ไขปัญหาการใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล

ไขปัญหาการใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล

คุณเคยประสบปัญหาเช่นนี้หรือไม่ มีคำสั่งที่นิยมใช้งานบ่อย ๆ แต่ต้องเสียเวลาคลิกหลายขั้น ไม่รู้ว่าจะนำคำสั่งดังกล่าวขึ้นมามาแสดงบนแถบเครื่องมือลัดคำสั่งอย่างไร ต้องการกำหนดให้แบบอักษรที่นิยมใช้เป็นแบบอักษรเริ่มต้นให้กับโปรแกรมหรือแฟ้มแต่ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร ต้องการป้อนข้อมูลเดียวกันลงในกลุ่มเซลล์ต่างกันแต่ต้องเสียเวลาคัดลอกแล้ววาง สร้างการคำนวณแล้วพบว่าให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ต้องเสียเวลาใช้เครื่องคิดเลขตรวจสอบอีก ส่งแฟ้มไปให้เพื่อนร่วมงานช่วยป้อนข้อมูลแล้วพบว่ามักป้อนข้อมูลที่มีค่าเกินความเป็นจริง และอื่น ๆ

หากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่สำเร็จและไม่ทราบว่ามีวิธีแก้ไขอย่างไร ขอเชิญคุณเข้าอบรมหลักสูตร “ไขปัญหาการใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล” หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งานรวมถึงลูกเล่นเทคนิคการโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์การใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซลมายาวนาน

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งานไมโครซอฟต์เอ็กเซล
 • แนะนำลูกเล่นการใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซลเพื่อลดระยะเวลาการสร้างผลงานจากเดิมหลายชั่วโมงให้เสร็จเร็ว
 • ผู้ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเป็นประจำ
 • ผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประยุกต์ใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซลเลียนแบบฐานข้อมูล หรือหลักสูตรประยุกต์ใช้สูตรและฟังก์ชันในไมโครซอฟต์เอ็กเซล
 • กลุ่มผู้สนใจทั่วไป
 • มีพื้นฐานการใช้งาน Windows เบื้องต้น
 • มีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Office มาบ้าง
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,000 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,600 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 1. การนำคำสั่งที่ใช้งานบ่อย ๆ มาแสดงบนแถบเครื่องมือ Quick Access
 2. การกำหนดแบบอักษรเริ่มต้นให้กับโปรแกรมหรือแฟ้ม
 3. การกำหนดโฟลเดอร์เริ่มต้นสำหรับจัดเก็บแฟ้ม
 4. การป้อนข้อมูลเดียวกันลงในเซลล์เป้าหมายซึ่งกระจายอยู่ต่างที่พร้อมกันในครั้งเดียวโดยไม่นำฟอร์แมตมาด้วย
 5. เคล็ดการสร้างการคำนวณและการตรวจสอบผลลัพธ์ของการคำนวณ
 6. เทคนิคการโคลนนิ่งสูตร การย่อสูตร
 7. การจำกัดช่วงข้อมูลที่สามารถป้อนลงในเซลล์ได้
 8. การเน้นกลุ่มเซลล์ข้อมูลที่ตกอยู่ในเงื่อนไข
 9. การเลือกกลุ่มเซลล์ด้วยมีเงื่อนไขต่าง ๆ
 10. การจัดรูปแบบการแสดงผลตัวเลขต่าง ๆ เช่น หลังป้อนจำนวนเงินลงในเซลล์จะข้อความ “บาท” ปิดท้ายปรากฏขึ้นซึ่งสามารถนำตัวเลขไปคำนวณต่อได้ การจัดตัวเลขให้แสดงผลเป็นเลขไทย
 11. การอ่านรหัสการจัดรูปแบบ
 12. การป้องกันไม่ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลลงเซลล์ที่มีการคำนวณ
 13. เทคนิคการสรุปผลแบบอ้างอิง 3 มิติ (3-D Reference) และการรวบรวมผลโดยแหล่งข้อมูลที่อยู่ต่างตำแหน่ง มาสร้างเป็นตารางใหม่แบบอัตโนมัติ (Consolidation)
 14. เทคนิคเปิดแฟ้มปลายทางที่มีสูตรเชื่อมโยงข้อมูลจากแฟ้มอื่นแบบไม่ต้องตอบยืนยันปรับปรุงความทันสมัย
 15. เทคนิคการออกแบบตารางจัดเก็บข้อมูล ตารางรายงานผล เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
 16. เทคนิคการอ่านตัวเลขไปเป็นข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
07/02/2020 15:46:14