ผลงานของเรา

ดาวน์โหลดโปรไฟล์ไอทีจีเนียส

Envelex (Thailand) - ชลบุรี

จัดอบรมที่สถานที่ของผู้อบรม ณ นิคมอมตะนคร เฟส 4 ชลบุรี บริษัท Envelex (Thailand) จำกัด ในหัวข้อ พื้นฐานการใช้งานวางแผนโครงการด้วยซอฟแวร์ Microsoft Project 2010 ระยะเวเลาอบรม จำนวน 2 วัน (วันที่ 30-31 พ.ย. 60) ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์ สามิตร โกยม จากไอทีจี

โดย Admin ITGenius

บริษัท สยามฟริท จำกัด - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมที่สถาบันไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร ในหลักสูตรพื้นฐานการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Node JS ระยะเวลาอบรม 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

โดย Admin ITGenius

MBK Center - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมแบบ In house training ให้กับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของ MBK Center ในหลักสูตรการใช้งานซอฟแวร์จัดการอีเมล์และนัดหมาย Lotus note 8.5 ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม จาก ไอทีจีเนียส

โดย Admin ITGenius

สำนักงานสรรพากรภาค 1 - กรุงเทพมหานคร

เป็นหลักสูตรการจัดอบรมนอกสถานที่ พื้นฐานการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา ASP.net สำหรับผู้เริ่มต้น ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ให้กับ สำนักงานสรรพากรภาค 1 ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

กศน.เขตทวีวัฒนา - โตแมงโอ้ รีสอร์ท นครนายก

จัดอบรมนอกสถานที่ในหลักสูตร การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของครู ให้กับ กศน.เขตทวีวัฒนา ระยะเวลาอบรม 2 วัน ที่ โตแมงโอ้ รีสอร์ท นครนายก ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

สถาบันไอทีจีเนียส - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access สำหรับผู้เริ่มต้น ที่สถาบันไอทีจีเนียส ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

กศน.กลุ่มโซนกรุงธนเหนือ สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร - The Grace Ampawa

จัดอบรมนอกสถานที่ในหัวข้อ แอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู ให้กศน.กลุ่มโซนกรุงธนเหนือ สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

กศน.เขตทวีวัฒนา - โรงแรมวินเทจ เขาใหญ่

อบรมพื้นฐานการใช้งานแอพพลิเคชั่นจัดการเรียนการสอน สำหรับครูและนักศึกษา เช่น Google Classroom , Kahoot , Plicker ให้กับครู กศน.เขตทวีวัฒนา จัดอบรม 1 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด - ฉะเชิงเทรา

จัดอบรมแบบ In house ในหลักสูตร พื้นฐานการเขียนภาษา Python ให้กับบริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์ สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

สถาบันไอทีจีเนียส - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมหลักสูตรการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นขั้นสูงด้วยภาษา PHP และ MySQL ที่สถาบันไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาอบรม 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius