PHP OOP and CodeIgniter Framework

PHP OOP and CodeIgniter Framework

PHP นับเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งเก่าแก่ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนปัจจุบันเว็บแอพต่างๆ ก็ยังมีการใช้ PHP ในการพัฒนาอยู่จำนวนมาก หนึ่งใน CMS ยอดนิยมอย่าง WordPress เองก็ยังคงใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบของตนเองอยู่เช่นกัน แม้ว่าตัว PHP เองจะมีภาษาอื่นๆ เข้ามาทดแทนได้บ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Node.JS , Golang , Python หรือ .Net Core แต่สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงมืออาชีพหลายคนก็ยังคงเลือกใช้ PHP อยู่ด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิ ความเรียบง่ายในการพัฒนา ความถนัดของทีม ความพร้อมของสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น Web Server, Hosting ต่างๆ ที่รองรับและจัดหาได้ค่อนข้างง่าย

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้งาน PHP ในงานจริง ด้วยรูปแบบเขียนแบบ object oriented programming (OOP) ซึ่งเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้การเขียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดยจะแนะนำตั้งแต่พื้นฐาน OOP ใน PHP 7.x ไปจนถึงการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลยอดนิยมอย่าง Microsoft SQL Server (MS SQL) และ MySQL หรือ MariaDB ที่หลายคนคุ้นเคยด้วย

โดยเนื้อหายังมีการพาประยุกต์ใช้งานผ่าน PHP Framework ยอดนิยมในตำนานอย่าง CodeIgniter ที่นับได้ว่าเป็น Framework เก่าแก่ที่ยังมีความนิยมอยู่พอตัว ด้วยความเรียบง่าย ประสิทธิภาพดี รองรับตั้งแต่ PHP 5 มาถึง PHP 7 และปิดท้ายด้วยการเขียน Rest API สำหรับการนำไปต่อยอดเรียกใช้ข้อมูลผ่าน Web Service หรือ Mobile App ต่างๆ ในอนาคตต่อไป

ปกติราคาหลักสูตรนี้ด้วยระยะเวลาและเนื้อหาที่นำมาสอนจะมีราคาเต็มอยู่ที่ 4,500 บาท แต่ทางทีมงานของสถาบันนำมาจัดราคารุ่นออนไลน์ ด้วยราคาพิเศษ

((( เปิดลงทะเบียนพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)))

 • สำหรับ 50 ท่านแรกราคา 400 บาท
 • ลำดับที่ 51-100 ราคา 500 บาทเท่านั้นครับ
 • ลำดับที่ 101 เป็นต้นไปที่ราคา 600 บาทเท่านั้นครับ

โปรโมชั่น นักเรียนเก่าทุกท่าน รับส่วนลดไปเลย 50% จ่ายเพียงครึ่งราคา

เงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนเก่าเคยลงทะเบียนอบรมหลักสูตรออนไลน์ใดๆ ก็ได้
 • ลงทะเบียนได้ลำดับที่แล้วชำระเพียงครึ่งราคาของลำดับที่ได้
 • แนบสลิปหลักฐานการชำระหลักสูตรที่ผ่านมา (หลักสูตรใดๆ ก็ได้) พร้อมสลิปชำระของคอร์สนี้
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 27 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น หลังจากนั้นเป็นราคาปกติ
 • หากต้องการชำระในนามบริษัท และต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ต้องชำระราคาเต็ม (4,500 บาท)

การอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการสอนสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม cisco webex conference และมีการบันทึกการอบรมส่งให้ดูย้อนหลังทั้งหลักสูตรครับ

กำหนดการณ์อบรม

 • วันที่ 28-30 เมษายน เวลา 13:00-17.00 น.
 • อบรมรวม 3 วัน เฉลี่ยวันละ 4 ชั่วโมง
 • ระยะเวลารวมทั้งหลักสูตร 12 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ (สอนสด)
 • 28 - 30 เมษายน 2021
 • 12 ชั่วโมง

ภาพรวมหัวข้อการอบรม

 • Module 1: การเตรียมเครื่องมือและสภาพแวดล้อม
 • Module 2: พื้นฐาน PHP 7 แบบ OOP
 • Module 3: การเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบ OOP ด้วย PDO
 • Module 4: การเชื่อมต่อและทำงานกับฐานข้อมูล MS SQL Server
 • Module 5: การเชื่อมต่อและทำงานกับฐานข้อมู MySQL/Maria DB
 • Module 6: การใช้งาน CodeIgniter 3 Framework
 • Module 7: การออกแบบและเขียน Rest API ด้วย CodeIgniter 3
 • Module 8: การ Deployed PHP ไปยัง Hosting ต่างๆ

