คำค้นหา: "เทคนิคการใช้ Ajax" (1 รายการ)

Ajax คืออะไร

Ajax คืออะไร

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมJavaScriptPHP and MySQLASP.net
Ajax ย่อมาจากคำว่า Asynchronous JavaScript and XML คือ เทคนิคในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นที่ผสมผสานการทำงานของภาษา JavaScript, XML และภาษาที่ใช้เชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น PHP หรือ ASP เข้าด้วยกัน เพื่อให้การโหลดข้อมูลมาแสดงในหน้าเว็บไซต์ทำให้เร็วขึ้น ดังนั้น ในหน้าเว็บ 1 เว็บ จะมีกา...