PHP 7 and MySQL Restful API

PHP 7 and MySQL Restful API

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้หลายท่านต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ทางสถาบันไอทีจีเนียสและทีมอาจารย์สอนที่ว่างๆ ก็เลยจัดคอร์สอบรมแบบออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดอบรมฟรีไปบ้างแล้วในหลักสูตรด้าน Frontend กับ Angular Framework

ในรอบนี้จึงมาจัดอบรมภาษาโปรแกรมมิ่งฝั่ง Backend อย่าง PHP 7 ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL เพื่อใช้ในการพัฒนา Web Service หรือ Web API ด้วยเทคนิค Restful API

ปกติราคาหลักสูตรนี้ด้วยระยะเวลาและเนื้อหาที่นำมาสอนจะมีราคาเต็มอยู่ประมาณ 5,000 บาท แต่ทางทีมงานของสถาบันนำมาสอนแบ่งปันให้ฟรีครับสำหรับ 50 ท่านแรก สำหรับท่านที่ 51 เป็นต้นไป จะขอเก็บค่าธรรมเนียมกันเล็กน้อย ถือว่าเป็นการช่วยกันแบ่งเบาค่าอัพเกรดห้องที่พวกเราใช้อบรมแล้วกันครับ คนละ 300 บาท ไม่ได้ต้องการหากำไรจากหลักสูตรนี้แต่อย่างใดครับ

การอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการสอนสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม cisco webex conference และมีการบันทึกการอบรมส่งให้ดูย้อนหลังทั้งหลักสูตรครับ

อบรมออนไลน์ (สอนสด)
 • 18 - 19 เมษายน 2020
 • 12 ชั่วโมง

Representational state transfer หรือ REST คือการสร้าง Web Service ชนิดหนึ่งที่ใช้สื่อสารกันบน Internet ใช้หลัการแบบ Stateless  คือไม่มี Session ซึ่งต่างจาก Web Service แบบอื่นเช่น WSDL และ SOAP การทำงานของ RESTful Web Service  จะอาศัย URI/URL ของ request เพื่อค้นหาและประมวลผลแล้วตอบกลับไปในรูป XML, HTML, JSON  โดย response ที่ตอบกลับจะเป็นการยืนยันผลของคำสั่งที่ส่งมา และสามารถพัฒนาด้วยภาษา programming ได้หลากหลาย คำสั่งก็จะมีตาม HTTP verbs ซึ่งก็คือ GET, POST, PUT, DELETE

ในหลักสูตรนี้จะใช้ภาษา PHP ซึ่งเป็นภาษาฝั่ง Backend Programming ที่ได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์สร้าง Web API แบบ Restful โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงตั้งแต่พื้นฐานการใช้ตัวภาษาในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL และนำมาประยุกต์เขียน API ด้วยเทคนิคต่างๆ โดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้แนวทางที่ถูกต้อง พร้อมตัวอย่างการเขียน Restful API ในโปรเจ็กต์จริง ในการทำงานจริง ที่ผู้สอนมีประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดให้นำไปฝึกฝนและต่อยอดในงานของตนเองได้เป็นอย่างดี

Module 1: รู้จัก REST & Restful

 • Rest คืออะไร
 • HTTP คืออะไร
 • ความแตกต่างระหว่าง REST และ RESTful
 • ความแตกต่างของ HTTP1 และ HTTP2
 • รู้จัก Http Status Message ต่างๆ
 • รู้จัก Http Headers แบบต่าง ๆ

Module 2: ดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องมือสำหรับการพัฒนา RESTful API ด้วย PHP & MySQL

 • ติดตั้ง XAMPP สำหรับใช้งาน PHP & MySQL
 • ดาวน์โหลดและติดตั้ง Composer
 • ดาวน์โหลดและติดตั้ง Virtual Box
 • ดาวน์โหลดและติดตั้ง Vagrant
 • ดาวน์โหลดและติดตั้ง Visual Studio Code พร้อมส่วนเสริมที่จำเป็น
 • ดาวน์โหลดและติดตั้ง Git
 • ดาวน์โหลดและติดตั้ง NodeJS และ NPM
 • ดาวน์โหลดและติดตั้ง Postman สำหรับไว้ทดสอบ API

Module 3: Building Api Website

 • Creating Components
 • Creating Pages
 • Cleaning The URL
 • Creating Database
 • Creating Database Class
 • Creating Forms Class
 • Creating Helper Class
 • Creating Apiusers Model Class
 • Creating Apiusers Website Register
 • Creating Apiusers Website Login

Module 4: Building API Endpoints

 • Creating API User Model
 • API End Point Create User
 • API User Check User Credentials Endpoint
 • API Article Model
 • API CreateArticle Endpoint
 • API EditArticle Endpoint
 • API DeleteArticle Endpoint
 • API Get Latest Articles Endpoint
 • API Categories Model
 • API GetCategories Endpoint
 • API GetCategoryList Endpoint
 • API GetArticlesByCategories Endpoint

Module 5: Consuming API Building Single Page Application

 • Setting Up Template
 • Styling Auth Form
 • Setting Up Template
 • Styling Template
 • Making Template Interactive
 • User Registration Process
 • Testing Registration Process
 • User Login Process
 • Testing Login
 • User Logout Process
 • Create Article UI
 • Get Category
 • Testing Get Categories
 • Get Category List
 • Get Category List Testing

Module 6: Working With Basic Auth

 • Basic Auth Process
 • Setting Up Basic Auth Template
 • Handling_Basic_Auth_At_Endpoint
 • Handling_Basic_Auth_At_Endpoint Testing
 • Implementing Basic Auth To Endpoint

Module 7: Working with PHP & JWT (JSON Web Tokens)

 • What is JWT
 • Setting up JWT Template
 • Generating JWT Token
 • Checking JWT Token
 • Handling JWT At EndPoint
 • Consuming And Testing JWT

Module 8: Guzzle Basic & Request

 • What is Guzzle
 • Guzzle Installation Basic Request
 • Guzzle Request
 • Guzzle Asynchronous Request
 • Guzzle Concurrent Request
 • Guzzle Sending Query String
 • Guzzle Sending Request Data

12 ชั่วโมง

ราคา 300 บาท

ลงทะเบียนแล้ว

250 คน

สั่งซื้อวิดีโอบันทึกการอบรม
ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้