งานนำเสนอ Data Visualization เพื่อการทำรายงานเสนอผู้บริหาร

งานนำเสนอ Data Visualization เพื่อการทำรายงานเสนอผู้บริหาร

เรียนรู้พื้นฐานของการทำ Data Visualization และหลักการสร้าง Presentation ให้เหมาะสมเพื่อนำเสนอผู้บริหาร โดยใช้ชุดโปรแกรมออฟฟิศ เช่น Word, Excel และ Powerpoint

 

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 •  
 • ผู้สนใจในการทำ Data Visualization เพื่อการทำรายงานเสนอผู้บริหารโดยเฉพาะ
 • สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Microsoft office
 • 6 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 5,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,310 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 • ทฤษฎี หลักการสร้าง Presentation ให้เหมาะสมเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • Data Visualization คืออะไร?
 • รูปแบบพื้นฐานของการทำ Data Visualization
 • เทคนิคการใช้งานคีย์บอร์ดเพื่อทำงานให้รวดเร็วด้วยปุ่ม Windows
 • นำข้อมูลจาก Word ใส่ไลด์ใน PowerPoint แทนการคัดลอก
 • การสรุปหรือดึงหัวข้อใน Slide Title
 • การนำเสนอด้วยข้อมูลในเชิงแผนภูมิ (Chart)
 • กำหนดข้อมูลให้เหมาะสมกับกราฟ
 • รู้จักส่วนประกอบและปรับแต่งกราฟ
 • เทคนิคการสร้างตารางคำนวณเพื่อสร้างกราฟ
 • สร้างข้อมูลใน Excel เพื่อการคำนวณและปรับปรุงดาต้าทันที
 • เทคนิคการแสดงมุมมองต่างๆ
  • การแสดงในมุมมอง Presenter View
  • การใช้คำสั่งในขณะนำเสนอ
   • การใช้เลเซอร์
  • เทคนิคการแสดงมุมมองสร้างงานและนำเสนอพร้อมกัน
  • เทคนิคการย่อ-ขยายหน้าจอ
 • การส่งออกของงานนำเสนอ
  • การบันทึกนำเสนอโดยเปิดกับเครื่องที่ไม่มีโปรแกรม PowerPoint
  • การจัดทำคู่มือ PDF
  • เทคนิคการทำ PDF เพื่อลดช่องว่างระหว่างสไลด์
  • การสั่งพิมพ์สไลด์
 • การฝังรูปแบบตัวอักษรเพื่อไม่ให้ตัวอักษรเพี้ยน หรือกระจายเมื่อนำไปเปิดกับเครื่องอื่น
12/12/2023 15:46:20