รายละเอียดหลักสูตร

Module 1: การเตรียมเครื่องมือและสภาพแวดล้อม

 • การติดตั้ง VS Code Editor และ Extension ที่จำเป็น
 • การติดตั้งตัวแปล PHP และฐานข้อมูลที่ต้องการ
 • การติดตั้ง Git Version Control
 • การติดตั้ง Composer สำหรับจัดการ Package Manager
 • การติดตั้ง Postman สำหรับทดสอบ Rest API

Module 2: พื้นฐาน PHP 7 แบบ OOP

 • เหตุผลที่ต้องเขียนโปรแกรมในแบบ OOP ข้อดีข้อเสียและความแตกต่างกับแบบ Top-Down ทั่วไป
 • การ Design Class ในเบื้องต้นหลักการคิดที่เป็นแบบ Object
 • ทำความรู้จักและใช้งาน Constructor และ Destructor
 • หลักการสืบทอด และความสัมพันธ์ของ Class ในรูปแบบต่างๆ
 • ลักษณะของ Class และ Method ที่เป็น Static
 • ความสำคัญของการใช้ final keyword และอธิบายลักษณะของการระบุ final Class และ final Method
 • ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน interface ข้อแตกต่างระหว่าง abstract class กับ interface และพูดถึง Polymorphism ในเรื่องของการทำ Overriding

Module 3: การเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบ OOP ด้วย PDO

 • อธิบายการใช้งาน PDO ประโยชน์ของการใช้งาน
 • อธิบายเกี่ยวกับ concept ของ ORM และข้อดีของการใช้งาน ORM
 • หลักการใช้งานตัว PHP Active Record ในเบื้องต้น ซึ่ง Active Record จะเป็น ORM ที่ลอกเลียนความสามารถมาจาก Active Record ใน Rails

Module 4: การเชื่อมต่อและทำงานกับฐานข้อมูล MS SQL Server

 • การเตรียมฐานข้อมูล MS SQL Server ให้พร้อมใช้งาน
 • การ Setup extension ที่จำเป็นใน PHP สำหรับเรียกใช้งาน MS SQL Server
 • เขียน Class เชื่อมต่อ MS SQL Server ด้วย PHP PDO
 • ทดสอบเขียน CRUD ฐานข้อมูล MS SQL Server พื้นฐาน

Module 5: การเชื่อมต่อและทำงานกับฐานข้อมู MySQL/Maria DB

 • การเตรียมฐานข้อมูล MySQL/Maria DB ให้พร้อมใช้งาน
 • เขียน Class เชื่อมต่อ MySQL/Maria DB ด้วย PHP PDO
 • ทดสอบเขียน CRUD ฐานข้อมูล MySQL/Maria DB พื้นฐาน

Module 6: การใช้งาน CodeIgniter 3 Framework

 • แนะนำภาพรวมการทำงานของ CodeIgniter 3 Framework
 • การเตรียมสภาพแวดล้อมเครื่องให้รองรับ CodeIgniter 3 Framework
 • เรียนรู้การ ติดตั้ง CodeIgniter อย่างถูกต้อง
 • เรียนรู้โครงสร้างของ CodeIgnter framework
 • แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ MVC
 • การใช้ CodeIgniter เชื่อมต่อฐานข้อมูล MS SQL Server และ MySQL/MariaDB
 • เรียนรู้การเรียกใช้งาน Library ต่าง ๆ ใน CodeIgniter Framework

Module 7: การออกแบบและเขียน Rest API ด้วย CodeIgniter 3

 • แนะแนวทางออกแบบ Rest API ใน CodeIgniter พื้นฐาน
 • สร้างฐานข้อมูลสำหรับทดสอบ API
 • การ Config ไฟล์ Rest API ใน CodeIgniter 3
 • การสร้าง libraries files
 • การเขียนส่วนของ API Controller
 • การทดสอบ API ด้วยโปรแกรม Postman

Module 8: การ Deployed PHP ไปยัง Hosting ต่างๆ

 • แนวทางการเผยแพร่เว็บไซต์ PHP บน Share Hosting
 • แนวทางการเผยแพร่เว็บไซต์บน Clound hosting เช่น Heroku
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอในการ Deployed Project PHP

12 ชั่วโมง

ราคา 600 บาท

ลงทะเบียนแล้ว

171 คน

สั่งซื้อวิดีโอบันทึกการอบรม
ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้