Basic Microsoft Visio 2016/2019 พื้นฐาน

Basic Microsoft Visio 2016/2019 พื้นฐาน

Microsoft Visio 2016 และ 2019 เป็นหนึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้าง Flow Chart หรือ Diagram ของงานในสาขาต่างๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการสร้าง Flow Chart บน Visio คือ มีรูปไดอะแกรมพื้นฐานต่างๆ จัดเตรียมไว้ให้ ข้อดีของโปรแกรม Visio คือ เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างให้สนับสนุนการทำงานกับโปรแกรมออฟฟิศอื่นๆได้ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office  ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้คุณสมบัติใหม่ๆ ใน Visio 2019  โดยมีหัวข้อครอบคลุมการใช้งานพื้นฐาน การสร้างรูปทรง (shape) แบบต่าง ๆ การตกแต่งไดอะแกรม การสร้างแทรกภาพ ข้อความ การสร้าง FlowChart หรือ Timeline การเชื่อมไดอะแกรมเข้ากับ Microsoft Office อื่นเป็นต้น

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เรียนรู้ภาพรวมของ Visio 2016/2019
 • เรียนรู้ความสามารถใหม่ของ Visio 2016/2019
 • เรียนรู้การใช้งานร่วมกันระหว่าง Visio รุ่นเก่าและรู่น 2016/2019
 • เรียนรู้องค์ประกอบการใช้งานของโปรแกรม Visio 2016/2019
 • เรียนรู้การสร้างชุดงานของ Microsoft Visio กับไดอะแกรมแบบต่างๆ
 • เรียนรู้การตกแต่งงานในไดอะแกรม
 • เรียนรู้การแทรกรูปภาพเพิ่มเติม
 • เรียนรู้การสร้าง  Flowchart หรือ Timeline
 • เรียนรู้การสร้าง Home Plan และ Office layouts
 • เรียนรู้การสร้าง Network Diagram แบบต่าง ๆ
 • เรียนรู้การเชื่อม Diagrams กับไฟล์ใน Microsoft Office อื่นๆ
 • เรียนรู้การสร้างรูปภาพของตนเอง
 • เรียนรู้การจัดการ Template
 • เรียนรู้การนำ Template ไปประยุกต์ใช้ในงานจริง
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจการใช้งานโปรแกรม Microsoft Visio 2016 และ 2019 พื้นฐาน
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • เคยใช้งานชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชั่นก่อนหน้ามาบ้าง
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์พื้นฐานได้ 
 • ติดตั้ง / ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,050 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

บทที่ 1 ภาพรวมของ Visio 2016/2019

 • รูปแบบใหม่ของการใช้งานเมนูต่าง ๆ ของ Visio 2016/2019
 • การใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Visio 2016/2019
 • สรุปลักษณะเด่นที่เพิ่มเข้ามาใน Visio 2016/2019
 • การปรับแต่งเมนูต่าง ๆ ให้ทำงานได้ตรงตามความต้องการของคุณ
 • การทำงานกับ Backstage View
 • การ Save ไฟล์เป็นรูปแบบของ PDF หรือ XPS รูปแบบใหม่
 • รูปแบบและความสามารถใหม่ของ View ใน Visio 2016/2019

บทที่ 2 การใช้งานร่วมกันระหว่าง Visio รุ่นต่ำกว่ากับ Visio 2016/2019

 • การ Save ไปยัง Visio รุ่นต่ำกว่า
 • ปัญหาที่ต้องพบเมื่อ Save ไฟล์ไปยังรุ่นต่ำกว่า พร้อมทั้งวิธีการแก้ไข
 • ระบบความปลอดภัยของ Visio 2016/2019
 • หลักการทำงานของ Project View ใน Visio 2016/2019

บทที่ 3 การทำงานกับ Stencils

 • รู้จัก Stencils แบบต่าง ๆ ใน Microsoft Visio 2016/2019
 • หน้าต่างจัดการรูปทรงแบบต่างๆ
 • การเรียกใช้รูปทรงแบบลัด (Quick shape)
 • การสร้างชุด Sencil มาใช้งานเองและปรับแต่ง
 • การแก้ไข Stencil
 • การปิดหน้าต่าง Stencil

บทที่ 4 การทำงานกับรูปทราง (Shapes)

 • การวางรูปทรง (Shape) จาก Stencil
 • การเลือกรูปทรง
 • การปรับขนาด (Resize) รูปทรง
 • การเคลื่อนย้าย (Moving) รูปทรง
 • การ คัดลอก ตัด และวางรูปทรง
 • การทำซ้ำ (Duplicating) รูปทรง
 • การหมุน การพลิก รูปทรง
 • การเรียงลำดับรูปทรง บน ล่าง ซ้าย ขวา
 • การรวม (Merging) รูปทรงเข้าด้วยกัน
 • การจัดกลุ่มรูปทรง
 • การจัดตำแหน่ง (Aligning) รูปทรงแบบต่าง ๆ

บทที่ 5 การตกแต่งรูปทรง (Formatting Shapes)

 • ใช้ชุดคำสั่ง Quick Styles เพื่อตกแต่งรูปทรงอย่างรวดเร็ว
 • การเติมสี
 • การจัดการกับเส้น
 • การใส่ Effect เช่น เงา ความสว่าง ความโปร่งแสง เป็นต้น
 • ใช้เครื่องมือ Format Painter เพื่อคัดลอกคุณสมบัติของรูปทรง
 • การป้องกันไม่ให้รูปทรงถูกแก้ไขอีก

บทที่ 6 การทำงานกับการเชื่อมรูปทรง (Connectors)

