• slider-image
 • slider-image
 • slider-image
 • slider-image

Basic Microsoft PowerPoint

Basic Microsoft PowerPoint

โปรแกรมนำเสนองาน ที่มีคุณสมบัติต่างๆมากมาย เช่น สามารถนำเสนอสไลด์ได้ในหลายรูปแบบ, มีลูกเล่นในขณะที่มีการนำเสนอ เป็นต้น สามารถจัดรูปแบบเอกสาร, ตาราง, กราฟ และรูปภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังรองรับความสามารถของ Objects Link Embedded ได้

 

รอบการเปิดอบรม

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • มีความรู้ความสามารถในการเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้
 • สร้าง, จัดรูปแบบ, และพิมพ์ข้อมูลเพื่อนำเสนอได้
 • สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างหลากหลาย
 • สามารถจัดรูปแบบการพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถจัดเตรียมงานเพื่อนำเสนอนอกสถานที่ได้

กลุ่มเป้าหมาย:

 • บุคคลทั่วไป

ความรู้พื้นฐาน:

 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
 • มีความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง
 • ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 9x/2000/XP ได้อย่างดี

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 12 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 3,500 บาท โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

 • ไม่มี

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

เนื้อหาการอบรม:

 • รู้จักกับ Microsoft PowerPoint
 • แนะนำหน้าตา และองค์ประกอบของ Microsoft PowerPoint
 • เริ่มใช้งาน Microsoft PowerPoint
 • สร้าง สไลด์ และจัดรูปแบบข้อความอย่างง่ายๆ
 • กำหนดต้นแบบของสไลด์
 • แทรกรูปภาพ, ตาราง, และกราฟในสไลด์ได้
 • รู้จัก Slide Master กับ Title Master
 • การใช้มุมมองต่างๆ ของสไลด์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างชาร์ตขององค์กร (Organization Chart)
 • สร้างตารางในสไลด์ และการนำตารางจาก MS-Excel มาใส่ในสไลด์
 • สร้างชาร์ตในสไลด์ และการนำชาร์ตจาก MS-Excel มาใส่ในสไลด์
 • นำเสนอผลงานออกหน้าจอและเทคนิคในการนำเสนอ
 • พิมพ์ผลงานในรูปแบบต่างๆ
 • การเตรียมสไลด์เพื่อนำเสนอนอกสถานที่

คำค้นหา:

ศึกษา Microsoft PowerPoint ขั้นต้น เรียนการใช้งาน Microsoft PowerPoint ขั้นแรก เรียน Microsoft PowerPoint ขั้นพื้นฐาน ฝึกเขียน Microsoft PowerPoin tอย่างจริงจัง ประยุกต์ใช้ Microsoft PowerPoint ในเอกสาร ใช้งาน Microsoft PowerPoint ขั้นต้น สอน Microsoft PowerPoint สอนเขียนการใช้งาน Microsoft PowerPoint ตอนต้น สอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน อบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2017-12-12 16:26:53