Flutter 3 for beginner (สำหรับผู้เริ่มต้น)

Flutter 3 for beginner (สำหรับผู้เริ่มต้น)

ถ้าจะเริ่มพัฒนาแอพแบบ Cross Platform (รองรับทั้ง Android / iOS) ตัวเลือกที่น่าสนใจ        คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก "Flutter framework" สุดร้อนแรงจาก google ที่เป็นกระแสความนิยมในหมู่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยความเรียบง่าย ความเร็ว ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นที่ได้ใกล้เคียงกับ Native (การพัฒนาด้วยภาษาเครื่อง) โดยใช้การพัฒนาด้วยภาษาเพียงภาษาเดียวนั่นก็คือ "ภาษา Dart" ที่มีรูปแบบภาษาคล้ายคลึงกับภาษา C และ Java ผสมผสานกับ JavaScript อีกนิดหน่อย ตัวภาษานับว่ามีความคลาสสิก และความทันสมัยอยู่ในตัว

สำหรับเนื้อหาใน Flutter beginner (สำหรับผู้เริ่มต้น) นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆ สำหรับทุกคน เพราะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีในการพัฒนา Mobile app ว่ากันตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือ แนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทั้งฝั่งแอนดรอยด์ (android) และไอโอเอส (ios) ทบทวนพื้นฐานภาษา dart ให้เล็กน้อย พาเริ่มต้นสร้างแอพแรก และทำความเข้าใจโครงสร้างของโปรเจ็กต์อย่างละเอียดชนิดที่ต้องเล่าทุกไฟล์ ทุกบรรทัดสำหรับมือใหม่ เพื่อให้เข้าใจทะลุปรุโปร่งทุกจุด ก่อนจะไปลุยกันต่อในการเขียนแอพที่ซับซ้อนขึ้นต่อไป

การอบรมเป็นลักษณะการบรรยาย สลับกับการทำ workshop ตลอดทั้งหลักสูตร มี workshop การสร้างแอพจริงๆ เช่นแอพนับจำนวน แอพคำนวณค่า bmi ร่างกาย แอพเก็บข้อมูล Contact list รวมถึงตัวอย่างแอพที่เชื่อมต่อ web api ภายนอก เป็นต้น

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • แนะนำภาพรวมการพัฒนา Mobile Application
 • การเตรียมเครื่องมือและความพร้อม
 • เริ่มต้นกับ Flutter และการสร้าง Mobile Application
 • การปรับแต่งข้อมูลแอพที่สร้างขึ้น
 • เขียนแอพนับจำนวนตัวเลข (Counter)
 • Flutter Layout ที่สำคัญสำหรับผู้เริ่มต้น
 • เข้าใจการทำงานกับ State พื้นฐานใน Flutter
 • แนวทางการขึ้นโครงสร้างโปรเจ็กต์รองรับงานขนาดใหญ่ขึ้น
 • workshop การออกแบบแอพวัดค่า BMI ของร่างกาย
 • workshop แอพบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (Contact list)
 • การตรวจสอบการทำงาน (Debugging) ของแอพ
 • การเขียนแอพเชื่อมต่อ Web API ภายนอก
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ด้วย Flutter
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้าง หากไม่มีจะมีการปรับพื้นให้เล็กน้อย
 • มีพื้นฐานภาษา Dart มาบ้าง หากไม่มีจะมีการปรับพื้นฐานให้ก่อนอบรม
 • ไม่จำเป็นต้องเขียนภาษา Swift หรือ Java มาก่อน
 • มีพื้นฐานการใช้งาน Mobile app ทั้ง android และ iOS มาบ้าง
 • 18 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 7,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 6,750 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: แนะนำภาพรวมการพัฒนา Mobile Application

 • เข้าใจรูปแบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน mobile แบบต่างๆ
 • แนะนำแนวทางพัฒนาแอพแบบ Cross Platform
 • รู้จัก Google Flutter framework กับการพัฒนาแอพแบบ Cross Platform
 • สิ่งที่ต้องรู้และข้อควรระวังต่างๆ ในการพัฒนาแอพในรูปแบบต่างๆ

Module 2: การเตรียมเครื่องมือและความพร้อม

 • วิธีการติดตั้งเครื่องมือและ flutter sdk บนระบบ Windows
 • วิธีการติดตั้งเครื่องมือและ flutter sdk บนระบบปฎิบัติการ MacOS
 • การทดสอบการทำงานทั้งบน Mac และ Windows
 • การติดตั้ง Visual Studio Code พร้อมส่วนเสริมที่จำเป็น
 • การสร้าง Emulator และ Simulator บน Android และ iOS
 • การใช้ flutter ตรวจเช็คความพร้อมของระบบ

Module 3: เริ่มต้นกับ Flutter และการสร้าง Mobile Application

 • เริ่มต้นสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ใน flutter
 • รู้จักโครงสร้างของโปรเจ็กต์พื้นฐาน
 • ทดสอบรันโปรเจ็กต์ผ่าน Emulator ของ Android และ Simulator บน iOS
 • ทดสอบรันโปรเจ็กต์บนอุปกรณ์จริง

Module 4: การปรับแต่งข้อมูลแอพที่สร้างขึ้น

 • การเปลี่ยนชื่อแอพและ id ของแอพ
 • การเปลี่ยน icon ของแอพทั้ง android และ ios
 • การเปลี่ยนภาพหน้าจอเริ่มต้น (Splash screen) บน android และ ios
 • วิธีติดตั้ง package ต่างๆ เข้ามาใน google flutter
 • ทดสอบเรียกใช้ package และการนำไปใช้งานที่อื่น

