รายการคอร์ส ที่มีคำค้น "python ������������������������"

ไม่พบข้อมูลจากคำค้นหา ลองดูผลการค้นหาจากคำใกล้เคียง

Basic Python for internet of things (IoT)
จำนวน 20 ชั่วโมง 0 บาท
ลด 10% เหลือ 0 บาท
หลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษา Python สำหรับการนำไปต่อยอดด้าน internet of things (IoT) โดยจะได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนา IoT ด้วยภาษา python สำหรับมือใหม่ตั้งแต่เริ่ม...

คำค้นหา: python ������������������������

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

หลักสูตร Python Advanced
จำนวน 18 ชั่วโมง 0 บาท
ลด 10% เหลือ 0 บาท
ในหลักสูตรนี้เราจะต่อยอดจากความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนได้ผ่านมาจากหลักสูตร Python Basic ไปสู่การเรียนรู้คุณสมบัติขั้นสูงของตัวภาษาผ่านการฝึกสร้างโปรแกรมที่เป็นการประยุกต์ในก...

คำค้นหา: python ������������������������

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Python for Machine Learning
จำนวน 18 ชั่วโมง 0 บาท
ลด 10% เหลือ 0 บาท
This course is about the fundamental concepts of machine learning, focusing on regression, SVM, decision trees and neural networks. These topics are getting very hot nowad...

คำค้นหา: python ������������������������

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

หลักสูตร Python Basic
จำนวน 12 ชั่วโมง 0 บาท
ลด 10% เหลือ 0 บาท
สอน Python Python นับเป็นภาษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ด้วยความสามารถของตัวภาษาที่มีความหลากหลา...

คำค้นหา: python ������������������������

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Data Science with Python
จำนวน 18 ชั่วโมง 0 บาท
ลด 10% เหลือ 0 บาท
ปัจจุบันมีการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กันมากขึ้นตามหน่วยงานต่างในบ้านเรา ขั้นตอนการสร้างต้นแบบสำหรับทำนายผลทางสารสนเทศเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ง...

คำค้นหา: python ������������������������

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Basic Python Django (หลักสูตรพื้นฐาน)
จำนวน 18 ชั่วโมง 0 บาท
ลด 10% เหลือ 0 บาท
Django เป็นหนึ่งเฟรมเวิร์คที่ได้รับความนิยมในการนำไปพัฒนาเว็บไซต์ระดับโลกมากมาย อาทิ Instagram, Pinterest, The Washington Times, Mozilla เป็นต้น ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้...

คำค้นหา: python ������������������������

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Building REST APIs with Python
จำนวน 12 ชั่วโมง 0 บาท
ลด 10% เหลือ 0 บาท
ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับนักพัฒนาแบบ Full-Stack มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การผสมผสานข้อดีของภาษา python กับเหล่า library ยอดนิยมทั้งหลายมาสรรค์สร้างแอพพลิเคชั่น...

คำค้นหา: python ������������������������

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Advanced Python Django (หลักสูตรขั้นประยุกต์)
จำนวน 18 ชั่วโมง 0 บาท
ลด 10% เหลือ 0 บาท
Django framework เป็นหนึ่งในเฟรมเวิร์คที่พัฒนามาจากภาษา Python ได้รับความนิยมในการนำไปพัฒนาเว็บไซต์ระดับโลกมากมาย อาทิ Instagram, Pinterest, The Washington Times, Mozilla...

คำค้นหา: python ������������������������

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา