คำค้นหา: "การเขียน PHP" (3 รายการ)

สรุปภาพรวมการเขียน PHP ติดต่อฐานข้อมูล

สรุปภาพรวมการเขียน PHP ติดต่อฐานข้อมูล

หลักการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพื่อติดต่อฐานข้อมูลต่างๆ สามารถสรุปวิธีการเขียนได้ประมาณ 3 ทาง ดังนี้ วิธีที่ 1 Native Connectivity      คือ ลักษณะของการเขียนโปรแกรมที่โปรแกรมภาษาได้จัดเตรียมไลบรารีสำหรับติดต่อฐานข้อมูลไว้ให้ ดัง...
เรียนรู้วิธีเริ่มเขียนสคริปต์ PHP ครั้งแรก

เรียนรู้วิธีเริ่มเขียนสคริปต์ PHP ครั้งแรก

การเริ่มเขียน PHP ขั้นแรกนั้น ไม่อยากเลย เรามาดูวิธีการเขียนสคริปไปพร้อมกัน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการเขียน แบบเป็นการทักทายกันง่ายๆ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. ให้เราเปิดโปรแกรม Dreamweaver ขึ้นมาที่หัวข้อ Create New แล้วคลิกเลือ PHP ดังรูป...
รูปแบบการเขียนสคริปต์ PHP

รูปแบบการเขียนสคริปต์ PHP

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมPHP and MySQL
ก่อนจะเริ่มเขียนสคริปต์ด้วย PHP เราลองมาสำรวจความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานเสียก่อน  สรุปองค์ประกอบที่สำคัญได้ดังนี้  1.  เซิฟเวอร์ : ในการใช้งานเบื้องต้นก็ใช้ PC ที่เรากำลังเขียนทำหน้าที่เป็นเซิฟเวอร์ก็ได้  หากเป...