• slider-image
 • slider-image
 • slider-image
 • slider-image

หลักสูตร AutoCAD 2D สำหรับผู้เริ่มต้น

AutoCAD เป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของการเขียนแบบ 2 มิติ และขึ้นรูปทรง 3 มิติ แต่ในการทำงานจริงๆ นั้นส่วนใหญ่ User จะใช้งานเฉพาะด้าน 2 มิติเท่านั้น ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ทุกสาขาวิชาชีพทางด้านการออกแบบจำเป็นต้องนำใช้ในการทำงาน ที่เป็นที่ยอดรับกันทั่วไปและเป็นแบบสากล ดังนั้น ในการสอน AutoCAD จะสอนแบบควบคุมทุกเวอร์ชั่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการผสมผสานหลายๆ คำสั่งที่ได้เรียนรู้จนสามารถนำไปใช้เขียนแบบจบงานจนถึงขั้นตอน Plot ลงกระดาษ หรือการแปลงไฟล์เขียนแบบเป็น PDFเพื่อนำเสนอแบบให้ลูกค้าในโอกาสต่อไป

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

-

กลุ่มเป้าหมาย:

 • สถาปนิก
 • มัณฑนากร
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐาน:

 • มีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์พอสมควร

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 12 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 3,500 บาท โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

 • ไม่มี

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

 • ไม่มี

เนื้อหาการอบรม:

 1. แนะนำส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม AutoCAD
 2. การอ่านแบบและการเขียนแบบต่างๆ
 3. การเรียกใช้เครื่องมือแบบต่างๆ
 4. การสร้างวัตถุชนิดต่างๆ
 5. การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ
 6. การใช้งาน Layer
 7. การบอกขนาดและเขียนข้อความ
 8. การสร้างชิ้นงานสำเร็จรูป
 9. การ Plot การพิมพ์งาน
 10. AutoCAD TIP and TRICKS
 11. การสร้างวัตถุ 3 มิติขั้นพื้นฐาน
 12. การเตรียมกระดาษในการพิมพ์แบบแปลน
 13. workshop

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 0000-00-00 00:00:00