Basic ASP.net 4.0 (คอร์สพื้นฐาน)

Basic ASP.net 4.0 (คอร์สพื้นฐาน)

ภาษา ASP นับเป็นอีกภาษาในการเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งจากทางฝั่ง Microsoft ซึ่งตัวภาษาจะมีพื้นฐานมาจากภาษา Visual Basic แต่สำหรับ ASP.NET 4.0 นั้นสามารถเลือกพัฒนาได้ทั้ง Visual Basic และ Visual C# ตามความถนัดของผู้พัฒนา

การเรียนรู้ภาษา ASP.net ในคอร์สพื้นนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น พัฒนา Appication ที่มีความซับซ้อนและต้องการ ระบบความปลอดภัยที่สูงขึ้น ภาษา ASP.NET นับว่าตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • 8 - 10 มกราคม 2020 (ว่าง 15)
 • เพื่อให้ผู้ที่ต้องการพัฒนา Application สามารถพัฒนาโปรแกรมได้มากขึ้น
 • เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอื่นๆ มากขึ้น
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนา Application ด้วย Basic ASP.NET 4.0
 • IT Managers
 • Developers
 • นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา ASP.NET
 • ผู้เรียนควรผ่าน Course Basic VB.NET and ADO.NET มาก่อนซึ่งได้อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อฐานข้อมูลและคำสั่งพื้นฐาน และรูปแบบการเขียนโปรแกรมใน VB.NET
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 6,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,850 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา