หลักสูตรไขปัญหาการใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ด

หลักสูตรไขปัญหาการใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ด

คุณเคยประสบปัญหาอย่างนี้หรือไม่ เรียงลำดับข้อความภาษาไทยแล้วสระมาก่อนพยัญชนะแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร กดแป้นแท็บ 2 ครั้งแล้วทั้งย่อหน้าเยื้องเข้ามาทั้ง ๆ ที่ต้องการให้เฉพาะบรรทัดแรกเยื้องเข้ามาเท่านั้น

 • ประสบปัญหาเคาะแป้นเว้นวรรค (Spacebar) หรือกดแป้น Enter ปรากฏว่าแป้นพิมพ์สลับกลับไปเป็นภาษาอังกฤษ ทั้ง ๆ ที่ต้องการพิมพ์ภาษาไทยอยู่
 • ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีขนาดไม่เท่ากัน เสียเวลาเลือกข้อความแล้วปรับทุกครั้งแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร
 • วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือแทรกตารางแล้วไม่ตีเส้น พอกลับมาที่จุดเดิมอีกครั้งกลับหารูปทรงเรขาคณิตหรือตารางไม่พบ ต้องเสียเวลาค้นหาด้วยคำสั่ง Find
 • เสียเวลาคัดลอกข้อความเดียวกัน ไปวาง หลาย ๆ ที่ แต่ไมรู้ว่ามีวิธีการใดที่ดีกว่าการคัดลอก
 • ต้องการให้เฉพาะบางหน้าพิมพ์เอกสารในแนวนอนเพื่อใส่แผนภูมิหรือแผนผังองค์กร โดยไม่ต้องบันทึกแฟ้มแยกเฉพาะหน้าที่เป็นแนวนอน แต่ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร
 • ต้องการใส่เลขลำดับอัตโนมัติพร้อมข้อความนำ เช่น สาระการเรียนรู้ที่ 1 หลังกดแป้น Enter แล้วข้อความ สาระการเรียนรู้ที่ 2 ปรากฏทันทีแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
 • และอื่น ๆ

ถ้าคำตอบของคุณคือ “ใช่” และพยายามหาคำตอบจากหนังสือสอนการใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ดที่มีขายตามท้องตลาดแต่ไม่พบ โปรดอย่ารีรอ ขอเชิญคุณเข้ารับการอบรมหลักสูตร ไขปัญหาน่าปวดศีรษะของการใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ด  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในท้องตลาดที่สอนการแก้ไขปัญหาการใช้เวิร์ดโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญการใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ด นำประสบการณ์การใช้จัดทำคู่มือและเอกสาร เปิดเผยวิทยายุทธ์การแก้ปัญหาแบบหมดเปลือก ที่ไม่สามารถหาได้จากศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อื่น ลดเวลาที่สูญเสียไปในการจัดทำเอกสาร ได้เอกสารน่าใช้งานอย่างมืออาชีพ

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งานไมโครซอฟต์เวิร์ด
 • แนะนำลูกเล่นการใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ดเพื่อลดระยะเวลาการสร้างผลงานจากเดิมหลายชั่วโมงให้เสร็จเร็ว
 • ผู้ผ่านการอบรมโปรแกรมไมโครซอฟท์วินโดวส์ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด มีประสบการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดเป็นระยะเวลาพอสมควร เสมียน พนักงานฝ่ายธุรการ
 • กลุ่มผู้สนใจทั่วไป
 • มีพื้นฐานการใช้งาน Windows เบื้องต้น
 • มีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Office มาบ้าง
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,050 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: กำจัดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของไมโครซอฟต์เวิร์ด

 • แก้ปัญหาการเรียงลำดับข้อความภาษาไทยแล้วไม่ถูกหลักราชบัณฑิตยสถาน
 • แก้ปัญหาปุ่มคำสั่งยอดนิยมที่ถูกซ่อนให้กลับมาแสดงอีกครั้ง
 • แก้ปัญหาแฟ้มเอกสารกระจัดกระจายใน My Document ให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันทุกครั้งที่บันทึกหรือเปิดแฟ้ม
 • แก้ปัญหาแป้นพิมพ์กลับภาษาอัตโนมัติทันทีที่กดแป้น Enter หรือแป้น Spacebar
 • แก้ปัญหาพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษแล้วแบบอักษรหรือขนาดมีขนาดใหญ่กว่าข้อความภาษาไทย
 • แก้ปัญหากดแป้น Enter แล้วระยะห่างระหว่างย่อหน้าเกินความจำเป็น
 • แก้ปัญหาระยะห่างระหว่างบรรทัดเกินความจำเป็น
 • แก้ปัญหาทั้งย่อหน้าเยื้องเข้ามาหลังกดแป้นแท็บ 2 ครั้ง
 • แก้ปัญหาการใส่ไฮเปอร์ลิงก์อัตโนมัติทันทีที่พิมพ์ที่อยู่อีเมล์หรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL)
 • แก้ปัญหาปรากฏเส้นหยักสีแดงในระหว่างการพิมพ์ข้อความ
 • แก้ปัญหาการใส่กรอบรวบรวมรูปหลังวาดรูปทรงอัตโนมัติ
 • แก้ปัญหาใส่รูปทรงหรือรูปวาดแล้วข้อความไม่แยกออกจากกัน
 • แก้ปัญหาหาตารางที่ไม่ใส่เส้นกรอบหรือรูปทรงที่ไม่ใส่เส้นขอบไม่พบ

Module 2: ไขปัญหาการจัดหน้าเอกสาร

 • เทคนิคจัดหน้ากระดาษมาตรฐานของแฟ้มเปล่าโดยไม่ต้องกำหนดใหม่ทุกครั้ง
 • ไขปัญหาทำอย่างไรให้หน้ากระดาษใดหน้ากระดาษหนึ่งต้องเป็นแนวนอนเพื่อแทรกแผนภูมิหรือแผนผังองค์กร
 • ไขปัญหาให้ซองจดหมายและตัวเนื้อจดหมายอยู่ในแฟ้มเดียวกัน
 • ไขปัญหาเส้นประสำหรับตัดกระดาษไม่ตรงรอยพับครึ่ง
 • ไขปัญหาเปิดแฟ้มเดียวกันที่คอมพิวเตอร์ต่างเครื่องแล้วข้อความที่เคยจัดไว้ไม่อยู่ในตำแหน่งเดิม
 • เทคนิคประหยัดการกดแป้น Enter เพื่อขึ้นหน้าใหม่
 • เทคนิคประหยัดหน้ากระดาษที่มีข้อความล้นเกิน 1–2 บรรทัด
 • ไขปัญหาพบหน้าเปล่าต่อท้ายหน้าสุดท้ายที่มีข้อความ

Module 3: ไขปัญหาการจัดรูปแบบ

 • ไขปัญหาการใช้แป้น Enter แป้น Shift+Enter แป้น Tab เพื่อจัดรูปแบบ
 • เทคนิคการเลือกข้อความในแบบข้อกำหนดต่าง ๆ
 • ไขปัญหาการเลือกแบบอักษรที่เหมาะสมกับเนื้อหา
 • ไขปัญหาการจัดย่อหน้า
 • ทำอย่างไรเมื่อกดแป้น Enter แล้ว มีพื้นที่ว่างคั่นระหว่างย่อหน้า
 • ทำอย่างไรเมื่อกดแป้น Enter แล้วเคอร์เซอร์เว้นเข้ามาวางที่ 1.25 เซนติเมตรเฉพาะบรรทัดแรก
 • ปัญหามีข้อความในย่อหน้าเดียวกันที่อยู่ต่างหน้า
 • ปัญหาหัวข้อกับเนื้อหาอยู่ต่างหน้า
 • ปัญหาข้อความในบรรทัดที่ 2 เป็นต้นมาไม่เยื้องเข้ามาเมื่อพิมพ์หมายเหตุ
 • ปัญหาพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ของผู้ส่งในตัวจดหมายแล้วไม่เยื้องเข้ามาทั้งย่อหน้า
 • ปัญหาช่องว่างระหว่างวรรคหรือระหว่างตัวอักษรระยะห่างมาก