Module 5: เขียนแอพนับจำนวนตัวเลข (Counter)

 • การเตรียมโปรเจ็กต์ให้พร้อม
 • แนะนำฟังก์ชันการทำงานเริ่มต้นใน Flutter
 • รู้จัก Widget ใน flutter และการประกาศใช้งาน
 • ทำความรู้จักโครงสร้างแอพด้วย MaterialApp Widget อย่างละเอียด
 • รู้จัก Scaffold Widget สำหรับสร้างหน้าแอพอย่างละเอียด พร้อมการปรับแต่งค่าและคุณสมบัติต่างๆ ที่จำเป็นต้องรู้
 • การกำหนด Theme ให้แอพที่สร้างขึ้น

Module 6: Flutter Layout ที่สำคัญสำหรับผู้เริ่มต้น

 • แนวทางการออกแบบแอพ layout ที่จำเป็น
 • รู้จัก Center Widget และการนำมาใช้งาน
 • รู้จัก Container Widget และการใช้งาน
 • การใช้งาน BoxDecoration ร่วมกับ Container widget
 • การใช้ Row และ Column Widget
 • การใช้ IntrinsicWidth และ IntrinsicHeight ปรับความกว้างและความสูงของ widget อัตโนมัติ
 • การจัดวาง layout ด้วย Stack Widget
 • การใช้งาน Expanded ขยายขนาดพื้นที่ให้อัตโนมัติ
 • เรีนนรู้การใช้ FractionallySizedBox Widget น้องใหม่ที่ช่วยเรื่องการปรับขนาดรองรับแบบ Responsive
 • การใช้าน SizedBox Widget
 • การประยุกต์ใช้ Align Widget ที่น่าสนใจ
 • แก้ปัญหาการแสดงผลในอุปกรณ์ด้วย SafeArea Widget
 • การจัดการกับรูปภาพและ assets ต่างๆ ใน flutter
 • การใช้งาน Icon ใน flutter
 • การเพิ่มฟอนต์และเรียกใช้งานในแอพ flutter

Module 7: เข้าใจการทำงานกับ State พื้นฐานใน Flutter

Module 8: แนวทางการขึ้นโครงสร้างโปรเจ็กต์รองรับงานขนาดใหญ่ขึ้น

Module 9: workshop การออกแบบแอพวัดค่า BMI ของร่างกาย

Module 10: workshop แอพบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (Contact list)

Module 11: การตรวจสอบการทำงาน (Debugging) ของแอพ

Module 12: การเขียนแอพเชื่อมต่อ Web API ภายนอก

 • State คืออะไรใน flutter
 • รู้จักและทำงานกับ Widget แบบ StatelessWidget
 • รู้จักและทำงานกับ Widget แบบ StatefulWidget
 • การเขียนฟังก์ชันใน StatelessWidget / StatefulWidget และเรียกใช้งาน
 • ปัญหาของ state ใน flutter และแนวทางการจัดการในอนาคต
 • การจัดวางโครงสร้างไฟล์ต่างๆ เพื่อรองรับโปรเจ็กต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคต
 • การแบ่งส่วนการแสดงผล แยกไฟล์ screen , theme, style, model, services และ widget ต่างๆ เป็นส่วนย่อยๆ
 • การเรียกใช้งานซ้ำจากส่วนต่างๆ ที่สร้างไว้
 • การสร้างไฟล์เก็บข้อมูลค่าคงที่ (constant) และ global variable ต่างๆ ในโปรเจ็กต์ พร้อมการเรียกใช้งาน
 • นำโครงสร้างที่ได้ไปใช้ซ้ำกับโปรเจ็กต์อื่นๆ ได้
 • ออกแบบแอพด้วย layout ที่ได้เรียนมา
 • การปรับแต่ง Witget ต่าง ๆ (Custom flutter widget)
 • เรียนรู้การใช้งาน GestureDetector Widget
 • การใช้งาน Slider Widget
 • การสร้างแอพมากว่า 1 หน้าจอ และการทำ Routing เปลี่ยนหน้าจอไปมา
 • การเขียนเงื่อนไขตรวจสอบการแสดงผลของ UI
 • การออกแบบหน้าจอ Login ด้วย Textfile, Password field และปุ่มกดต่างๆ
 • การสร้างหน้า List View , List tile พร้อมการใส่ Event ให้สามารถกดดูรายละเอียดภายในได้
 • การดึงภาพมาแสดงใน List view
 • การแสดง Icon ต่าง ๆ ใน Listview
 • การปรับแต่ง ListView ให้เหมาะสมกับการทำงาน
 • แนะนำวิธีการ Debug Application flutter
 • การเซ็ต breakpoint และการรันตาม step
 • การจัดการ breakpoint และการไล่ดูปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • เรียนรู้การทำงานของ Web API
 • เรียกดูข้อมูล Web API จากภายนอก
 • สร้างโปรเจ็กต์ดึงข้อมุล API จากกรมควบคุมโรค เพื่อดึงสถิติ Covid 19
 • ใช้ ListView และ ListTile สร้าง Layout
 • ติดตั้ง package ที่จำเป็นสำหรับการทำงานกับ http
 • เรียนรู้การทำงานแบบ Asynchonous ในภาษา Dart
 • การเรียกข้อมูลจาก Web API ด้วย HTTP
 • สร้างไฟล์ Class สำหรับเก็บข้อมูล JSON (model)
 • การแปลง JSON เป็น Object ตัวแปรใน State
 • แก้ปัญหากรณีมีค่าเป็น null
 • ปรับแต่งแอพพลิเคชั่นให้มีความสวยงาม เช่นใส่ loading ใส่พื้นหลัง เป็นต้น
11/09/2023 11:21:58