การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365

การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 เป็นบริการของบริษัท Microsoft ซึ่งได้เปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2010 โดยเริ่มเป็นเวอร์ชัน Private Beta ก่อนในหลายๆ องค์กร และเริ่มเข้าสู่เป็น Public Beta ในเดือนเมษายน 2011 โดยที่ Microsoft เองได้ออกแบบ Office 365 ในคอนเซปต์ “[Bring] Together” โดยพัฒนาจากบริการเดิม คือ Business Productivity Online Suite หรือ BPOS ซึ่งจะอัปเดตตลอดเวลาผ่านบริการของคลาวด์ซึ่งประกอบด้วยบริการยอดฮิตที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ คือ Exchange Server, SharePoint Server และ Lync Server มารูปแบบในการให้บริการหรือ Online แทนซึ่งในช่วงแรกจะเหมือนบริการในเวอร์ชัน 2010 โดยเริ่มแผนการใช้งานในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน จนถึงรายละเอียดฟีเจอร์แต่ละเครื่องมือแบบเจาะลึกพร้อมนำไปใช้ในงานจริงได้ทันที อาทิ การจัดการอีเมล์ด้วย Exchange Online 365 การใช้งาน Lync Online การใช้งาน SharePoint Online การใช้ชุดโปรแกรมออฟฟิศทั้งหมด เช่น Word , Excel , Powerpoint , Onenote, Access , Puplisher เป็นต้น

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2020 (ว่าง 15)
 • เข้าใจการจัดการอีเมล์ ด้วย Exchange Online
 • เข้าใจการใช้งาน Calendar 
 • เข้าใจการใช้งาน One Drive
 • เข้าใจการใช้งานชุด Office 365 Online
 • เข้าใจการใช้งาน Microsoft Office 365 Form
 • เข้าใจการใช้งาน Planner
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ MS Office 365 มาช่วยบริหารจัดการธุรกิจ/การบริหารองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันได้
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในการใช้งานชุด Microsoft Office 365

 

 • สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Microsoft office
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,000 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,600 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: แนะนำ Microsoft Office 365

 • รู้จัก Microsoft Office 365
 • บริการของ Microsoft Office 365 มีอะไรบ้าง
 • ข้อแตกต่างระหว่าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเดิม

Module 2: จัดการอีเมลด้วย Exchange Online

 • แนะนำ Outlook Web App
 • เช็คอีเมลเข้าออก และการจัดการอีเมล์
 • ไม่พลาดทุกนัดด้วย Calendar 
 • เก็บรายชื่อใน People แบบ Unlimited
 • จัดเมลและงานให้เป็นระบบด้วย Task
 • การใช้งาน Exchange Online ร่วมกับความสามารถใหม่ใน Microsoft Outlook 2019

Module 3: Chat และ Share แบบปลอดภัยด้วย Lync Online

 • แนะนำ Microsoft Lync
 • IM, VoIP และ Video Calls
 • การใช้เครื่องมือการทํางานร่วมกันอื่นๆ
 • การบันทึกและการจดการประชุม

Module 4: ทํางานด้วยกันเป็นทีมบน SharePoint Online

 • แนะนำ SharePoint Online
 • เริ่มต้นใช้งาน OneDrive for Business
 • เริ่มต้นใช้งาน NewsFeed
 • เริ่มต้นใช้งาน Team Site
 • แนะนำช่องทางลัดในการจัดการไซต์
 • เริ่มใช้งาน Workflow
 • การสร้าง Survey Online
 • เข้าใจเรื่องสิทธิ์ในทีมไซต์ของเรา

Module 5: ติดตั้ง Office 365 ProPlus และการใช้งาน

 • Office 365 ProPlus เหมือนกับ Office ทั่วไป
 • ความแตกต่างของ Office 365 ProPlus
 • ความต้องการพื้นฐานของ Office 365 ProPlus
 • การติดตั้ง Office 365 ProPlus ด้วยตนเอง 
 • การใช้งาน Office on Demand
 • การใช้งาน Office บน iPad
 • Mobile App อื่นๆ ที่พร้อมใช้งานกับ Office 365

Module 6: การใช้งาน Outlook & Calendar, Skype for business, Microsoft Teams

 • การนัดหมายการประชุม จอง Resource ต่างๆ
 • การเพิ่มศักยภาพในการทํางานร่วมกันเป็นทีม
 • สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารเฉพาะคนในกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น วางแผน และสร้างกําหนดการนัดหมาย
 • การจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย
07/01/2019 14:06:26