 • รู้จักเครื่องมือ Connecting Shapes
 • การเชื่อมรูปทรงแบบอัตโนมัติ
 • การแทรกและลบรูปทรงที่เชื่อมไว้
 • การใส่ข้อความบนเส้นการเชื่อมรูปทรง
 • การเปลี่ยนตัว Connectors
 • การทำงานกับจุดเชื่อมโยง (Connection points)
 • การปรับแต่งรูปแบบ สี ความหน้า ลูกศร ของตัว Connectors

บทที่ 7 รู้จักกับ Containers

 • การใส่ Contaniner เข้ามาในงาน
 • การใส่ Shapes เข้าไปใน Container
 • การปรับคุณสมบัติของ Containers
 • การแก้ไขและลบ Containers

บทที่ 8 การทำงานกับข้อความ (Text)

 • การใส่ข้อความเข้าไปในรูปทรง (Shapes)
 • การปรับแต่งรูปแบบข้อความเช่น สี ความหน้า ขนาด
 • การแก้ไขข้อความ
 • การค้นหาและแทนที่ข้อความ
 • การจัดเรียงข้อความ
 • การย้ายตำแหน่งข้อความ
 • การตรวจคำสะกดของข้อความ
 • การแก้ไขและลบข้อความ

บทที่ 9 การทำงานกับหน้ากระดาษ (Page)

 • การเพิ่มหน้ากระดาษใหม่ (Inserting new page)
 • การตั้งชื่อหน้าจอใหม่
 • การทำซ้ำหน้ากระดาษเดิม
 • การเปลียนลำดับที่การแสดงผล
 • การลบหน้ากระดาษออก
 • การใส่ภาพ สี พื้นหลังหน้ากระดาษ
 • การกำหนดรูปภาพ หรือข้อความ โลโก้ ส่วนหัว และส่วนท้ายกระดาษ

บทที่ 10 เรียนรู้เครื่องมือการจัดการหน้าเพจ (Page Tools)

 • รู้จักเครื่องมือในการจัดการหน้าจอ
 • การซูมหน้าจอ
 • การเลื่อน (Pan) หน้าจอ
 • การใช้ Pan & Zoom Windows
 • การแสดงเส้นกริดและไม้บรรทัด
 • การเรียกใช้เส้นไกด์ (Guide) และการกำหนดจุด
 • การทำงานกับไม้บรรทัด
 • การปรับขนาดไม้บรรทัด และตารางกริด

บทที่ 11 การทำงานร่วมกันใน Microsoft Visio 2016/2019

 • การเพิ่มหมายเหตุ (Comment) เข้าไปในงาน
 • การทำงานกับหมายเหตุ (Comment)
 • การใช้หน้าต่าง Comment Pane
 • การใช้งานรูปทรงต่าง ๆ ร่วมกัน
 • การบันทึกไฟล์ขึ้นสู่ OneDrive
 • การแชร์ชุด Drawings
 • การเปิดไฟล์ที่แชร์มาใช้งาน

บทที่ 12 การสร้างแผนผังองค์กร (Organisation Chart)

 • รู้จักแผนผังองค์กร
 • การสร้างแผนผังองค์กรแบบ Manual
 • การกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ ใน แผนผัง
 • การใส่ Title
 • การแทรกรูปภาพ
 • การนำข้อมูลจากภายนอก เช่น MS Excel มาสร้าง Organisation Chart
 • การทำงานกับรูปภาพจากภายนอก
 • การปรับแต่งและกำหนด Theme เพื่อความสวยงาม

บทที่ 13 การสร้างแผนฝังการทำงาน (Create business process diagrams)

 • การเลือกใช้ Template Flowchart
 • การสร้าง Flowchart
 • ทำความเข้าใจกับ Swimlane diagram
 • สร้าง Swimlane diagram
 • ทำความเข้าใจ BPMN
 • การออกแบบ BPMN Diagram
 • การสร้าง Process งานย่อย

บทที่ 14 การสร้างแผนผังงานแบบ Cross Function Flowcharts

 • รู้จัก Cross Function Flowcharts คืออะไร
 • เริ่มต้นสร้าง Cross Function Flowcharts โดยเลือกจาก Template ของ Visio 2016/2019
 • เพิ่ม Swimlane
 • กำหนดป้ายข้อความบน Swimlane
 • กำหนด Phases
 • การปรับแต่งรูปแบบของ Cross Function Flowcharts

บทที่ 15 การสร้างเน็ตเวิร์คไดอะแกรม (Create network and datacenter diagrams)

 • เริ่มต้นสร้าง Network Diagrams แบบง่าย
 • เรียนรู้การสร้าง Detail network Diagrams
 • สร้าง 3-D Diagrams
 • สร้าง Rack Diagrams
 • การปรับแต่งขนาดของ Diagrams

บทที่ 16 การสร้าง Home Plan และ Office layouts

 • รู้จักกับ Template แบบ Home Plan และ Office layout
 • การวาด Diagram แบบกำหนด Space Plans
 • การหากพื้นที่ของ Office
 • การวาดแผนผังสำนักงานแบบต่าง ๆ
 • การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในสำนักงาน
 • การ Export ไฟล์ไปใช้งานภายนอก

บทที่ 17 Microsoft Visio 2016/2019 กับการทำงานกับไฟล์ AutoCAD (.dwg)

 • การนำไฟล์ AutoCAD Drawing มาเปิดใน Visio
 • การปรับแต่ง Template ให้ทำงานร่วมกับ AutoCAD ได้
 • การ Export ไฟล์จาก Visio ไปเปิดใน AutoCAD เวอร์ชั่นต่าง ๆ
 • การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อทำงานกับโปรแกรม AutoCAD
10/02/2020 15:51:52