พัฒนาเว็บไซต์

30 ชั่วโมง 860 บาท

นี่เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ตั้งใจออกแบบ และใช้เวลาในการสอนยาวนานถึง 8 วัน 30 ชม. เต็ม ดังนั้นอย่าพลาดนะครับ

การพัฒนา Web Application ที่มีประสิทธิภาพ สวยงาม และปลอดภัย เ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

18 ชั่วโมง 400 บาท

React เป็นหนึ่งใน Library สาย JavaScript ที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาล ด้วยความสามารถและจุดเด่นมากมายทั้งเรื่องโครงสร้างที่ดี ประสิทธิภาพที่สูงโดดเด่น มี library รองรับการทำงาน...

ข้อมูลเพิ่มเติม

18 ชั่วโมง 500 บาท

Nuxt เป็น Framework ตัวหนึ่งที่สร้างขึ้นจาก Vue.JS สำหรับใช้พัฒนา web application ที่รองรับรูปแบบการ render ฝั่ง Server หรือที่เรียกกันว่า Server Side Rendering (SSR) และยังรองร...

ข้อมูลเพิ่มเติม

Nuxt เป็น Framework ตัวหนึ่งที่สร้างขึ้นจาก Vue.JS สำหรับใช้พัฒนา web application ที่รองรับรูปแบบการ render ฝั่ง Server หรือที่เรียกกันว่า Server Side Rendering (SSR) และยังรองร...

ข้อมูลเพิ่มเติม

24 ชั่วโมง 500 บาท

แนวทางการออกแบบและพัฒนาเว็บสมัยใหม่เน้นไปทางรูปแบบ Single Page Application (SPA) คือการทำงานจบในหน้าเดียว ไม่ต้องรีโหลด หรือเปลี่ยนหน้าไปมา จึงกำเนิด JavaScript Framework ที่รอง...

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยุคสมัยนี้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่เน้นไปทางการทำเว็บที่เป็นแบบ Single Page Application (SPA) คือการทำงานจบในหน้าเดียว ไม่ต้องรีโหลด หรือเปลี่ยนหน้าไปมา จึงกำเนิด JavaScr...

ข้อมูลเพิ่มเติม

9 ชั่วโมง 0 บาท

นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสมัยใหม่ จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องในสายงานอยู่หลายอย่างที่จำเป็นด้วยกัน โดยเฉพาะการจะก้าวมาเป็นนักพัฒนาแบบ Full Stack (พัฒนาทั้งส่วนหน้าบ้านแล...

ข้อมูลเพิ่มเติม

12 ชั่วโมง 400 บาท

ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นสมัยใหม่ มีเครื่องมือภาษาและ framework ให้เลือกใช้มากมายหนึ่งในภาษาที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมอย่างสูงคือ JavaScript ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

16 ชั่วโมง 500 บาท

ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นสมัยใหม่ มีเครื่องมือภาษาและ framework ให้เลือกใช้มากมาย หนึ่งในภาษาที่มีประสิทธิภาพสูงคือ C# ของ Microsoft ด้วยลักษณะตัวภาษาเป็น OOP ตั้งแต่เริ่ม ดังน...

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสมัยใหม่นั้น ความต้องการของผู้ใช้ (User) มีความหลากหลายมากขึ้น ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลก็มีหลายช่องทาง นักพัฒนาจึงต้องให้ความสนใจในการพัฒนาลักษณะแอพพล...

ข้อมูลเพิ่มเติม

Next.js เป็น React Web Framework ยอดนิยมคล้ายๆ กับการสร้างด้วย Create React App (CRA) แต่จุดเด่นที่เป็นหัวใจสำคัญของ Next.js คือเป็นลักษณะ Framework ที่เราแทบไม่ต้อง Config อะไร...

ข้อมูลเพิ่มเติม

12 ชั่วโมง 600 บาท

PHP นับเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งเก่าแก่ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนปัจจุบันเว็บแอพต่างๆ ก็ยังมีการใช้ PHP ในการพัฒนาอยู่จำนวนมาก หนึ่งใน CMS ยอดนิยมอย่าง WordPress เองก็ยั...

ข้อมูลเพิ่มเติม

16 ชั่วโมง 800 บาท

เว็บแอพปัจจุบันมีแนวโน้ม และเทรนด์ไปในทิศทางของ SPA (Single Page Application) กันโดยมากแล้ว ด้วยข้อดีเรื่องประสบการณ์ (experience) ที่ดีกว่าของผู้ใช้ ประสิทธิภาพ (performance) ท...

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บแอพปัจจุบันมีแนวโน้ม และเทรนด์ไปในทิศทางของ SPA (Single Page Application) กันโดยมากแล้ว ด้วยข้อดีเรื่องประสบการณ์ (experience) ที่ดีกว่าของผู้ใช้ ประสิทธิภาพ (performance) ท...

ข้อมูลเพิ่มเติม

12 ชั่วโมง 399 บาท

Spring Framework 5 นับเป็น framework สมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสายงานการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

12 ชั่วโมง 300 บาท

JavaScript นับเป็นภาษาที่ทรงพลังเป็นอย่างมากในสายงานนักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยในยุคสมัยใหม่นี้มีตัวภาษามีพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว มีเฟรม...

ข้อมูลเพิ่มเติม

36 ชั่วโมง 1,000 บาท

หลักสูตรนี้ผมตั้งใจออกแบบมาให้สำหรับ ผู้ที่มีพื้นฐานการพัฒนาเว็บแอพมาบ้างเล็กน้อย อาจเขียน php มาบ้างแล้ว แต่ยังไม่เคยใช้ framework มาก่อนหรือใช้ framework อื่นๆ อยู่แต่อยากลองม...

ข้อมูลเพิ่มเติม

9 ชั่วโมง 200 บาท

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้หลายท่านต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ทางสถาบันไอทีจีเนียสและทีมอาจารย์สอนที่ว่างๆ ก็เลยจัดคอร์สอบรมแบบออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัด...

ข้อมูลเพิ่มเติม

12 ชั่วโมง 500 บาท

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้หลายท่านต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ทางสถาบันไอทีจีเนียสและทีมอาจารย์สอนที่ว่างๆ ก็เลยจัดคอร์สอบรมแบบออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัด...

ข้อมูลเพิ่มเติม

12 ชั่วโมง 300 บาท

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้หลายท่านต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ทางสถาบันไอทีจีเนียสและทีมอาจารย์สอนที่ว่างๆ ก็เลยจัดคอร์สอบรมแบบออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัด...

ข้อมูลเพิ่มเติม

12 ชั่วโมง 300 บาท

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้หลายท่านต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ทางสถาบันไอทีจีเนียสและทีมอาจารย์สอนที่ว่างๆ ก็เลยจัดคอร์สอบรมแบบออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัด...

ข้อมูลเพิ่มเติม