SharePoint Online

SharePoint Online

SharePoint ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานเป็นทีมด้วยทีมไซต์แบบไดนามิกที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกทีมโครงการ แผนก และฝ่าย แชร์ไฟล์ ข้อมูล ข่าวสาร และทรัพยากรต่างๆ ปรับแต่งไซต์ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและง่ายดายกับสมาชิกทีมทั้งในและนอกองค์กรของคุณผ่านพีซี, Mac และอุปกรณ์เคลื่อนที่

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • สามารถแชร์ทรัพยากรออนไลน์ผ่าน SharePoint ได้อย่างเป็นระบบ
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
 • ผู้ที่ต้องแชร์ข้อมูลระหว่างทีม
 • มีพื้นฐาน excel พอสมควร
 • การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • 6 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,050 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 • Intro to SharePoint Online
 • SharePoint Online Benefit
 • Workshop – Create Team Group &go to SharePoint site management.
 • Relationship between MicrosoftTeams Group & SharePoint site
 • Create channel in Team group =create folder in Documents menu on
 • SharePoint site
 • How to create teams group linked to SharePoint.
 • What is the Site Content?
 • Add new Documents Library
 • Documents Settings
 • Rename, description
 • Add new List
 • Add column
 • Column type
 • List Settings
 • Rename, description
 • Input value to list
 • Edit menu
 • Site Information
 • Change the look
 • Customize Home Page
 • Permission
  • Change access request site setting
  • Understand Group permission
 • Create folder in Documents menu on SharePoint site
 • Manage access setting.
 • Change how members can share
 • How to delete Team group & SharePoint site

 

Workshop – Create new SharePoint site by SharePoint Application.

 • Create SharePoint –Team Site
 • Invite people – Share site only.
 • Understand Permissions inheritance
 • stop Permissions inheritance to Document Library
 • Delete & Grant permission to people after stop inheritance
 • stop Permissions inheritance to List
 • Delete & Grant permission to people after stop inheritance
 • Create new Permission Levels
 • Grant new permission level to people
 • Overview Site setting
 • How to delete site

 

22/12/2023 16:22:40