Module 4: ไขปัญหาเลขลำดับและเลขลำดับย่อย

 • ไขปัญหาไม่สามารถกำหนดตำแหน่งวางเครื่องหมายหรือเลขลำดับเฉพาะบรรทัดแรกตามตำแหน่งที่ต้องการได้
 • ไขปัญหาหลังใส่เลขลำดับอัตโนมัติหรือเครื่องหมายนำพบว่าข้อความตั้งแต่บรรทัดที่ 2 ไม่เริ่มพิมพ์ที่ตำแหน่ง 0 เซนติเมตร
 • ไขปัญหาข้อความภาษาไทยใหญ่กว่าข้อความภาษาอังกฤษ เมื่อใช้เลขลำดับอัตโนมัติหรือสัญลักษณ์นำข้อความอัตโนมัติ (Auto Bullet list)
 • ไขปัญหาเครื่องหมายมหัพภาคไม่ตรงกันเมื่อเลขลำดับมากกว่า 9
 • ไขปัญหาเลขลำดับไม่ขึ้นเลข 1 ใหม่กับกลุ่มรายการใหม่
 • ไขปัญหาเลขลำดับย่อยหลากหลายรูปแบบ
 • ไขปัญหาต้องการใช้เลขไทยเป็นเลขลำดับ
 • ไขปัญหาเมื่อใส่เลขลำดับเป็นเลขไทยแล้วปรากฏว่าระยะห่างระหว่างเลขลำดับกับข้อความมากผิดปกติ
 • ปัญหาไม่มีข้อความนำเลขลำดับทันทีที่ใส่เลขลำดับให้กับรายการ
 • ไขปัญหาเลขลำดับไม่ขึ้นเลข 1 ใหม่กับกลุ่มรายการใหม่

Module 5: ไขปัญหาการจัดข้อความเป็นคอลัมน์ด้วยการใช้คำสั่ง

 • ไขปัญหาความกว้างของทุกคอลัมน์ไม่เท่ากันเมื่อปรับความกว้างคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง
 • ปัญหาไม่สามารถแยกด้วยการพิมพ์ข้อความในคอลัมน์ใหม่ได้
 • ไขปัญหาไม่มีเส้นแบ่งคอลัมน์เมื่อพิมพ์ข้อความขึ้นคอลัมน์ใหม่
 • ไขปัญหากดแป้น Delete ที่ย่อหน้าเริ่มต้นคอลัมน์แล้วย่อหน้าก่อนหน้าไปถึงหน้าแรกเปลี่ยนเป็นคอลัมน์ด้วย

Module 6: ไขปัญหาการพิมพ์ข้อความ

 • ไขปัญหาการตีเส้นประให้จุดทางขวาสุดของแต่ละเส้นตรงกัน
 • ไขปัญหาหลังสั่งพิมพ์เอกสารลงแบบฟอร์มด้วยเครื่องพิมพ์พบว่าข้อความแล้วคร่อมบรรทัด
 • ไขปัญหาพิมพ์ข้อความแล้วเส้นประเลื่อนตาม
 • เทคนิคสลับกลับไปมาระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษ
 • เทคนิคการพิมพ์เลขไทย
 • เทคนิคการแปลงตัวเลขอาระบิคเป็นเลขไทย
 • ไขปัญหาพบการฉีกคำบ่อย ๆ
 • เทคนิคชื่อเล่นของข้อความเพื่อการพิมพ์ข้อความซ้ำ ๆ แทนการคัดลอกแล้ววาง หรือ เพื่อเก็บสัญลักษณ์พร้อมที่อยู่สำหรับพิมพ์จดหมายขององค์กร
 • เทคนิคแปลงชื่อย่อไปเป็นชื่อเต็ม

