Solidworks 2018/2019 Basic

Solidworks 2018/2019 Basic

Solidworks เป็นโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ (3D CAD) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการออกแบบให้ดียิ่งขึ้น Solidworks นั้นมีประวัติและชื่อเสียงมายาวนานด้านการขึ้นรูป 3D แล้วแปลงเป็น Sketch หรือแบบ 2 มิติที่มีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรนี้จะแนะนำฟีเจอร์ใหม่ ๆ ในเวอร์ชั่นล่าสุด 2019 พร้อมพื้นฐานการออกแบบ ตั้งแต่การสเก็ตช์ 2 มิติ การขึ้นรูป 3d ด้วยคำสั่ง extruding การหมุน ตลอดไปถึงการสร้างชิ้นส่วนที่มีความซับซอน การรวมชิ้นงาน (Assembly) และการพิมพ์ออก 2d (drawing)

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญทั้งหมด ผ่าน Workshop มากมายที่ทางเราเตรียมไว้ให้เรียนรู้และฝึกฝนเป็นลำดับไป เมื่อจบพื้นฐานในหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนสามารถนำความรู้ทั้งหมดไปต่อยอดใช้การออกแบบกับชิ้นงานจริงต่อไปได้อย่างมั่นใจ

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เรียนรู้เครื่องมือและหน้าตาของ Solidworks 2018/2019 ล่าสุด
 • เรียนรู้การทำงานกับ Templates
 • เรียนรู้การสร้งภาพ Sketches
 • เรียนรู้การขึ้นงาน 3D ด้วยคำสั่ง Extrding และRevolving
 • เรียนรู้การใส่วัสดุและพื้นผิวลงชิ้นงาน
 • เรียนรู้การ sketch เส้น รูปทรง และ polygons ต่างๆ
 • เรียนรู้การตัดมุม trinming , extending และ transfoming
 • เรียนรู้การ fillets และ chamfers
 • เรียนรู้การทำงานกับระนาบ (plans) และ coordinates
 • ฝึกสร้าง patterns เพื่อทำซ้ำ
 • เรียนรู้การสร้างชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อน
 • เรียนรู้การเจาะรู
 • เรียนรู้การออกแบบเป็น blocks
 • เรียนรู้การประกอบชิ้นงานในโหมด Assembly
 • การเชื่อมต่อชิ้นงานเข้าด้วยกัน (Mating part)
 • เรียนรู้การ Linking sketches
 • เรียนรู้การใส่ตารางในวัสดุในแบบ
 • เรียนรู้การใส่ขนาด (dimention) ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ในแบบ
 • การใส่สัญลักษณ์ต่าง ๆ ลงในแบบ
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรม Solidworks 2018/2019
 • พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น Copy , Paste สร้างไฟล์และโฟลเดอร์
 • การใช้งานระบบปฎิบัติการ Windows / MacOS
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 7,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 7,110 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: Introduction to SOLIDWORKS

 • Launching SOLIDWORKS
 • Navigating in the 3D workspace
 • SOLIDWORKS templates
 • Saving, renaming, and managing files
 • Measuring

Module 2: SOLIDWORKS Quick Start

 • Creating your first 3D part
 • Building your first assembly
 • Making your first CAD drawing
 • Basic steps for 3D modeling

Module 3: Basic Part Modeling

 • Creating sketches
 • Understanding relationships
 • Using the Extrude feature
 • Using the Extruded Cut feature
 • Creating revolved features
 • Making revolved cuts
 • Applying materials, colors, and finishes
 • Finding mass properties
 • System options, units, and templates
 • Working with dimensions

Module 4: Sketch Tools

 • Line and Centerline tools
 • Using the Rectangle tool
 • Circles and arcs
 • Drawing slots
 • Working with ellipses and conics
 • Sketching polygons
 • Creating text
 • Using equations and linked variables
 • Using the Spline tool
 • Equation driven curve
 • Sketch Ink

Module 5: Modifying Sketches

 • Trimming and extending a sketch
 • Creating offset geometry
 • Moving, copying, rotating, and scaling
 • Erasing, undoing, and redoing actions
 • Using the Mirror tools
 • Creating repeating patterns in a sketch
 • Using construction lines
 • Using the Convert Entities tool
 • Adding fillets and chamfers to sketches

Module 6: Reference Geometry

 • Working with planes
 • Making an axis
 • Creating a coordinate system
 • Concept sketches
 • Markup view

Module 7: Part Modifications

 • Adding fillets to a part
 • Chamfering edges
 • Applying draft
 • Using the Shell command
 • Using the Mirror command
 • Creating linear patterns
 • Creating circular patterns

Module 8: Advanced Part Modeling

 • Loft tool
 • Lofted shapes with guide curves
 • Making lofted cuts
 • Creating swept shapes
 • Making swept cuts
 • Using the Wrap command
 • Boundary Boss/Base
 • Intersect tool
 • Working with configurations
 • Surface tools
 • Using surfaces to build solid models
 • Direct Editing: Move/Copy Bodies
 • Direct Editing: Move Face
 • Direct Editing: Combine
 • Direct Editing: Split
 • Project Curve
 • Slice tool

Module 9: Hole Wizard

 • Getting started with the Hole Wizard
 • Understanding hole types and standards
 • Positioning holes in 3D

Module 10: Blocks

 • Using reusable sketches and blocks
 • Creating blocks
 • Designing with blocks

Module 11: Building Assemblies

 • Starting an assembly
 • Copying, moving, and rotating parts
 • Mating parts together in an assembly
 • Working with subassemblies
 • Making linear patterns
 • Creating circular patterns
 • Using the Toolbox
 • Downloading internet parts

Module 12: Advanced Mates

 • Working with mate types
 • Mating parts with advanced mates
 • Mating parts with Path Mate
 • Mechanical mates
 • Mating parts by aligning planes
 • Magnetic mates
 • Asset Publisher for magnetic mates

Module 13: In-Context Modeling

 • Linking sketches to other parts
 • Linking to layout sketches
 • Using the Hole Wizard in context

Module 14: Using Design Tables

 • Using design tables
 • Working with complex calculations
 • Selecting component configurations
 • Building assemblies with design tables
 • Adding to design tables

Module 15: Part Drawings

 • Working with drawing templates
 • Drawing options and sheet properties
 • Choosing the correct projection angle
 • Adding model views to a drawing

Module 16: Dimensioning

 • Creating general dimension notations
 • Creating ordinate dimensions
 • Dimensioning holes and curved features
 • Using the autodimension tools

Module 17: Adding General Annotations

 • Adding annotations
 • Adding views to your drawing
 • Adding custom properties
 • Linking drawing notes
 • Using the design library

Module 18: Assembly Drawings

 • Adding assemblies to drawings
 • Including a bill of materials
 • Adding balloons on an assembly drawing
 • Making an exploded view
 • Adding in custom properties and revision
13/02/2020 13:41:49