จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel นำข้อมูลเข้า แบ่งปันข้อมูลและสรุปผล

จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel นำข้อมูลเข้า แบ่งปันข้อมูลและสรุปผล

คุณเคยประสบปัญหาแบบนี้หรือไม่

 • มีข้อมูลอยู่ในระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น ออราเคิล ดีบีทู ไมโครซอฟต์เอสคิวแอล แต่ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรนำข้อมูลดังกล่าวเข้ามาใช้ในไมโครซอฟต์เอ็กเซล
 • ข้อมูลที่ส่งออกมาจากระบบฐานข้อมูลเมนเฟรมหรือมินิคอมพิวเตอร์ แล้วพบว่ามีบางเซลล์ที่ขาดหายไป ต้องเสียเวลาเติมเต็มข้อมูลในในช่องว่าง แต่ไม่ทราบว่าทำอย่างไรเพื่อเติมเซลล์ข้อมูลพร้อม ๆ กันเซลล์อื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
 • ข้อมูลที่ต้องการนำมาสรุปถูกจัดเก็บอยู่ในหลากหลายรูปแบบ เช่น แฟ้มไมโครซอฟต์เอ็กเซล แฟ้มข้อความ แฟ้มไมโครซอฟต์แอคเซส ซึ่งแฟ้มทั้งหมดเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสรุป ทำให้คุณเสียเวลานำเข้า และต้องมาแปลงข้อมูลทั้งหมดด้วยสูตร VLOOKUP เพื่อทำให้เป็น Flat File ก่อนจึงจะสรุปด้วย PivotTable
 • ต้องการนำข้อมูลที่มีมากกว่า 1,048,574 ระเบียนเข้ามาไมโครซอฟต์เอ็กเซลแต่ทำไม่ได้เพราะติดข้อจำกัดที่จำนวนบรรทัดในไมโครซอฟต์เอ็กเซลไม่เพียงพอต่อการรองรับข้อมูล
 • ต้องการเปรียบเทียบยอดขายของคุณสมถวิลต่อคุณสมใจว่าต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์
 • ต้องการทราบว่ามูลค่าการขายสินค้าสูงสุดของคุณสมใจในเดือนมกราคมมีค่าเท่าไหร่และมูลค่าที่สูงสุดนั้นเป็นมูลค่าของสินค้าอะไร

ถ้าปัญหาดังกล่าวยังแก้ไขไม่ตก และยังเป็นปัญหาค้างคาใจอยู่ ขอเชิญคุณเข้ารับการอบรมหลักสูตร “จัดการฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟต์เอ็กเซล ภาค นำข้อมูลจากฐานข้อมูลเข้าและสรุปผล” หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีการนำข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในหลากหลายรูปแบบเข้าไมโครซอฟต์เอ็กเซล แล้วใช้คุณลักษณะของไมโครซอฟต์เอ็กเซลที่มีอยู่ เข้าสรุปผล

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • นำข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เข้าไมโครซอฟต์เอ็กเซลและแปลงให้อยู่ในรูปฐานข้อมูลที่สามารถนำไปสรุปผลต่อได้
 • เชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลกับไมโครซอฟต์เอ็กเซลเพื่อคัดกรอกข้อมูลที่สนใจได้
 • สร้างพารามิเตอร์คิวรีเพื่อคัดกรองข้อมูลที่สนใจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกเชื่อมต่อเป็นแบบออน์ไลน์
 • แก้ไขคำสั่ง SQL เพื่อนำข้อมูลเข้าตรงตามความต้องการ
 • แสดงผลสรุปในรูปแบบร้อยละต่อมูลค่าทั้งหมด หรือเฉพาะรายการที่สนใจ
 • สรุปข้อมูลในลักษณะเป็นช่วง เดือน ไตรมาส
 • สรุปข้อมูลภายนอกที่อยู่ในหลากหลายรูปแบบด้วยเพาเวอร์พิวอตและพาวเวอร์คิวรีได้
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
 • บัญชี
 • เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักศึกษาที่เตรียมตัวฝึกงาน
 • มีทักษะการไมโครซอฟต์เอ็กเซล
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 6,000 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,400 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 1. ประเภทฐานข้อมูลที่ไมโครซอฟต์เอ็กเซลสามารถเชื่อมต่อได้
 2. นำข้อมูลเข้าที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแฟ้มข้อความ (Text File) เข้า
 3. การเชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลกับไมโครซอฟต์เอ็กเซล
 4. การกำหนดพื้นที่เงื่อนไข (Parameter) เพื่อคัดกรองข้อมูลที่มาจากการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล
 5. การนำข้อมูลภายนอกซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ไมโครซอฟต์แอคเซส ไมโครซอฟต์เอ็กเซล แฟ้มข้อมูล เข้าพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เพื่อสรุปผล ซึ่งไม่สามารถใช้คำสั่ง Data Get data ได้
 6. การแก้ไขคำสั่ง SQL เพื่อคัดกรองข้อมูลที่ต้องการใช้งาน
 7. การนำข้อมูลมากกว่า 1 ล้านบรรทัดมาใช้งานในไมโครซอฟต์เอ็กเซลโดยไม่ต้องโหลดเข้าเวิร์คชีต
 8. การสร้างการคำนวณในไมโครซอฟต์คิวรีหรือเพาเวอร์พิวอตเพื่อแปลงวันเดือนปีไปเปืนชื่อเดือน ปี หรือ ไตรมาส
 9. การสร้างจดหมายแสดงความยินดีในการขึ้นเงินเดือนโดยใช้ข้อมูลในไมโครซอฟต์เอ็กเซล และเทคนิคการอ่านตัวเลขไปเป็นข้อความในไมโครซอฟต์เวิร์ด
 10. เกณฑ์การตัดสินใจในการเลือกใช้พิวอตเทเบิลหรือผลสรุปย่อย (Subtotal) เพื่อสรุปข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในลักษณะฐานข้อมูล
 11. การสรุปข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในแฟ้มไมโครซอฟต์เอ็กเซลด้วยผลสรุปย่อย (Subtotal) พร้อมลูกเล่นของการใช้ผลสรุปย่อย เช่น การทำผลสรุปย่อยแบบซับซ้อน (Nested Subtotal) และการประยุกต์ใช้ผลสรุปย่อยในชีวิตประจำวันหรืองานพิธีการสังคม
 12. การใช้พิวอตเทเบิลพร้อมเทคนิค
 13. การใช้สไลเซอร์กับพิวอตเทเบิลเพื่อคัดกรองข้อมูล
 14. การใช้สปาร์คไลน์หรือ Condtional Formatting กับพิวอตเทเบิลเพื่อเน้นข้อมูลที่สนใจ
 15. ไขปัญหาการใช้งานพิวอตเทเบิล
 16. การสรุปข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลภายนอก
 17. ข้อควรระวังในการใช้พิวอตเทเบิล
 18. การใช้เพาเวอร์พิวอตเทเบิล
 19. ข้อเปรียบเทียบระหว่างพิวอตเทเบิลที่อยู่ในไมโครซอฟต์เอ็กเซลกับเพาเวอร์พิวอตเทเบิล
09/02/2020 18:59:39