Advanced Microsoft Excel 2016/2019

Advanced Microsoft Excel 2016/2019

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากการใช้งาน Microsoft Excel พื้นฐาน โดยความรู้จะมุ่งเน้นฟีเจอร์เด็ดที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านต่างๆ แต่เราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกับฟีเจอร์เหล่านี้ เช่นฟังก์ชั่นการควบคุมเซลล์ การจัดการมุมมองของตาราง และการเชื่อมต่อตารางคำนวณกับชีต ไฟล์ หรือ ODBC เน้นการนำไมโครซอฟต์เอกเซลไปใช้ในการออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ความรู้ขั้นสูงของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล การใช้ฟอร์มข้อมูล เพื่อช่วยในการทำงานกับฐานข้อมูล  การใช้เครื่องมือป้องกันระบบฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาและจัดการกับฐานข้อมูล  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  การประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการและวิเคราะห์กับข้อมูลโดยการใช้ตารางไพวอท (Pivot Table) การใช้งาน Pivot Table

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • กำหนดเงื่อนไขในการป้อนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้
 • เชื่อมข้อมูลในระดับต่างๆ ได้
 • กำหนดควบคุมข้อมูลที่ใช้งานได้
 • สร้างมิติของตารางที่จัดเก็บด้วย Pivot Table ได้
 • บุคคลทั่วไป
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครูอาจารย์
 • เจ้าหน้าที่ด้านไอทีที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้สนใจในการใช้งาน Excel ขั้นสูง
 • มีความเข้าใจระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional อย่างดี
 • สามารถใช้งาน  Microsoft  Excel  ขั้นพื้นฐาน หรือผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐานมาแล้ว
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 5,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,310 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาการอบรม:

1 ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

 • ระบบแฟ้มข้อมูล
 • โครงสร้างแฟ้มข้อมูล
 • การจัดการข้อมูล
 • ความหมายของฐานข้อมูล
 • องค์ประกอบของฐานข้อมูล

2. การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ excel

 • ทัพท์พื้นฐานที่ต้องทราบ
 • Flash Fill
 • การ Advanced Filter
 • การยกเลิก Advanced Filter
 • การหาผลรวม สร้างรายงาน

3. การใช้เครื่องมือป้องกันระบบฐานข้อมูล

 • การป้องกัน Cell
 • การยกเลิกป้องกัน sheet
 • การป้องกันส่วนประกอบ Workbook
 • การตั้ง Password ป้องกัน file
 • การยกเลิก Password ป้องกัน file

4. VlookUp, และ HlookUp

 • Function VlookUp
 • workshop
 • FunctionHlookUp
 • Workshop

5. การประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

 • การเรียงข้อมูล Sorting
 • การ Auto Filter
 • การ Advanced Filter
 • การยกเลิก Advanced Filter
 • การหาผลรวมการสร้างรายงาน

6. Pivot Table

 • การสร้าง Pivot Table
 • การสร้าง Pivot Chart

7. รวมเทคนิคการใช้งาน excel 2016 อย่างง่าย

06/02/2020 01:15:12