Basic JavaScript ES6 and jQuery

Basic JavaScript ES6 and jQuery

JavaScript นับเป็นภาษาที่ทรงพลังเป็นอย่างมากในสายงานนักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยในยุคสมัยใหม่นี้มีตัวภาษามีพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว มีเฟรมเวิร์ค (framework) ต่างๆ ออกมารองรับการทำงานมากมายให้เลือกใช้ แต่จุดสำคัญสำหรับนักพัฒนาทุกท่านไม่ใช่การเพียงการใช้เฟรมเวิร์คเหล่านั้นเป็น แต่สิ่งสำคัญคือเราควรจะมีพื้นฐานในตัวภาษา JavaScript ให้เพียงพอต่อการนำไปใช้งานกับเฟรมเวิร์คเหล่านั้น

ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงเป็นการปูพื้นฐานภาษา JavaScript กันตั้งแต่ต้น โดยออกแบบมาสำหรับมือใหม่ทุกๆ ท่าน ให้สามารถตามทันความสามารถใหม่ ๆ ใน JavaScript รุ่น 2015 หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ "ES6" ซึ่งมีความสามารถและมาตรฐานใหม่ๆ ออกมาค่อนข้างเยอะทีเดียว เราในฐานะนักพัฒนาจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานเหล่านี้ ในหลักสูตรยังมีการปูพื้นฐานการใช้งาน jQuery ซึ่งเป็น Library ยอดนิยมตลอดมา เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมด ถึงความเปลี่ยนแปลงจากยุคเก่าสู่ยุคใหม่ได้ดียึ่งขึ้น

ทางผมคาดหวังว่าเมื่อผู้อบรมจบหลักสูตรนี้ไปจะมีความเข้าใจในภาษา JavaScript ได้ดีขึ้นและนำไปต่อยอดกับงานในอนาคตต่อไปครับ

ปกติราคาหลักสูตรนี้ด้วยระยะเวลาและเนื้อหาที่นำมาสอนจะมีราคาเต็มอยู่ประมาณ 4,000 บาท แต่ทางทีมงานของสถาบันนำมาสอนแบ่งปันให้ฟรีครับสำหรับ 100 ท่านแรก สำหรับท่านที่ 101 เป็นต้นไปราคา 300 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนทางสถาบันนำมาใช้อัพเกรดห้องอบรมต่อไปครับ

การอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการสอนสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม cisco webex conference และมีการบันทึกการอบรมส่งให้ดูย้อนหลังทั้งหลักสูตรครับ

กำหนดการณ์อบรม

 • เริ่มวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:00-23.00
 • อบรมเฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง
 • ระยะเวลารวมทั้งหลักสูตร 12 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ (สอนสด)
 • 25 - 28 พฤษภาคม 2020
 • 12 ชั่วโมง

ภาพรวมหัวข้อการอบรม

พื้นฐาน JavaScript

 • แนะนำภาษา JavaScript
 • คอร์ (Core) หลักของตัวภาษา JavaScript
 • การใช้เครื่องหมายคำนวณต่าง ๆ
 • การเขียนเงื่อนไข ลูป ใน JavaScript
 • การใช้งานฟังก์ชันใน JavaScript
 • การจัดการกับ Array และ Object ใน JavaScript
 • การเขียน Event ใน JavaScript
 • การทำงานกับ JavaScript objects, methods and properties

พื้นฐาน ES6

 • การประกาศตัวแปรแบบใหม่ใน ES6
 • รู้จัก Arrow function ใน ES6
 • รู้จัก Object ใหม่ใน ES6
 • เรียนรู้ Template String รูปแบบใหม่ใน ES6
 • Rest and Spread และ Destructor
 • Default Parameter ในฟังก์ชัน
 • การใช้งาน Class ใน ES6
 • รู้จัก ES6 Module
 • Arrray และการจัดการ เช่น find/findIndex , Array Map, Array Filter, Reduceใน ES6
 • การเขียนโค๊ดแบบ Async ด้่วย Callback
 • การเขียนโค๊ดแบบ Async ด้วย Pomise
 • การเรียกใช้งาน API ด้วย Fetch
 • การใช้งาน Bind
 • แนะนำทำความรู้จัก babel
 • แนะนำการใช้งาน Webpack

พื้นฐานการใช้งาน jQuery

 • jQuery Fundamental
 • ทำไมต้องใช้งาน jQuery
 • การนำ jQuery เข้ามาใช้งานใน project
 • jQuery Selector
 • Interacting with DOM
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ DOM
 • การทำงานกับ node ลูก
 • การกำหนดค่า properties หรือ attributes ให้กับ node ใดๆ
 • การกำหนด Style
 • Event handler
 • Handling Events
 • Click Event
 • Change Event
 • Bind function
 • Hover Event
 • Module 5 jQuery UI
 • การใช้งาน jquery UI เยื้องต้น
 • Style and Themes
 • Options
 • Events
 • Method
 • jQuery Navigator
 • DropDown Menu
 • Breadcrumbs
 • Tree

12 ชั่วโมง

ราคา 300 บาท

ลงทะเบียนแล้ว

308 คน

สั่งซื้อวิดีโอบันทึกการอบรม
ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้