Basic Python and Django framework

Basic Python and Django framework

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้หลายท่านต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ทางสถาบันไอทีจีเนียสและทีมอาจารย์สอนที่ว่างๆ ก็เลยจัดคอร์สอบรมแบบออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดอบรมฟรีไปบ้างแล้วในหลักสูตรด้าน Frontend กับ Angular Framework และ Backend ด้วย PHP 7 and MySQL Rest API ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ในรอบนี้จึงมาจัดอบรมภาษาโปรแกรมมิ่งฝั่ง Backend ด้วยภาษายอดนิยมอย่าง Python ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL และ Django framework ตัวเก่งของภาษานี้

ปกติราคาหลักสูตรนี้ด้วยระยะเวลาและเนื้อหาที่นำมาสอนจะมีราคาเต็มอยู่ประมาณ 5-6 พันบาท แต่ทางทีมงานของสถาบันนำมาสอนแบ่งปันให้ฟรีครับสำหรับ 50 ท่านแรก สำหรับท่านที่ 51-100 ราคา 300 บาท และท่านที่ 101 เป็นต้นไปราคา 500 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนทางสถาบันนำมาใช้อัพเกรดห้องอบรมต่อไปครับ

การอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการสอนสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม cisco webex conference และมีการบันทึกการอบรมส่งให้ดูย้อนหลังทั้งหลักสูตรครับ

อบรมออนไลน์ (สอนสด)
 • 24 - 26 เมษายน 2020
 • 12 ชั่วโมง

Python นับเป็นภาษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ด้วยความสามารถของตัวภาษาที่มีความหลากหลายครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการนำมาพัฒนา Web Application, Desktop App, IOT , AI , Machine learning เป็นภาษาที่มีความต้องการในตลาดการพัฒนาซอฟแวร์อย่างสูง ตัวภาษาเองเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในสายงานการเขียนโปรแกรม รูปแบบภาษาทำความเข้าใจง่าย เรีนนรู้ได้เร็ว มันจึงเป็นภาษาที่ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทั่วไป

Django เป็นหนึ่งเฟรมเวิร์คที่ได้รับความนิยมในการนำไปพัฒนาเว็บไซต์ระดับโลกมากมาย อาทิ Instagram, Pinterest, The Washington Times, Mozilla เป็นต้น ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน การใช้ Django framework นับว่าเป็นทางเลือกที่ดี

ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Python กับ Django framework ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในงาน หรือการศึกษาในลำดับขั้นสูงต่อไป

ภาพรวมหัวข้อการอบรม

 • การเตรียมเครื่องมือและสภาพแวดล้อม
 • พื้นฐานภาษา Python
 • จักฟังก์ชัน (function) และการสร้างฟังก์ชันใช้งาน
 • การเขียน Python ติดต่อฐานข้อมูล
 • การใช้งาน Git Version control ใน Python
 • รู้จัก Django framework เบื้องต้น
 • เข้าใจแนวทางการใช้งานและการเซ็ตอัพเริ่มต้น
 • สร้าง Django Template ได้
 • สามารถใช้ Django ติดต่อกับฐานข้อมูลทั่วไปได้
 • ทำงานกับแบบฟอร์มได้ เช่นการรับส่งค่า การ Validation
 • สามารถ Deploy Project ขึ้น Heroku หรือ Amazon AWS ได้

วันที่ 1

Module 1 การเตรียมเครื่องมือและสภาพแวดล้อม

 • การเลือกเวอร์ชั่นของ Python พร้อมการติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียน
 • แนะนำการติดตั้ง Python 2 Version ในเครื่องเดียวกัน
 • การติดตั้งเครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรม (Editor) โดยใช้ PyCharm
 • การตั้งค่าและ Configuration เครื่องมือก่อนเริ่มใช้งาน

Module 2 พื้นฐานภาษา Python

 • โครงสร้างการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
 • ตัวแปร การกำหนดค่าและชนิดข้อมูล
 • นิพจน์ ตัวดำเนินการ และตัวถูกดำเนินการ
 • เงื่อนไข การตัดสินใจ การควบคุมทิศทาง และการทำซ้ำ

Module 3 รู้จักฟังก์ชัน (function) และการสร้างฟังก์ชันใช้งาน

 • แนวทางการสร้างฟังก์ชันในภาษา Python
 • รูปแบบการสร้างฟังก์ชันที่มีการรับค่าแบบต่าง ๆ
 • การนำฟังก์ชันไปใช้งาน
 • การกำหนดขอบเขตของตัวแปรในฟังก์ชัน

วันที่ 2

Module 4 การเขียน Python ติดต่อฐานข้อมูล

 • ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL หรือ PostgreSQL
 • ลง Driver สำหรับ MySQL หรือ PostgresSQL
 • การติดตั้ง Module เชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานมูลใน Python
 • ทดสอบเรียกข้อมูลมาแสดงผลใน Console

Module 5 Learn Django framework

 • Starting to work with Django
 • Template & Static files
 • Jinja 2 Templating Engine
 • Django Models & Admin Site
 • Passing data between View and Template in Python
 • Class Based Views

วันที่ 3

Module 6 Apply Django framework to database

 • Forms and Authentication
 • Validation
 • CRUD MySQL
 • Error and Exception in Python

Module 7 Live Workshop and Deploy

 • Custom Django Admin Theme
 • Deploying Django Project to Heroku and Amazon AWS

ตัวอย่าง workshop ในหลักสูตรนี้

12 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท

ลงทะเบียนแล้ว

163 คน

สั่งซื้อวิดีโอบันทึกการอบรม
ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้