไอทีจีเนียส กทม

จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP ร่วมกับ JavaScript jQuery framework ให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย Admin ITGenius

Index Creative Village - กรุงเทพมหานคร

เป็นหลักสูตรการจัดอบรมส่วนตัวให้กับบริษัท Index Creative Village ในหลักสูตร พัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ด้วย Ionic Framework ระยะเวลา 4 วัน ดำเนินการอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย Admin ITGenius

กรมสรรพากร - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมในหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานของกรมสรรพากร ภาค 7 กทม. ระยะเวลาการอบรม 4 วัน ดำเนินการจัดอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส

โดย Admin ITGenius

IT Genius - IT Genius

เป็นการจัดอบรมหลักสูตรการเขียนแอพ Android พื้นฐานที่บริษัท ไอทีจีเนียส จำนวน 3 วัน ให้กับลูกค้าจากหลายองค์กร ดำเนินการอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส

โดย Admin ITGenius