Module 7: ไขปัญหาการใช้ตารางในไมโครซอฟต์เวิร์ด

 • เทคนิคการเลือกเซลล์ในตาราง
 • ไขปัญหากดแป้น Delete แล้วตารางไม่หายไป
 • เทคนิคเพิ่มบรรทัดแบบอัตโนมัติขณะที่อยู่บรรทัดสุดท้ายของตาราง
 • เทคนิคแสดงหัวตารางทุกครั้งที่ขึ้นหน้าใหม่
 • เทคนิคห้ามข้อความในเซลล์เดียวกันอยู่คร่อมหน้า
 • เทคนิคเลขลำดับรายการแบบลบบรรทัดแล้วยังเรียงลำดับต่อเนื่องอัตโนมัติ
 • ไขปัญหาการเรียงลำดับข้อมูลตั้งแต่ 3 ฟิลด์ขึ้นไป
 • เทคนิคบวกลบคูณหารในตารางโดยไม่ต้องพึ่งพาไมโครซอฟต์เอ็กเซล
 • เทคนิคการอ่านตัวเลขไปเป็นข้อความพร้อมมีคำว่า “บาท” ลงท้าย
 • เทคนิคกำหนดจุดทศนิยมให้ตรงกัน
 • เทคนิคการใช้ Tab Stop ในตารางข้อความ
 • เทคนิคการใช้ตารางพิมพ์ตัวเลือกสำหรับข้อสอบปรนัย
 • เทคนิคการจัดรูปแบบให้กับข้อความออกเป็นคอลัมน์ด้วยการใช้ตาราง
 • เทคนิคกำหนดพื้นที่ลงนามที่มีผู้รับของและผู้ส่งของอยู่ในบรรทัดเดียวกัน

Module 8: ไขปัญหาการทำงานกับวัตถุ

 • ไขปัญหาไม่สามารถพิมพ์ข้อความที่ Tab Stop กำหนดไว้กับวัตถุที่กำหนดการล้อมรอบของข้อความเป็นแบบสี่เหลี่ยม
 • ไขปัญหาไม่สามารถเลือกวัตถุหลายชิ้นพร้อมกัน
 • ไขปัญหาการจัดตำแหน่งให้กับวัตถุ
 • ไขปัญหาไม่สามารถพิมพ์ข้อความลงในรูปทรงอัตโนมัติ
 • ไขปัญหาลดขั้นตอนการจัดรูปแบบให้กับรูปทรงอัตโนมัติหรือวัตถุ
 • ไขปัญหาการปรับขนาดของวัตถุทั้งสี่ด้านพร้อมกัน
 • ไขปัญหาการเลื่อนตำแหน่งวัตถุทั้งแบบตรึงแนวและแบบละเอียด

Module 9: เทคนิคการใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ดอย่างมืออาชีพ

 • เทคนิคสารพัดแป้นลัดที่มืออาชีพนิยมใช้
 • เทคนิคเรียกใช้คำสั่งยอดนิยมโดยไม่ต้องพึ่งพาแมโครหรือคลิกหลายขั้น
 • เทคนิคเข้าถึงจุดสุดท้ายที่แก้ไขโดยไม่ต้องเลื่อนหา
 • เทคนิคการค้นหา ข้อความ วัตถุ
 • เทคนิคการแทรกวันเดือนปีในลักษณะปรับปรุงอัตโนมัติเพื่อใช้พิมพ์จดหมาย
 • เทคนิคการใช้คำสั่งการแก้ไขแบบมืออาชีพ
 • เทคนิคการจัดรูปแบบหัวข้อให้รูปแบบมีเดียวกันเพียงคลิกเดียวแทนการใช้ Format Painter
 • เทคนิคการแก้ไขรูปแบบหัวข้อที่เคยจัดไว้ให้เสร็จภายในคลิกเดียวแทนการใช้ Format Painter
 • เทคนิคสร้างรายการข้อความอย่างมืออาชีพด้วยสไตล์
 • เทคนิคจัดเก็บสไตล์จัดรูปแบบเพื่อนำมาใช้กับแฟ้มเอกสารอื่นได้หลายครั้ง

Module 10: เทคนิคเกี่ยวกับแฟ้มเอกสาร

 • เทคนิคสั่งแสดงเฉพาะหัวข้อในเอกสาร
 • เทคนิคใส่ข้อความในลักษณะพื้นหลังกับเอกสารเพื่อระบุข้อกำหนดการกระทำกับเอกสาร
 • เทคนิคป้องกันเอกสารแบบเลือกเฉพาะส่วนหรือเลือกว่าห้ามแก้ไขรูปแบบ
 • เทคนิคระบุผู้พิมพ์ ผู้แก้ไข ผู้ตรวจทานลงในแฟ้มเอกสาร

Module 11: เทคนิคเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์

 • เทคนิคการพิมพ์แบบย่อขยายให้พอดีกับขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์
 • เทคนิคประหยัดกระดาษสำหรับการสั่งพิมพ์
 • เทคนิคเลือกหน้าที่ต้องการพิมพ์แบบไม่ต่อเนื่อง
07/02/2020 15:48:25