ไขปัญหาการใช้ไมโครซอฟตเวิร์ดสำหรับฝ่ายบุคคล ธุรการ เลขานุการ

ไขปัญหาการใช้ไมโครซอฟตเวิร์ดสำหรับฝ่ายบุคคล ธุรการ เลขานุการ

คุณเคยประสบปัญหาแบบนึ้หรือไม่

 

 

 • ต้องจัดทำหนังสือรับรองการทำงานโดยพิมพ์ข้อความลงในเส้นประแต่พบว่าเส้นประเคลื่อนที่
 • ในระหว่างการจัดทำหนังสือรับรองการทำงาน มีข้อความเดียวกันที่ต้องวางอยู่หลายที่  เช่น ชื่อ นามสกุล ของพนักงาน ต้องเสียเวลาพิมพ์ข้อความเดียวกันซ้ำ ๆ กัน
 • บริษัทต้องการประหยัดค่าใช่จ่ายทางด้านกระดาษที่ใช้พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
 • ต้องจัดพิมพ์รายงานการประชุม ซึ่งต้องพิมพ์หัวข้อที่มีการใส่เลขลำดับที่มีข้อความนำหน้า แต่ได้ลองกับเลขลำดับอัตโนมัติกลับพบว่าไม่สามารถทำได้
 • ต้องการทำจดหมายแสดงความยินดีต่อพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนที่ปรับขึ้นซึ่งต้องมีการเขียนระบุจำนวนเงินที่มีเครื่องหมายจุลภาคคั่น และคำอ่านตัวเลขพร้อมคำว่าบาท แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
 • ถึงเทศกาลปีใหม่ต้องจ่าหน้าซองส่งจดหมายให้กับลูกค้า เสียเวลามาพิมพ์หน้าซองจดหมายแล้วสั่งพิมพ์ครั้งละซอง
 • และอื่น ๆ
สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อเรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซลในการจัดทำ
 • เลขานุการ เสมียน
 • กั้นซ้าย กั้นขวา กั้นหน้าเยื้องบรรทัดเฉพาะบรรทัดแรก ขยายระยะห่างระหว่างย่อย่อหน้า การควบคุมการไหลของข้อความในย่อหน้า (Text Flow Controlling)
 • ตาราง
 • เลขลำดับหลัก เลขลำดับย่อยแบบอัตโนมัติ
 • การตั้งแท็บ
 • 6 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 3,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 • เทคนิคการจัดตำแหน่งข้อความ
 • เทคนิคการสร้างแม่แบบจัดข้อความอัตโนมัติเพื่อพิมพ์รายงานการประชุม
 • เทคนิคการแสดงเค้าโครงเนื้อหาของเอกสาร
 • สร้างเอกสารแม่แบบ (Template)
 • แบบฟอร์มที่มีมากับไมโครซอฟท์เวิร์ด
 • แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งข้อความซ้ำกันไปวางในที่ต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน
 • เตรียมจดหมายเวียน ซอง ป้ายผนึก แบบพิมพ์เสร็จรวดเดียว
13/02/2021 03:33:40