ผลงานของเรา

โปรไฟล์ไอทีจีเนียส

บริษัท กสิกรโปร จำกัด - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมให้กับบริษัท กสิกรโปร จำกัด ในหลักสูตรฐานข้อมูลด้วย MongoDB สำหรับผู้เริ่มต้น ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ที่ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร ดำเนินการอบรมโดย อ.สนิทวงศ์ กมลภากรณ์ จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย Admin ITGenius

SCG - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย framework ยอดนิยมอย่าง Angular JS โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงประยุกต์ใช้งาน จัดอบรมที่สถาบันไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาอบรม 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ นิติพันธ์ ป้อมพันธ์ จากไอที

โดย Admin ITGenius

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด (Jim Thompson) - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมในหน่วยงานของลูกค้าบริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด (Jim Thompson) ในหลักสูตร Advanced Microsoft Excel 2010 ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์ประธาน พิทักษ์ผล จากบริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย Admin ITGenius

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมในหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม ในหลักสูตร การใช้งาน Oracle 12c ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์สนิทวงศ์ กมลภากรณ์ จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย Admin ITGenius

Envelex (Thailand) - ชลบุรี

จัดอบรมที่สถานที่ของผู้อบรม ณ นิคมอมตะนคร เฟส 4 ชลบุรี บริษัท Envelex (Thailand) จำกัด ในหัวข้อ พื้นฐานการใช้งานวางแผนโครงการด้วยซอฟแวร์ Microsoft Project 2010 ระยะเวเลาอบรม จำนวน 2 วัน (วันที่ 30-31 พ.ย. 60) ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์ สามิตร โกยม จากไอทีจี

โดย Admin ITGenius

บริษัท สยามฟริท จำกัด - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมที่สถาบันไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร ในหลักสูตรพื้นฐานการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Node JS ระยะเวลาอบรม 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

โดย Admin ITGenius

MBK Center - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมแบบ In house training ให้กับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของ MBK Center ในหลักสูตรการใช้งานซอฟแวร์จัดการอีเมล์และนัดหมาย Lotus note 8.5 ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม จาก ไอทีจีเนียส

โดย Admin ITGenius

สำนักงานสรรพากรภาค 1 - กรุงเทพมหานคร

เป็นหลักสูตรการจัดอบรมนอกสถานที่ พื้นฐานการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา ASP.net สำหรับผู้เริ่มต้น ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ให้กับ สำนักงานสรรพากรภาค 1 ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

กศน.เขตทวีวัฒนา - โตแมงโอ้ รีสอร์ท นครนายก

จัดอบรมนอกสถานที่ในหลักสูตร การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของครู ให้กับ กศน.เขตทวีวัฒนา ระยะเวลาอบรม 2 วัน ที่ โตแมงโอ้ รีสอร์ท นครนายก ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

สถาบันไอทีจีเนียส - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access สำหรับผู้เริ่มต้น ที่สถาบันไอทีจีเนียส ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius