Basic Android Programming

Basic Android Programming

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะทำการพัฒนาโปรแกรมบน Android แม้ว่าจะไม่เคยเขียนโปรแกรมบน  Android มาก่อน ในหลักสูตรจะทำการปูพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนรู้จักเครื่องมือ SDK ในการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมบน Android ขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาและการต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองโดยผู้เรียนจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Java รวมถึงเรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมบน Android รวมถึงพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน Android ในขั้นต่อ ๆ ไป

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อให้เข้าใจหลักการพัฒนาและการเขียนโปรแกรม Android 
 • เพื่อให้เข้าให้รู้ถึงข้อดีและข้อเสียของส่วนต่างๆ บน Android
 • เพื่อให้รู้จักกับเครื่องมือในการเขียน Android ต่างๆ 

กลุ่มเป้าหมาย:

 • ผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมบน Android บนมือถือ
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • นักเรียน-นักศึกษา

ความรู้พื้นฐาน:

 • ผู้เรียนควรมีพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็น Java, .Net หรือภาษาอื่นๆ

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 20 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 5,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,950 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

เนื้อหาการอบรม:

 1. แนะนำการติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชัน
 2. เรียนรู้การใช้งาน widget ต่างๆ
 3.  เรียนรู้การกำหนดสีให้แอพพลิเคชัน
 4. พื้นฐานการใช้งาน Dialogbox แบบ Alert
 5. พื้นฐานการใช้งาน Input Dialog
 6. เรียนรู้การออกแบบหน้าจอด้วย Layout แบบต่างๆ
 7. รู้จักและใช้งาน SlidingDrawer
 8. เรียนรู้การแสงดผลแบบรายการด้วย ListActivity
 9. เรียนรู้การเขียนโปรแกรมร่วมกับ ListView
 10. แนะนำการเขียนโปรแกรมใช้งาน Spinner
 11.  รู้จักและใช้งาน GridView
 12.  แนะนำการสร้างและใช้งานเมนู
 13.  แนะนำการเขียนโปรแกรมกับ Action Bar
 14.  การรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง Activity
 15.  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมใช้งานฐานข้อมูล SQLite
 16.  ตัวอย่างการพัฒนา Android App อย่างง่าย
 17.  แนะนำติดตั้งแอพพลิเคชันบนเครื่องโทรศัพท์จริง

คำค้นหา:

โปรแกรมน่าใช้ androidเขียน android appเขียน androidวิธีเขียนโปรแกรม androidเขียนโปรแกรมบน androidวิธีเขียน app androidอบรมเขียนโปรแกรม androidสอนเขียนแอพ androidแอพพลิเคชั่นการสร้างแอพพลิเคชั่นโปรแกรม androidโปรแกรมบน androidandroid โปรแกรมโปรแกรมสำหรับ androidโปรแกรมพื้นฐาน androidเรียน Android พื้นฐานที่ไหนดี สอน Android ราคาถูกเรียนการใช้ Android ขั้นต้นเรียนเขียนฺ Basic Androidฝึกการใช้งาน Android ขั้นแรกประยุกต์ใช้ Android บนมือถือฝึกเขียนและใช้ Android พื้นฐานสอนการใช้งาน Android ขั้นต้นประยุกต์ใช้ Android ขั้นต้นบนมือถือออกแบบดีไซต์ด้วย Androidอบรม androidอบรม android นอกสถานที่อบรม android In-House

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2018-02-03 23:54:58