ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core MVC

ASP.net Core MVC เป็นเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาเว็บแอพด้วย .NET ในปัจจุบัน และอนาคตของไมโครซอฟท์ ปัจจุบันก้าวสู่เวอร์ชั่น 2.0 (.net core 2.0) เป็นเวอร์ชั่นใหม่ต่อมาจาก ASP.net, ASP.net MVC พัฒนาอยู่บนเทคโนโลยี .NET Core ทำให้สามารถใช้งานและพัฒนาได้ทั้งบน Windows , Mac และ Linux โดยใช้ภาษา Visual C# , Razor และเชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL Server บน Cloud ได้ด้วย Entity Framwork Core (EF CORE) โดยใช้วิธีพัฒนาแบบ Code-First เป็นหลัก

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา Web Application ด้วย ASP.NET CORE MVC ตั้งแต่เริ่มต้น โดยผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานเพียง HTML, CSS และภาษา C# เบื้องต้นก็เพียงพอ โดยเมื่อจบหลักสูตรไปแล้วผู้เข้าอบรมจะเข้าใจแนวคิด แนวทางการพัฒนาและไปต่อยอดพัฒนา Web Application ของตัวเองได้ต่อไป

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิด โครงสร้างของเทคโนโลยี ASP.NET Core MVC
 • เข้าใจแนวทางการนำ ASP.NET Core MVC ไปใช้งาน
 • เข้าใจการเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ ASP.NET Core MVC ร่วมกับโปรแกรม Visual Studio 2017
 • เขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลร่วมกับ SQL Server 2016
 • เขียนโปรแกรมติดต่อ Web Service (Web API) ด้วย ASP.NET Core MVC ได้

กลุ่มเป้าหมาย:

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • นักพัฒนาที่สนใจเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย .NET
 • นักเรียน-นักศึกษา และครูอาจารย์
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาการพัฒนาเว็บด้วย ASP.NET Core MVC

ความรู้พื้นฐาน:

 • มีพื้นฐานภาษา HTML, CSS และ C# เล็กน้อย
 • เข้าใจพื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์อย่างง่าย
 • มีความรู้พื้นฐานการใช้ฐานข้อมูลเบื้องต้น
 • เข้าใจแนวคิด OOP และ MVC อยู่บ้าง หรือหากไม่มีจะมีการปรับพื้นฐานให้

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 20 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 10,000 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 9,000 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

 • ไม่มี

เนื้อหาการอบรม:

1. Introduction to ASP.NET Core MVC

 • Review of ASP.NET Web Forms
 • Advantages and Disadvantages of Web Forms
 • Model-View-Controller Pattern
 • ASP.NET Core MVC
 • .NET Core
 • Considerations in Using ASP.NET MVC
 • Unit Testing

2. Getting Started with ASP.NET Core MVC

 • ASP.NET Core MVC Testbed
 • Using Visual Studio
 • Configuring for ASP.NET Core MVC
 • Rendering Views
 • Razor View Engine
 • Dynamic Output

3. ASP.NET MVC Architecture

 • The Controller in ASP.NET MVC
 • The View in ASP.NET MVC
 • The Model in ASP.NET MVC
 • Helper Methods for HTML
 • Form Submission
 • Model Binding

4.The Model

 • More Complex Models in MVC Programs
 • Microsoft Technologies for Model Persistence
 • Using XML Serialization
 • NuGet Package Manager
 • Using ADO.NET
 • Input Validation

5.The Controller

 • Controller Base Class
 • Actions
 • Retrieving Data from a Request
 • Action Results
 • Action Attributes
 • Serving Static Files
 • Filters

6.The View

 • View Responsibility
 • Using ViewBag
 • Using Dynamic Objects
 • Html Helpers
 • Validation Attributes

7.Routing

 • Routing in ASP.NET Core MVC
 • Properties of Routes
 • Parameters in Routing
 • Registering Routes
 • Attribute Routing

8.ASP.NET Core Web API

 • ASP.NET Core Web API
 • Representational State Transfer
 • REST and Web API
 • HTTP Services Using Web API
 • HTTP Testing Tools
 • Using Postman
 • HTTP Response Codes
 • ASP.NET Web API Clients

9.ASP.NET Core and Ubuntu linux
Deploy asp.net core on Ubuntu linux

คำค้นหา:

หลักสูตร ASP.NET Core อบรม ASP.NET Core MVC สอน ASP.NET Core MVC อาจารย์สอน ASP.net core สถาบันสอน ASP.net core mvc จัดอบรมนอกสถานที่ asp.net core in house training asp.net core จัดอบรมหลักสูตร asp.net core สร้างโปรเจ็กต์ด้วย asp.net core สถานที่เรียน asp.net core รู้จัก asp.net core 2.0 asp.net core model asp.net core view asp.net core controller asp.net core routing สอนทำ asp.net core web api เรียน asp.net core กรุงเทพ เรียน asp.net core ชลบุรี จัดอบรม asp.net core ที่ชลบุรี

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2019-03-22 17:30:39