Laravel 7 with Vue.js Workshop

Laravel 7 with Vue.js Workshop

หลักสูตรนี้ผมตั้งใจออกแบบมาให้สำหรับ ผู้ที่มีพื้นฐานการพัฒนาเว็บแอพมาบ้างเล็กน้อย อาจเขียน php มาบ้างแล้ว แต่ยังไม่เคยใช้ framework มาก่อนหรือใช้ framework อื่นๆ อยู่แต่อยากลองมาศึกษาตัว Laravel ดูบ้างก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ด้วยความที่ Laravel นั้นถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการทำโปรเจ็กต์ตั้งแต่เล็กๆ ไปจนขนาดใหญ่ คนเดียวหรือทำงานร่วมกับทีมได้อย่างลงตัว

ตัว Laravel framework ยังทำงานร่วมกับ Vue.js ได้อย่างเหมาะเจาะเพราะทางผู้พัฒนาออกแบบมาให้รองรับกันตั้งแต่เริ่ม ดังนั้นผู้เริ่มต้นที่อยากทำเว็บแอพให้ครอบคลุมทั้งฝั่ง frontend และ backend การเลือกใช้ Laravel จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการเรียนรู้ในการนำไปต่อยอดในอนาคต

ในหลักสูตรนี้จะ Overview ฟีเจอร์พื้นฐานของ Laravel และ Vue.js ให้กับมือใหม่ และพาทำ Workshop ร่วมกันระหว่าง 2 Framework นี้โดยตัว Workshop ที่ทำจะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานความสามารถของ Laravel และ Vue.js ที่น่าสนใจมากมายอาทิ การทำระบบ Authentication Login/Register , การทำ Realtime Dashboard , การใช้งาน Google Firebase, การเขียน API ร่วมกับ GraphQL เป็นต้น

ทางผมคาดหวังว่าเมื่อผู้อบรมจบหลักสูตรนี้ไปจะสามารถเริ่มต้นโครงการของตัวเองด้วย Laravel ร่วมกับ Vue.js ได้และนำไปต่อยอดกับงานในอนาคตต่อไปครับ

ปกติราคาหลักสูตรนี้ด้วยระยะเวลาและเนื้อหาที่นำมาสอนจะมีราคาเต็มอยู่ประมาณ 9,000 พันกว่าบาท แต่ทางทีมงานของสถาบันนำมาสอนแบ่งปันให้ฟรีครับสำหรับ 50 ท่านแรก สำหรับท่านที่ 51-100 ราคา 600 บาท และท่านที่ 101 เป็นต้นไปราคา 1,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนทางสถาบันนำมาใช้อัพเกรดห้องอบรมต่อไปครับ

การอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการสอนสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม cisco webex conference และมีการบันทึกการอบรมส่งให้ดูย้อนหลังทั้งหลักสูตรครับ

กำหนดการณ์อบรม

 • เริ่มวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00 - 23.00 น.
 • อบรมสัปดาห์ละ 3 วัน เพื่อเว้นให้กลับไปทบทวนและทำ workshop ที่มอบหมาย
 • อบรมเฉลี่ยวันละ 4 ชั่วโมง
 • จบหลักสูตรภายใน 31 พฤษภาคม 2563
 • วันเวลาระหว่างอบรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้สอนและผู้เรียน
 • ระยะเวลารวมทั้งหลักสูตร 36 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ (สอนสด)
 • 16 - 31 พฤษภาคม 2020
 • 36 ชั่วโมง

ภาพรวมหัวข้อการอบรม

พื้นฐานการใช้งาน PHP Laravel 7 Framework

 • การทำงานกับ Routes , Controller, Views, Blade Template
 • พื้นฐานการทำงานกับฐานข้อมูล ด้วย Laravel 7
 • การเขียน Raw SQL Queries ใน Laravel 7
 • การทำงานกับ Database Eloquent / ORM
 • การทำงานกับฐานข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์ในตาราง Eloquent Relationships
 • การใช้ Eloquent เขียน CRUD (สร้าง อ่าน เพิ่ม ลบ) ในฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ
 • การตรวจสอบฟอร์ม (Forms and Validations) ใน Laravel 7
 • การทำงานกับ Model ใน Laravel 7
 • รู้จักและทำงานกับ Middleware
 • รู้จักและทำงานกับ Sessions ใน Laravel 7
 • การใช้งานฟังก์ชันส่งอีเมล์ (Sending Email / API) ใน Laravel 7
 • การใช้งาน Git , Github Version Control กับ Laravel 7
 • การเขียน Authentication (ทำระบบ Login, Register) ใน Laravel 7
 • การออกแบบรายงาน และกราฟ (chart) ต่างๆ ด้วย Larvel 7
 • การสร้าง Realtime Dashboard ด้วย Laravel 7 เชื่อมต่อกับ Google Firebase
 • การเขียน API ด้วย Laravel
 • การทำงานร่วมกับ GraphQL

พื้นฐานการใช้งาน Vue.js Framework ร่วมกับ Laravel

 • เรียนรู้โครงสร้างโปรเจ็กต์ของ Vue.js กับ Laravel
 • เรียนรู้ Component , props, one way data flow, computed propertie ใน Vue.js
 • เรียนรู้ Conditional rendering ใน vue.js (v-fi)
 • เรียนรู้ List rendering ใน vue.js (v-else)
 • เรียนรู้การใช้ Vuex จัดการ State
 • Workshop การสร้าง Blog ด้วย Laravel
 • Workshop การสร้างระบบตะกร้าสินค้า (Ecommerce) ร่วมกับ Vue.js
 • การนำโปรเจ็กต์ Laravel 7 ไปใช้งานจริงบน hosting (Deploying our app to a shared hosting account)

รายละเอียดหลักสูตร

Module 1: บทนำ

 • แนะนำให้รู้จัก Laravel และแนวทางการเขียนแบบ MVC
 • แนะนำเว็บไซต์สำหรับอ้างอิง และเอกสารประกอบการใช้งาน

Module 2: การติดตั้ง Laravel 7 บนระบบปฎิบัติการ  Windows

 • การติดตั้ง PHP และปรับแต่งสภาพแวดล้อมสำหรับการทำงาน
 • การติดตั้ง IDE ที่ใช้เขียนโปรแกรม เช่น VS Code , Sublime Text หรือ ATOM
 • การติดตั้ง Composer
 • การติดตั้ง Git
 • แนะนำความสามารถและสิ่งใหม่ ๆ ใน Laravel 7
 • การเริ่มต้นสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ด้วย Laravel 7
 • การตั้งค่า Virtual Hosts
 • การเปิดโปรเจ็กต์ Laravel 7 ใน IDE

Module 3: การติดตั้ง Laravel 7 บนระบบปฎิบัติการ MacOS

 • การติดตั้ง PHP และปรับแต่งสภาพแวดล้อมสำหรับการทำงาน
 • การติดตั้ง IDE ที่ใช้เขียนโปรแกรม เช่น VS Code , Sublime Text หรือ ATOM
 • การติดตั้ง Composer
 • การเริ่มต้นสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ด้วย Laravel 7
 • การตั้งค่า Virtual Hosts
 • การเปิดโปรเจ็กต์ Laravel 7 ใน IDE

Module 4: พื้นฐานการทำงานกับ Routes ใน Laravel 7

 • แนะนำโครงสร้างของ Laravel 7
 • แนะนำการสร้างและทำงานกับ Routes
 • Routes แบบมีการกำหนด parameter
 • Routes แบบมีการจัด Group
 • การตั้งชื่อแฝงใน Routes และการนำไปใช้งาน

Module 5: พื้นฐานการทำงานกับ Controllers ใน Laravel 7

 • การสร้ง Controllers
 • รู้จัก Routing Controllers
 • การส่งข้อมูลผ่าน Controller
 • การสร้าาง Resources Controller

Module 6: พื้นฐานการทำงานกับ Views ใน Laravel 7

 • สร้าง Views และ ปรับแต่งการทำงาน
 • การส่งข้อมูลผ่าน Views จาก Controler หรือ Routes
 • การแสดงผล Assest เช่น รูปภาพ ไฟล์ต่างๆ ใน Views

Module 7: การทำงานกับ Blade Templating ใน Laravel 7

 • การสร้าง Master layout template เพื่อไปใช้งานซ้ำ
 • แนะนำฟีเจอร์ใหม่ๆ ใน Blade template ของ Laravel 7

Module 8: พื้นฐานการทำงานกับฐานข้อมูล (database)

 • การตั้งค่าไฟล์ config ฐานข้อมูลเริ่มต้น
 • รู้จักการสร้างและทำงานกับ Migration
 • สร้าง Migration และลบทิ้ง
 • เพิ่มคอลัมน์ในตารางที่สร้างไว้แล้วด้วย Migration
 • คำสั่งเพิ่มเติมที่สำคัญใน Migration

Module 9: การเขียน Raw SQL Queries ใน Laravel 7

 • การเพิ่มข้อมูลใหม่ด้วย SQL
 • การอ่านข้อมูลมาแสดงผลด้วย SQL
 • การแก้ไขข้อมูลด้วย SQL
 • การลบข้อมูลด้วย SQL
 • การกำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลด้วย SQL

Module 10: การทำงานกับ Database Eloquent / ORM

 • การอ่านข้อมูลมาใช้งาน (reading data)
 • การข้อมูลโดยกำหนดเงื่อนไขการค้นหาแบบต่างๆ
 • รูปแบบการค้นหาข้อมูลแบบอื่นๆ
 • การเพิ่มและบันทึกข้อมูล
 • การอัพเดทข้อมูลด้วย Eloquent
 • การลยข้อมูลด้วย Eloquent
 • การทำ Soft Deleting / Trashing
 • Retrieving deleted / trashed records
 • Restoring deleted / trashed records
 • Deleting a record permanently

Module 11: การทำงานกับฐานข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์ในตาราง Eloquent Relationships

 • One to One relationship
 • The inverse relation
 • One to many relationship
 • Some random tips
 • Many to many relations
 • Querying intermediate table
 • Has many through relation
 • Polymorphic relation
 • Polymorphic relation the inverse
 • Polymorphic relation many to many
 • Polymorphic relation many to many - retrieving
 • Polymorphic relation many to many - retrieving owner

Module 12: การใช้ Eloquent เขียน CRUD (สร้าง อ่าน เพิ่ม ลบ) ในฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ

 • Database - Eloquent One to One Relationship CRUD
 • Database - Eloquent One to Many Relatonship CRUD
 • Database - Eloquent Many to Many Relationship CRUD
 • Database - Eloquent Polymorphic Relationship CRUD
 • Database - Eloquent Polymorphic Many to Many Relationship CRUD

Module 13: การตรวจสอบฟอร์ม (Forms and Validations) ใน Laravel 7

 • Setting up views and routes
 • Setting the markup for create
 • Setting up the controller and view
 • Persisting data to database
 • Reading data
 • Showing individual posts and updating
 • Preparing the edit view and setting up the token
 • Editing records and redirecting
 • Deleting

Module 14: การทำงานกับ Model ใน Laravel 7

 • Dates
 • Accessors
 • Mutators
 • Query Scope

Module 15: รู้จักและทำงานกับ Middleware

 • Create a new laravel installation (challenge)
 • Registering a new middleware and using it
 • A more practical way to use middlewares roles, migration and relations setup
 • A more practical way to use middlewares  Custom method

Module 16: รู้จักและทำงานกับ Sessions ใน Laravel 7

 • Setting and reading sessions
 • Global session function deleting
 • Flashing data

Module 17: การใช้งานฟังก์ชันส่งอีเมล์ (Sending Email / API) ใน Laravel 7

 • New laravel installation
 • Overview on mailgun
 • Email verification
 • Configuration
 • Sending email
 • Custom domain

Module 18: การใช้งาน Git , Github Version Control กับ Laravel 7

 • Git intro
 • Git Installation
 • Git commands
 • Branches
 • Creating repositories on Github
 • Git settings
 • Cloning and pushing to Github
 • Pull request and pulling changes
 • Contributing to the project

Module 19: Authentication (ทำระบบ Login, Register) ใน Laravel 7

 • Database connection and migrations
 • Login creation overview
 • Register creation overview
 • Retrieving authenticated user data
  • Module 20: Realtime Dashboard ด้วย Laravel 7 เชื่อมต่อกับ Google Firebase

   • Connect Laravel with Firebase Real Time Database
   • What is Firebase
   • Prerequisites
   • How to Setup Firebase
   • Generate the API Key
   • Laravel Composer Require
   • Firebase Database
    • Module 21: การเขียน API ด้วย Laravel 7

     • Database, Models, Migrations, Seeders, Queries, API testing, HTTP requests
     • Setting up database
     • Model and migrations
     • Routes and model all() method
     • API testing in Postman
     • Using Model::find() and mandatory/optional route parameters
     • Using Model::findOrFail() and Accept header
     • Making HTTP requests with Axios
     • CSS Flexbox and Bootstrap utility classes

     Module 22: การทำงานร่วมกับ GraphQL ใน Laravel 7

     • GraphQL Basics
     • The Schema Definition Language - SDL
     • Types, Scalar Types and Custom Types
     • Input, Enum and Interface
     • Queries, Mutations and Subscriptions

     Module 23: การสร้าง Blog APIs ร่วมกับการใช้งาน GraphQL

     • Database Design - Blog API
     • Database Implementation with Laravel - Blog APIs
     • Create SDL - Blog APIs
     • LightHouse Basics - Directives
     • LightHouse Basics - Types Directives
     • LightHouse Basics - Queries Directive
     • LightHouse Basics - Mutations Directives
     • LightHouse Basics - Using GraphQL Playground
     • LightHouse Basics - Authorization and Authentication

     Module 24: พื้นฐานการใช้งาน Vue.js Framework ร่วมกับ Laravel

     • เริ่มต้นติดตั้ง Vue.js
     • เรียนรู้โครงสร้างโปรเจ็กต์ของ Vue.js กับ Laravel
     • เริ่มต้น
     • Fallback route in Laravel
     • Installing and setting up Vue Router
     • HTML5 history mode in Vue Router
     • Vue component registration (global/local) and Index component
     • Router Link component and routing inside a Vue application
     • Bootstrap, styling and Laravel Mix
     • v-bind, v-bind shorthand and named Vue routes

     Module 25: Vue.js พื้นฐานเพิ่มเติม

     • Component , props, one way data flow, computed propertie ใน Vue.js
     • Conditional rendering ใน vue.js (v-fi)
     • List rendering ใน vue.js (v-else)
     • รู้การใช้ Vuex จัดการ State

     Module 26: Workshop การสร้างระบบตะกร้าสินค้า (Ecommerce) ร่วมกับ Vue.js

     • การเตรียม Resource ต่างๆ
     • การขึ้น Project Laravel ใหม่
     • การติดตั้ง Vue.js เข้ามาใน Laravel
     • การเขียน API สำหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
     • การเขียน Vue.js เรียกใช้งาน API
     • ทดสอบทำระบตะกร้าสินค้า การ Checkout แบบ SPA ด้วย Vue.js

     Module 27: Workshop การสร้าง Blog ด้วย Laravel 7

     • การสร้างโปรเจ็กต์ใหม่
     • การ Config ค่าเริ่มต้น
     • การสร้างชุด Template
     • การ Config เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
     • การสร้างส่วนของ Post ใน Blog
     • การสร้างหมวดหมู่ (Category) ของ Blog
     • การสร้างและจัดการส่วนสื่อต่าง ๆ (Media) ใน blog
     • การเขียนส่วน Comment ของ Blog
     • ฟีเจอร์เสริมอื่นๆ เช่นการปรับแต่ง url การแบ่งหน้าเพจ การใส่รูปโปรไฟล์

     Module 28: การนำโปรเจ็กต์ Laravel 7 ไปใช้งานจริงบน hosting (Deploying our app to a shared hosting account)

     • แนะนำการตั้งค่าริ่มต้น
     • SSH - WINDOWS OS
     • SSH - MAC OS
     • Module installation and PHP version
     • Composer install
     • Laravel installer
     • Uploading project
     • Configuring our environment file
     • Our app live on the web
     • Loging in
     • Displaying images
     • Deleting images
     • Setting up production settings

36 ชั่วโมง

ราคา 1,000 บาท

ลงทะเบียนแล้ว

214 คน

สั่งซื้อวิดีโอบันทึกการอบรม
ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้